Å stå i en barnvernssak er potensielt tung og vanskelig prosess. Mange opplever det som en viktig støtte å ha en advokat som kan tale deres sak, og som har inngående kjennskap til hvordan en slik sak skal behandles. Våre advokater har erfaring med barnevernssaker, og bistår gjerne som advokat i barnevernssak.

Våre advokater har god kjennskap og erfaring i barnevernssaker. Vi kjenner godt til reglene for gangen i en barnevernssak og hvordan barnevernssaker bør håndteres. Vår erfaring gir et godt grunnlag for de vurderinger og hva som legges vekt på i barnevernssaker. Vi kan stille med vår advokatbistand tidlig i saken.

Det er gjerne mye foreldre lurer på i en prosess med en barnevernssak. Vi kan bistå med rådgivning, delta på møter med barneverntjenesten om det skulle være ønskelig. Vi er opptatt av at du som klient skal bli ivaretatt på en best mulig og trygg måte i en vanskelig livssituasjon.

Vi bistår foreldre i barnevernssaker og møter i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Våre advokater er jevnlig i rettslige prosesser. Ta gjerne kontakt med vårt kontor eller direkte med en advokat for en uforpliktende samtale.

Akuttvedtak og advokat

Akuttvedtak vil si at det fattes et hastevedtak. Barnet akuttplasseres et annet sted enn hjemme hos foreldrene. Ofte får ikke foreldrene vite dette før etter at barnet er hentet ut av barnehagen eller skolen. Foreldre opplever dette naturligvis som enormt belastende og vanskelig.

Akuttvedtaket skal godkjennes eller ikke godkjennes av Fylkesnemnda innen gitte frister. Dersom fristene ikke overholdes, er det klare utgangspunktet at barnet skal tilbake til foreldrene. Fordi akuttvedtak er et så alvorlig og belatende inngrepen i en familie er det viktig at lovbestemmelser og retningslinjer følger fra det offentliges side.

Det er heller ikke gitt at det faktisk foreligger forhold som gjør at vilkårene for akuttvedtak foreligger. I forbindelse med akuttvedtak kan det være hensiktmessig å benytte seg av den faglige kompetanse en barnevernsadvokat.

Advokat før omsorgsovertakelse eller akuttplassering

Det offentlige dekker utgifter til advokat i barnevernssaker som har kommet til en viss alvorlighet i forhold til inngrepende forhold. På stadiet for undersøkelsessak har foreldre ikke krav på gratis advokatbistand. Barneverntjenesten har både plikt og rett til å opprette undersøkelsessak hvis det for eksempel har innkommet en bekymringsmelding.

Mange foreldre opplever det som svært belastende og vanskelig at barnevernet har opprettet undersøkelsessak. Foreldre er ofte engstelige for hvordan undersøkelsessaken vil ende. Barnevernets vurdering kan også resultere i at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Allerede på undersøkelsesstadiet kan det være hensiktmessig å ta kontakt med en advokat.

Advokaten kan bistå deg allerede her og gi deg råd, veiledning og vurderinger av hva som bør gjøres. For mange foreldre er det en viktig trygghet å ha egen advokat å forholde seg til. Advokaten har allerede på undersøkelsesstadiet adgang til å få tilsendt kopi av alle sakens dokumenter fra barneverntjenesten.

Gratis advokat i barnevernssaker

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en advokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger:

Vi har streng taushetsplikt og hos oss får du gratis førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en sak før du velger å bruke en advokat.

I tillegg finner vi ut om du kan få dekket utgifter til advokat. I barnevernssaker som gjelder omsorgsovertakelse og akuttplasseringer av barn, har foreldrene krav på dekket bistand av advokat – uavhengig av inntekt og formue. Det offentlige betaler for utgiftene til advokat i barnevernssaker av denne typen. Slike barnevernssaker er tvangssaker, og det er selvfølgelig svært inngripende for foreldre om det fattes vedtak om omsorgsovertakelse eller akuttvedtak. I Norge betaler det offentlige for advokatbistand i slike saker. Retten til fri rettshjelp i slike barnevernssaker gjelder uavhengig av hvilken inntekt foreldrene har. Dette er såkalte ikke-behovsprøvede saker.

Så tidlig som ved undersøkelsesstadiet har parter i barnevernssaken ikke nødvendigvis krav på fri rettshjelp. Likevel er det erfaringsmessig mange foreldre som ønsker advokat tidlig i barevernssaken.

Med andre ord vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater om du opplever problemer med barnevernet.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen barnerett og familierett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/managing partner

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Andreas
Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas er assosiert partner i Austin Lyngmyr, med spisskompetanse i arbeidsrett og kontraktsrett, herunder bil og eiendom.

image description

19+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen barnerett og familierett.

Klient fikk medhold i barnefordeling sak

Vårt kontor ble kontaktet av en far som ønsket omsorg for sitt barn. Moren var ikke egnet til å ha barnet. Det ble i saken
image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om barnerett og familierett.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og
image description

106+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende