Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper. Dermed er det viktig å undersøke boligen før kjøpet. Selv om det foreligger et forbehold, kan det foreligge en mangel. Artikkelen tar for seg noen tilfeller som kan gjøre at et utett tak er å regne som en mangel.

Selger har latt være å gi viktige opplysninger om boligen

Selv om eiendommen er solgt «som den er», kan det foreligge en mangel. For boligkjøp som gjelder brukte boliger er Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) den aktuelle loven. Etter avhendingslova § 3-7. kan boligen ha en mangel når kjøperen ikke har fått opplysninger som selgeren kjente eller måtte kjenne til. I tillegg må det gjelde opplysninger som kjøperen hadde grunn til å få før salget.

Avhendingslova § 3-7. Manglande opplysning om eigedomen

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Kilde: lovdata.no

Eksempel på dom fra lagmannsretten

En sak fra lagmannsretten (LG-2018-3000) gir et eksempel på manglende opplysninger ved taket. Ett av spørsmålene i saken gjaldt en taklekkasje og betydningen av hvilke opplysninger som var gitt i egenerklæringsskjemaet i forbindelse med kjøpet.

Selger hadde skrevet om problemer med lekkasjen i fortidsform, slik at de ikke fremsto aktuelle, og i tillegg hadde selger dempet alvorlighetsgraden rundt problemene. Dette fant retten at var en omgåelse av opplysningsansvaret.

Lagmannsretten kom til at det var gitt ufullstendige opplysninger om eiendommen. Dermed forelå det en mangel etter avhendingslova § 3-7.

Konsekvensen av en slik mangel er at kjøperen i mange tilfeller kan kreve prisavslag, jf. avhendingslov § 4-12. Et slikt prisavslag må være forholdsmessig og tilsvare beløpet for å utbedre mangelen.

Avhendingslova § 4-12. Prisavslag

(1) Har eigedomen mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag.
(2) Med mindre noko anna vert godtgjort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å få mangelen retta.

Kilde: lovdata.no

 

Selger har gitt uriktige opplysninger om taket

Et annet grunnlag for at det utette taket skal utgjøre en mangel er at selger har gitt uriktige opplysninger. Dette gjelder opplysninger direkte fra selger, megler, prospekt eller andre typer markedsføring av boligen.

Dersom prospektet opplyser at arbeid med taket er utført av faglærte, mens de egentlig var ufaglærte, så er det en uriktig opplysning. Den uriktige opplysningen må være av en slik art at den har påvirket avtalen.

Boligens tilstand er dårligere enn forventet

Ett tredje alternativt grunnlag for å konstatere at boligen har en mangel, er at boligen må være i «vesentleg ringare stand» enn det boligkjøperen hadde grunn til å regne med, jf. avhendingslova § 3-9. Her påvirker boligens kjøpesum og andre forhold. Vesentlighetsvurderingen må foretas i den enkelte sak. Etter rettspraksis kan vesentlig mangel gå ned mot 3% av kjøpesummen, det gjøres en konkret vurdering i hver sak.

Avhendingslova § 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av § 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

Kilde: lovdata.no

Er det utett tak eller andre mangler i din nyinnkjøpte bolig?

Vi har advokater som jobber med eiendomsrett, og som gjerne tar en titt på din sak. En førstehåndsvurdering er uforpliktende. Dersom du har en sak å gå videre med kan du få dekket advokatutgifter gjennom din forsikring, og betaler kun en egenandel. Vi sjekker forsikringsmulighetene opp for deg.

Har du en sak? Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

  10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

  Reklamasjonspakke etter boligkjøp

  Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

  Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

  Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

  Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

  Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

  Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

  Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

  Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

  Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

  Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

  Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

  Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

  Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

  Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

  Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

  I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Avslag på boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Skjeggkre i norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det