Mistenkt for fusk? Velg en advokat med rett kompetanse

For de fleste som blir mistenkt for juks er det en stor belastning å stå i saken alene. Fra saken blir reist har du krav på GRATIS advokat, dekket av skolen. Dette gjelder på høgskole og universitet. Advokatene i Austin Lyngmyr har gjennom mange år bistått uheldige og ulykkelige studenter i skolesaker. Velg en advokat som kan sakstypen. 

5 gode grunner til å kontakte advokat i sak ved mistanke om fusk

1. Det er GRATIS. Fra saken blir reist er det gratis å bruke advokat.

2. Advokaten er din støttespiller. Du slipper å stå alene.

3. Advokatene i Austin Lyngmyr kjenner reglene godt.

4. Vi dømmer ikke – vi hjelper!

5. Dine interesser er det viktigste for advokaten. Du har altså en talsperson som jobber for din sak. Helt GRATIS.

 

Gjennom behandling av mange fuskesaker vet vi at det er tungt for den som blir rammet. Vi dømmer ikke studenten, men sørger for å ivareta studentens rettssikkerhet. Hos oss blir du tatt imot på en hyggelig måte. Vi har selvsagt full taushetsplikt.

Vi har spesialisert oss på fuskesaker og står klar til å hjelpe deg.

Ta kontakt via kontaktskjema, på post@aladvokat.no eller ring 24 02 20 20

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt