Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og vi har advokater som er fagspesialister på personskade. Denne artikkelen retter seg mot alle som har blitt påført personskade ved trafikkulykke. Ta gjerne kontakt med advokat for en uforpliktende samtale eller uforpliktende vurdering av saken.

Tips ved personskade

1. Ta kontakt med lege / sykehus for konsultasjon så snart som mulig

Mange skadelidt vegrer seg for å ta kontakt med lege / sykehus etter personskaden eller at de venter for lenge med å ta kontakt. Dersom du har plager eller har det vondt bør du oppsøke lege for undersøkelse. For det første vil undersøkelsen kunne kartlegge skadens art og omfang slik at du evt. kan komme i gang med behandlingen og rehabiliteringen. For det andre får du dokumentert plagene dine.

2. Melde fra personskaden til forsikringsselskapet

Det er viktig at du melder fra personskaden til forsikringsselskapet så fort det lar seg gjøre. Det finnes regler om meldefrist og foreldelse. I verste fall kan krav om erstatning gå tapt dersom man venter for lenge. Det er ikke nødvendig at skaden har utløst noen konsekvenser eller gitt varige skader. Det viktigste er at skaden registreres. Hvorvidt skaden er alvorlig eller ikke vet man som regel ikke før det har gått en tid.

3. Ta vare på kvitteringer og ha god oversikt over alle utgifter

Forsikringsselskapet krevet ofte at du må dokumentere dine utgifter. I så henseende er det viktig at du kan fremlegge kvitteringer på behandlinger, egenandel ved konsultasjoner, medisiner og andre utgifter du har hatt som følge av trafikkulykken.

4. Kontinuerlig konsultasjon med lege / sykehus

Det er ikke bare viktig at du tar kontakt med lege/ sykehus rett etter trafikkulykken. Dersom du har plager / vondt bør du kontinuerlig få dette journalført eller dokumentert hver gang du er hos legen.

5. Melde fra om skaden til private forsikringsordninger

Dersom du har tegnet private ulykkesforsikringer/ reiseforsikringer bør du ta kontakt med forsikringsselskapet og melde fra som skaden.

6. Kontakt advokat for advokatbistand

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Det er viktig for deg å vite om hvilke rettigheter og krav du har ved trafikkulykke. Advokaten vil kunne gi deg råd og tips samt kartlegge ditt erstatningskrav. Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat ved trafikkulykke, slik at du ikke trenger å bekymre deg for advokatkostnader.

Ta gjerne kontakt Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi har advokater som er spesialister på personskade og tilbyr uforpliktende vurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi bistår klienter over hele landet og synes det er gledelig å bli kontaktet uansett.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles