Skjulte feil og mangler på bolig

Hva er skjulte feil og mangler på boligen?

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Eksempler på feil og mangler kan være:

 • Arealavvik
 • Seksjonering
 • Manglende veirett
 • Feil ang tomtegrenser
 • Ulovligheter
 • Ikke søkt om Plan og bygg
 • Feil på elektrisk anlegg
 • Manglende isolasjon
 • Manglende dampsperre
 • Punktert vindu
 • Dårlig drenering
 • Lekkasje
 • Utett tak
 • Fukt
 • Råte
 • Utett bad
 • Manglende membran
 • Sopp
 • Mugg
 • Svartsopp
 • Maur
 • Skjeggkre
 • Borebille
 • Pelsbille

1. Skriftlig reklamasjon til selger

Det første du må gjøre når du oppdager en feil er å klage. Dette er en reklamasjon, og reklamasjonen gis til selger av boligen. Om selgeren har brukt eierskifteselskap, så send reklamasjon til dem, men den kan også sendes til selgeren.

Reklamasjonen må være skriftlig slik at den kan dokumenteres. I reklamasjonen skriver du hva du klager på, at forholdet du klager på påberopes som en mangel i lovens forstand, og hva du vil kreve av heving/prisavslag og eventuell erstatning.

5 år er absolutt frist for å reklamere på bolig med feil

Fra du burde oppdaget mangelen, og til du reklamerer bør det ikke gå mer enn 2 måneder. Dette er i henhold til avhendingslovens bestemmelser. Om du venter for lenge med å reklamere, kan du miste muligheten du har til å gjøre mangelen gjeldende. Har du kjøpt bolig med feil, må du ta tak med en gang.

2. Mangelen må takseres

Når reklamasjonen er sendt, vil eierskifteselskapet be om nærmere dokumentasjon for mangelen. Boligkjøperen må da følge opp reklamasjonen ved å innhente en sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Dette kan vi hjelpe deg med.

Eierskifteselskapet avviser kravet

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte boligadvokat.

Kjøpsforsikring og boligadvokat

Boligkjøpere har ofte tegnet kjøpsforsikring av for eksempel If v/Crawford, Help eller Legal24

eller Legal 24. Selv om disse selskapene har egne advokater, har du rett til å velge advokat selv. Boligadvokatene hos oss bistår i slike saker.

Har du solgt bolig uten eierskifteforsikring?

Vi kan hjelpe deg om du har fått reklamasjon på boligen. Fra det tidspunktet eierskifteselskapet avslår reklamasjonen vil du ha krav på dekning av advokatutgifter over din forsikring gjennom hus- eller innboforsikring. Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene. Vi gir deg gratis førstevurdering av din sak.

Ta kontakt med våre boligadvokater

Thor Gunnar Austin er daglig leder og partner i Austin Lyngmyr, og har de siste 20 år arbeidet med spørsmål knyttet til fast eiendom.

Ta kontakt om du vil ha en gratis førstevurdering på din boligsak.

Fredrik Aasen er en erfaren boligadvokat som i stor grad jobber med boligsaker for kjøpere mot eierskifteselskapene.

Ta kontakt om du vil ha en gratis førstevurdering på din boligsak.

Send oss en melding

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Mangel ved bolig – hva man skal huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Felle tre på egen tomt i Oslo

Småhusplanen gjelder 29 tusen eiendommer i Oslo. Denne ble endret i 2013 og 2016.  Dette har ført til flere faktiske endringer i hva en del

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Prisavslag eller verdireduksjon etter bustadoppføringslova § 33

Austin Lyngmyr jobber mye med boligrett, herunder saker etter bustadoppføringslova. Det er stadig utvikling i rettspraksis, og det er viktig å være oppdatert på hva

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

  Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

Tomtefeste og tomtefesteavgift

Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

Skjeggkre invaderer norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i