Når selger er forhandler er terskelen for heving av bilkjøp lavere enn i andre tilfeller. Dette fremgår delvis av lovens ordlyd og er nylig også slått fatt i en dom fra Høyesterett. Kjøper man som privatperson bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukervernet og styrkeforholdet mellom partene tilsier at det bør være noe lavere terskel enn i andre typer handler.

Mange bilkjøpere lar bilselger fikse i det «uendelige». I de fleste tilfeller har imidlertid bare selger to forsøk på å fikse samme mangel. Dersom mangelen ikke er av «uvesentlig» karakter vil man kunne vinne frem med heving av bilkjøpet.

Heving av bilkjøp fordi mangelen ikke er «uvesentlig»

Som overfor nevnt har vi nylig fått en dom fra Høyesterett hvor det fremheves at terskelen for heving av bilkjøp er noe når forbrukerkjøpsloven regulerer forholdet. (Rt 2015 s. 231.) Dette er forsåvidt også normen fra tidligere. Høyesterett uttalte:

«Terskelen for heving er senket i forhold til hevingsbestemmelsen i kjøpslovens § 39 (lovdata.no) som krever at kontraktsbruddet er «vesentlig»».

Våre advokater jobber mye med bilsaker, og har særlig kompetanse på kjøp – og kontraktsrett. Vi bistår et betydelig antall klienter i bilsaker til enhver tid.

Når foreligger det grunnlag for heving av bilkjøp fra forhandler?

Det er alltid en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. Det er derfor ikke enkelt å sette frem et fasitsvar. Følgende forutsetninger må uansett være på plas:

 • Kjøpsrettslig mangel
 • Rettidig reklamasjon
 • En mangel som ikke er «uvesentlig»

Dette er en meget enkel skisse. Ofte ser vi at en sak kan miste sitt hevingsgrunnlag av flere årsaker. Vi nevner kort noen eksempler:

 • for sen reklamasjon
 • unøyaktig reklamasjon
 • bevismessig uavklart
 • bevismessig svak
 • rettskraftig av gjørelse – oversittet frist
 • foreldet
 • god sak ødelagt ved at kjøper skulle fikse alt først og heve etterpå (ikke mulig)
 • «lurt» med på dårlig forlik
 • «lurt» til avhjelp som ikke fører frem – trenering og uthaling

Veien fram til heving kan være lang og kronglete hvis man skal gjøre alt på egenhånd. Ser vi bort i fra dette og isolert sett kun tenker på spørsmålet om heving er spørsmålet om:

kjøperen etter en helhetsvurdering har rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, også hensett til hva som fremstår som en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet.

Hvis svaret er ja, så foreligger det et hevingsgrunnlag. Dersom mangelen kan avhjelpes ved et prisavslag kan dette vippe bort muligheten for heving. Det man ser gjennom rettspraksis er at feil og mangler knyttet til sikkerhetsrelaterte problemer vektlegges i hevingsvurderingen. Videre vil avvik som er i strid med offentlige krav ofte bedømmes strengt. Å sette opp en detaljert liste er skummelt, fordi verden på dette området ikke er sort/hvitt. Man MÅ som oftest gjøre en helhetlig vurdering og det er en del skjær i sjøen. En skal være forsiktig med å ta lett på jus, faktum og bevisvurderingen i disse sakene. Tror du at du kanskje kan ha en hevingssak? Da hjelper vi deg gjerne videre.

Hvorfor velge oss? Biladvokater med lang erfaring

Våre biladvokater har betydelig erfaring med å løse saker både utenrettslig, i forliksrådet, Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget og gjennom behandling i domstolene. De aller fleste bilsaker kan imidlertid løses utenrettslig. Fordi, det er der de fleste sakene løses, i minnelighet. Det må ofte settes noe trykk på saken før den finner sin løsning, når uenigheten først har oppstått.

Det er likevel ikke til å komme bort i fra at noen saker må finne sin løsning ved hjelp av rettssytemet. Bevisregler og jussen er ikke ukomplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området.

Vi har som mål å løse saken raskest mulig, og naturligvis forøvrig i tråd med klientens ønsker og behov. Det er stadig færre advokater som jobber bredt. Også i jussens verden har man tatt innover seg at spesialisering gir et bedre produkt til klienten. Bilsaker har på denne bakgrunn utviklet seg til å bli et av våre satsingsområder.

Uansett hvem du velger vil du oppleve at bilforsikringen dekker det meste av utgiftene til advokat, og denne dekningen er tilstrekkelig i de fleste saker. Pris er således ikke noe tungtveiende argument for å velge advokat i denne type saker. Når det er sagt leverer vi advokattjenster til konkurransedyktig pris.

Bistand uansett bosted

Velger du å la deg bistå av en biladvokat fra Oslo tenker du kanskje at det er en ulempe fordi vedkommende mangler lokal forankring og sitter litt for langt unna. Erfaringsvis er dette sjeldent eller aldri et problem, da alt kan gjøres via e-post og telefon. Vi bistår derfor uavhengig av bosted.

Med mindre klient selv er helt avhengig av ansikt til ansikt-kommunikasjon byr det altså ikke på problemer å bruke en advokat som sitter et stykke unna. Ønsker du et personlig møte får vi dermed som regel til det. Austin Lyngmyr har derfor bilsaker over hele landet.

Vi lover også at det ikke skal koste noe ekstra å bruke oss, slik at ditt forsikringsselskap ikke skal være bekymret for at det blir dyrere enn å bruke «advokaten på hjørnet». Det er fritt advokatvalg, men husk på at en lokal advokat nødvendigvis ikke har den nødvendige kompetansen.

Finn ut om du kan heve bilkjøpet – uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en biladvokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger.

Er du på utkikk etter en advokat med solid kompetanse på bilsaker kan du derfor gjerne ta kontakt med oss for bistand i din sak. Vi bistår på alle trinn av saken, og bistår også i ankesaker. Ta kontakt for nærmere etablering av oppdrag. Kostnader påløper ikke før det er enighet om etablering av oppdrag.

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Rettshjelpsdekning er i bilforsikringen din, også for deg som har solgt bil, hvis bilen var forsikret på tidspunktet for salget. Vi sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Tvist foreligger når et krav er fremsatt, kravet er bestridt av motpart og dette kan redegjøres for eller helst dokumenteres skriftlig. Du må betale en egenandel på ca. 4000 kroner, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene.

Om du har problemer med heving av bilkjøp, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering av saken din:

 • Du har reklamert til forhandler, og selger har avvist kravet ditt
 • Bilen kostet mer enn 50.000 kr
 • og/eller utbedring av feil koster mer enn 50.000 kr

Du betaler egenandelen til forsikringsselskapet på 4000 kr.
Forsikringsselskapet dekker 80% av advokatutgifter opptil 100.000 kr

  Våre advokater

  Møt våre spesialister innen heving og reklamasjon.

  Kjetil
  Lyngmyr

  Advokat/Partner

  Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

  Stian
  S. Jensen

  Advokat/Partner

  Stian S. Jensen jobber mye med med flere problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig/ kjøretøy, nabokonflikter og generelt konflikter som kommer inn under forsikringsbransjens rettshjelpsdekning.

  image description

  12+ profesjonelle medarbeidere

  Relaterte saker

  Les om saker vi har hjulpet våre klienter med heving og reklamasjon på bil.

  Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

  Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

  Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

  Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

  Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

  Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

  image description

  Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

  image description

  Vi brenner for fornøyde kunder

  image description
  Vi behandlet915 saker i 2019
  image description
  Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
  Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
  Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
  Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
  Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
  Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
  Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
  Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

  Relaterte artikler

  På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om reklamasjon og heving av bilkjøp.

  Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

  Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

  Reklamasjon etter kjøp av bil

  Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

  Har du solgt båt med feil og mangler?

  Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

  image description

  100+ Artikler

  Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
  Spør advokaten
  Gratis og uforpliktende
  Kontaktskjema nede
  Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring