Vi opplever stadig at klienter henvender seg til vårt kontor for bistand etter at naboen har foretatt ulovlig felling av trær. I de tilfellene der en kommer hjem og ser at naboen rett og slett har tatt seg til rette, saget og felt trær på tomten oppleves med stor frustrasjon. Det er mange som opplever dette som et stort overtramp og som et overgrep. Trær kan være svært verdifulle. Verdien kan ligge i at treet er av en bestemt art eller at treet har skjermet innsyn eller har gitt eiendommen et bestemt særpreg som i seg selv er en verdi. Du kan derfor ha krav på erstatning dersom naboen har foretatt ulovlig felling av trær.

Gangen i en sak ved ulovlig felling av trær

I saker som gjelder erstatning ved ulovlig felling av trær er det først viktig å avklare nabogrensene. Det må avklares om de ulovlig felte trærne faktisk sto på din tomt eller på naboens tomt. Deretter bør det innhentes en sakkyndig rapport eller utredning for de skadene som er påført. Her vil en arborist eller annen kyndig om trær fastsette skadeomfanget.

Erstatningskravet ved ulovlig felling av trær

Det foreligger flere dommer og rettspraksis hvor naboer er tilkjent større erstatningsbeløp ved ulovlig felling av trær fra naboen. Erstatningsrettens utgangspunkter at skadelidte skal stilles i den situasjon som var før skaden inntraff. Erstatning ved ulovlig felling av trær kan dermed beløpe seg til store erstatningsbeløp. For å få en verdifastsettelse på de felte trærnes verdi, bør det innhentes fagkyndig kunnskap. En arborist har særlig kunnskap om trær og kan fastsette verdien av de trærne som er felt ulovlig. Den fagkyndige kan vurdere hva kostnaden for nye tilsvarende trær vil utgjøre. Det er kostnaden for nye trær som er utgangspunktet for erstatningskravet ovenfor naboen. Imidlertid er det svært kostbart å finne og plante fullvoksne trær. Det er også et krevende arbeid som må nedlegges for at trærne får den tilstrekkelige stell slik at trærne faktisk overlever i ny jord og nye omgivelser. Dette kan i noen tilfeller også øke erstatningskravet. For å få dekket fullt ut for fullvoksne trær, stell og oppfølgning er dette erstatning som gjerne tilkjennes unntaksvis.  For eksempel tilfeller der det er felt ulovlig flere trær som har endret en eiendoms karakter i større grad, vil erstatning kunne kreves fullt ut. Du kan også få tilkjent erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette er for eksempel eiendommens karakter, skjerming for innsyn, le for vind eller andre ikke-økonomiske forhold.

Finn ut om du har en sak – gratis og uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en advokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger:

Hos oss får du gratis førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat.

I tillegg kan du få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringen din, i saker tilknyttet eiendomsrett. Du trenger heller ikke legge ut for advokatutgiftene – vi finner ut om du har rett på fri rettshjelp og tar oss av alt papirarbeidet. Ofte dekker forsikringen hele 80% av utgiftene, og du betaler kun en egenandel på omlag 3000-4000 kr.

Om du har problemer med naboen, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen eiendomsrett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/managing partner

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Andreas
Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas er assosiert partner i Austin Lyngmyr, med spisskompetanse i arbeidsrett og kontraktsrett, herunder bil og eiendom.

image description

19+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen eiendomsrett.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.
Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende