Har du solgt båt med feil og mangler?

Hvilke rettigheter har du om båtkjøperen reklamerer på båten du solgte?

Man kan være uheldig etter et båtsalg, og at båten du akkurat har solgt viser seg å ha feil. Kjøper kan etter kjøpet reklamere til deg som selger, og i denne artikkelen gir vi deg litt innblikk i hvilke rettigheter du som selger har.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven

For å vite hvilke rettigheter du som selger har, er det viktig å ta utgangspunkt i riktig lov. Er du en selger som opptrer i en næringsvirksomhet og selger båt til en privatperson, må vi inn i forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere et sterkere vern i møte med profesjonelle næringsdrivende.

Er du derimot en privatperson som har solgt båten din til en annen privatperson, som for eksempel via finn.no, er kjøpsloven riktig utgangspunkt.

Mangel i lovens forstand betyr at båten du solgte har feil eller avvik

Mangel er et juridisk begrep som betyr at gjenstanden har en feil, eller at det foreligger et avvik. Det følger av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at tingen, eller båten skal:

 • Passe de formål som tilsvarende båter skal passe til
 • Passe et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, med unntak av hvis kjøperen ikke bygde på selgerens salgskunnskap.
 • Ha egenskaper som selger har vist til ved å legge frem prøve eller modell.
 • Svare til de opplysninger som selgeren har gitt i sin markedsføring og ellers.

Båt solgt «som den er»

Det er veldig vanlig å legge ved i salgsannonsen at båten selges «som den er». Dette er et kjent forbehold selgere ofte tar for å unngå at kjøper kan reklamere på skjulte feil eller mangler ved kjøp av ting.

Til tross for at du kan ha tatt dette forbeholdet, vil det allikevel kunne foreligge en mangel etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven dersom:

 • Båten ikke svarer til de opplysninger som selgeren har gitt om båten, dens egenskaper eller bruk
 • Selgeren har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold som han kjenner til og som selgeren hadde grunn til å regne med å få, så lenge unnlatelsen kan ha virket inn på kjøpet
 • Tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde regnet med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Med uttrykket «vesentlig dårligere stand» menes at tingen skal ha et betydelig avvik etter hva en skal kunne forvente ut fra pris, informasjon og slitasje.

Reklamasjon på båten

Dersom kjøper oppdager en mangel på båten, må kjøperen reklamere overfor deg som selger (gjøre mangelen gjeldende) for å kunne ha videre krav. Av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven følger det to forskjellige frister for å kunne reklamere.

Den absolutte fristen etter kjøpsloven er to år, og etter forbrukerkjøpsloven fem år. Lovene har også en relativ frist, som er «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den.

Hvilke rettigheter og muligheter har du som båtselger?

Dersom det foreligger mangel på båten du har solgt, kan kjøper kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Videre gis det retningslinjer for hvordan dette skjer, og hva du som selger kan foreta deg.

Rette mangelen eller gi kjøper en ny, tilsvarende båt

Dersom det ikke påfører deg som selger «urimelig kostnad eller ulempe» kan kjøperen kreve at du for egen regning retter mangelen etter kjøpsloven. Dersom det påfører deg «urimelig kostnad eller ulempe» kan du istedenfor velge og foreta omlevering av båten, som betyr å gi kjøper en ny tilsvarende båt. Kjøper taper sin rett til å kreve retting eller omlevering dersom dette kravet ikke kommer sammen med reklamasjonen eller innen rimelig tid etter.

Etter forbrukerkjøpsloven kan kjøper velge mellom å kreve at du som selger enten skal rette mangelen eller levere tilsvarende ting. Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet påfører deg som selger «urimelige kostnader».

Det følger videre av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at du som selger kan for egen kostnad rette mangelen eller foreta omlevering av båten dersom dette skjer «uten vesentlig ulempe» for kjøperen. Det er krav etter forbrukerkjøpsloven at dette må skje uten opphold. Dersom du retter opp mangelen kan ikke kjøper gjøre gjeldende et krav om heving eller prisavslag.

Avhjelp skal skje uten kostnad eller vesentlig ulempe for kjøperen

Etter forbrukerkjøpsloven følger det at avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid. Du som selger ikke har rett til å utføre mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Fører avhjelpen til at forbrukeren blir avskåret fra å bruke båten, kan han eller hun kreve å få en erstatningsgjenstand til rådighet som du må betale.

Prisavslag

Videre kan kjøper etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven kreve prisavslag som svarer til forholdet mellom båtens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Heving av båtkjøpet

Etter kjøpsloven kan kjøper heve kjøpet med mindre mangelen medfører «vesentlig kontraktsbrudd». Hva som ligger i et «vesentlig kontraktsbrudd» er en skjønnsmessig vurdering, men det er gjennom rettspraksis fastslått at utgangspunktet er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. En må i vurderingen ta stilling til om et prisavslag vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene.

Forbrukerkjøpsloven gir som sagt forbrukere sterkere vern i møte med næringsdrivende. Etter denne loven kan en forbruker heve kjøpet dersom mangelen ikke er «uvesentlig».

Erstatning

Etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven kan kjøperen kreve erstatning for det tap han eller hun lider som følge av mangel med tingen. Dette beror på at mangelen skyldes forhold på din side.

Advokatene bistår deg gjerne

Trenger du bistand i din sak? Ta kontakt med oss for videre hjelp. Våre spesialister innenfor området kan også hjelpe selger – siden. Vi har bistått mange selgere som trodde de var «ille ute». Når sakens faktum og rettslige side gjennomgås og analyseres av en fagspesialist ser det ikke alltid så mørkt ut likevel.

Var gjenstanden forsikret på datoen for salget? Da dekker forsikringen utgifter til advokatbistand, mot en egenandel.

Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering av din sak.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Reklamasjon etter kjøp av bil

  Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

  Advokathjelp kjøpsrett

  De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

  Biladvokat

  Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

  Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

  Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

  Båtadvokat på landsbasis

  Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

  Kan kjøper heve båtkjøpet?

  Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

  Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

  Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

  Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

  Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

  Problemer med drev på båt?

  Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

  Båtsak i Forbrukerrådet

  Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

  Mangel på Tesla – kontakte advokat?

  Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

  Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

  Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

  Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

  Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

  Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

  Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til