Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd og gitt selgersiden medhold. Situasjonen rundt skjeggkre er fortsatt noe uavklart. Tiden hvor forsikringsselskapene betalte ut store summer uten kamp er imidlertid over.

Austin Lyngmyr – vi tar boligsaker over hele landet uten ekstra kostnad ved rettslig behandling

Dom fra Agder lagmannsrett – prisavslag for varig verdiminus ikke gitt. Hva nå?

Først og fremst. I 2019 ble det avsagt en dom fra Agder lagsmannrett som kan indikere at det er vanskeligere å vinne frem med disse sakene nå enn før. Lagmannsretten ville ikke gi prisavslag for varig verdiminus ved boligen, da de i denne konkrete saken mente det ikke var ført bevis for et varig verditap ved boligen.

Dommen kan sees på som er skjerpelse av beviskravet, men det er viktig å være klar over at alle saker har sitt eget faktum og potensielt unike faktorer. Dommen fra Agder lagsmannsrett kan således ikke ukritisk tas til inntekt for at skjeggkre ikke lenger er en mangel som kan gi kompensasjon for varig verdiminus.

Husk også at det kan koste en del å sanere, og opplysningssvikt om skjeggkre rammes av mangelsbildet i avhendingsloven.

Prisavslag skjeggkre – sakens gang i et nøtteskall

Har du mistanke om at det er skjeggkre i boligen må du straks melde fra til selger og eierskifteselskapet – skriftlig. Bruk gjerne e-post. Få frem at du ønsker å klage/reklamere og hvorfor. Årsaken er naturligvis at du mistenker skjeggkre –forekomst og at du som følge av dette vil kreve dekket utgifter til forsøk på å rydde dem ut, samt kreve dekning for det verdiminuset skjeggkre utgjør.

Vi anbefaler at man krever prisavslag og kommer nærmere tilbake til størrelsen på prisavslaget. Om du er usikker på disse punktene kan du ta kontakt med oss for nærmere avtale om å inngi en enkel reklamasjon. Så snart reklamasjon er inngitt er neste faste å kartlegge. Du må bestille limfeller og plassere ut minst fire feller i hvert rom. Limfeller kan bestilles fra flere steder. Vi har god erfaring med Skadedyrbutikken.

Hensikten med limfellene er å fange dyr for å kartlegge alder, hvor de befinner seg i boligen og om det foregår reproduksjon. Fellene bør stå ute i 2-4 uker. Parallelt med undersøkelsen anbefaler vi at du tar kontakt med Mycoteam. Mycoteam må analysere skadebildet.

Videre bør du ta kontakt med oss for å sørge for at dokumentasjonsfasen går riktig for seg opp imot det juridiske. Dessverre har vi sett at enkelte ikke kontakter verken advokat, eierskifteselskap eller andre instanser og ødelegger saken sin. Vi tar ikke noe betalt for en enkel veiledning i tidlig fase. Og husk: forsikringen din dekker utgifter til advokat, minus egenandel. Denne er svært beskjeden sammenliknet med det prisavslaget du potensielt står overfor.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

Mangel ved bolig – hva man skal huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

Skjeggkre i norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

  Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Tomtefeste og tomtefesteavgift

Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det