Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd og gitt selgersiden medhold. Situasjonen rundt skjeggkre er fortsatt noe uavklart. Tiden hvor forsikringsselskapene betalte ut store summer uten kamp er imidlertid over.

Austin Lyngmyr – vi tar boligsaker over hele landet uten ekstra kostnad ved rettslig behandling

Dom fra Agder lagmannsrett – prisavslag for varig verdiminus ikke gitt. Hva nå?

Først og fremst. I 2019 ble det avsagt en dom fra Agder lagsmannrett som kan indikere at det er vanskeligere å vinne frem med disse sakene nå enn før. Lagmannsretten ville ikke gi prisavslag for varig verdiminus ved boligen, da de i denne konkrete saken mente det ikke var ført bevis for et varig verditap ved boligen.

Dommen kan sees på som er skjerpelse av beviskravet, men det er viktig å være klar over at alle saker har sitt eget faktum og potensielt unike faktorer. Dommen fra Agder lagsmannsrett kan således ikke ukritisk tas til inntekt for at skjeggkre ikke lenger er en mangel som kan gi kompensasjon for varig verdiminus.

Husk også at det kan koste en del å sanere, og opplysningssvikt om skjeggkre rammes av mangelsbildet i avhendingsloven.

Prisavslag skjeggkre – sakens gang i et nøtteskall

Har du mistanke om at det er skjeggkre i boligen må du straks melde fra til selger og eierskifteselskapet – skriftlig. Bruk gjerne e-post. Få frem at du ønsker å klage/reklamere og hvorfor. Årsaken er naturligvis at du mistenker skjeggkre –forekomst og at du som følge av dette vil kreve dekket utgifter til forsøk på å rydde dem ut, samt kreve dekning for det verdiminuset skjeggkre utgjør.

Vi anbefaler at man krever prisavslag og kommer nærmere tilbake til størrelsen på prisavslaget. Om du er usikker på disse punktene kan du ta kontakt med oss for nærmere avtale om å inngi en enkel reklamasjon. Så snart reklamasjon er inngitt er neste faste å kartlegge. Du må bestille limfeller og plassere ut minst fire feller i hvert rom. Limfeller kan bestilles fra flere steder. Vi har god erfaring med Skadedyrbutikken.

Hensikten med limfellene er å fange dyr for å kartlegge alder, hvor de befinner seg i boligen og om det foregår reproduksjon. Fellene bør stå ute i 2-4 uker. Parallelt med undersøkelsen anbefaler vi at du tar kontakt med Mycoteam. Mycoteam må analysere skadebildet.

Videre bør du ta kontakt med oss for å sørge for at dokumentasjonsfasen går riktig for seg opp imot det juridiske. Dessverre har vi sett at enkelte ikke kontakter verken advokat, eierskifteselskap eller andre instanser og ødelegger saken sin. Vi tar ikke noe betalt for en enkel veiledning i tidlig fase. Og husk: forsikringen din dekker utgifter til advokat, minus egenandel. Denne er svært beskjeden sammenliknet med det prisavslaget du potensielt står overfor.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt