Våre priser –> Tjenesteside

Nedenfor følger en oppstilling over våre timepriser. Vi sjekker alltid om klient kan falle inn under en ordning som gjør at advokatutgifter blir dekket, med fradrag for egenandel. De vanligste ordningene er rettshjelp over forsikringen eller fri rettshjelp. Salærets størrelse vil være avhengig av medgått tid, oppdragets art og kompleksitet. Timepris varierer fra offentlig sats på kr 1040 til kr 3000 eks mva.

Vi følger advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Oppdrag etter medgått timepris varierer etter oppdrags art og har følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier (alle tall eks mva):

 

  • Partner: kr 2100 – 3000

 

  • Advokat: kr 1900 – 2500

 

  • Advokatfullmektig: kr 1700 – 1900

 

  • Kontorpersonell kr 1100

 

Avtalt timepris for oppdraget fremgår av oppdragsavtalen.