Ved bilkjøp privat tenker vi her på den type kjøp og salg som foregår mellom privatpersoner. Typisk utgangspunkt for bilkjøp privat er finn.no sine annonser. I dag finner de fleste bilen sin på finn.no, og det skilles mellom private selgere og profesjonelle selgere.

Veldig mange tror at man er tilnærmet rettsløs etter bilkjøp fra privatpersoner. Slik er det ikke.

Utgangspunktet ved bilkjøp privat

Avtalen mellom partene vil være utgangspunktet. Partene står fritt til å avtale det meste, men avtaler som klart er urimelige kan bli satt til side, helt eller delvis. Dette følger av avtalelovens § 36 (lovdata.no). Et typisk eksempel er selgere som skriver i kontrakten, eller andre steder, at bilen selges helt uten reklamasjonsrettigheter. Dette er det neppe adgang til fordi en slikt forbehold lett vil være urimelig. Man kan imidlertid avtale forskjellige egenskaper ved bilen. Inneholder avtalen et punkt om at bilen selges med defekt motor, vil kjøper ikke senere kunne klage på dette. Selges bilen med informasjon om at bilen tidligere har vært kondemnert, så kan heller ikke kjøper klage på manglende opplysninger om kondemnasjon. Både annonsen, og korrespondansen før kjøpet, regnes som en del av avtalen mellom partene. I avtalen tas det som regel inn et generelt forbehold. Bilen er solgt «som den er».

Bilkjøp privat – bilen selges «som den er»

Når man har sett på avtalen, annonsen og korrespondansen forut for kjøpet, vil neste steg være å se på bakgrunnsretten. Dersom avtalen mellom partene ikke regulerer spørsmålet vi er ute etter, kommer kjøpsloven til anvendelsen. Bilkjøp privat skjer mellom to privatpersoner, og da er forbrukerkjøpsloven utelukket, jf. kjøpsloven § 1 (lovdata.no). I et fåtall av tilfellene vi har sett, tar selger ikke inn et forbehold om at bilen selges «som den er». Enkelte standardkontrakter inneholder ikke dette punktet, og partene glemmer det. Andre ganger mener selger at bilen er i så god stand at man ikke vil selge bilen med noe forbehold. Dette kan avtales fritt mellom partene. De fleste bilkjøp privat inneholder et «som den er» – forbehold. Forbeholdet innebærer at risikoen for skjulte feil og mangler overføres fra selger til kjøper. Forbeholdet er et varsel om at selger må være forberedt på å ta en risiko. Ved som den er – forbehold skal det mer til før mangel kan konstateres.

Skjer det mindre feil ved bilen er det vanskelig å gjøre dette gjeldende som mangel. Bilen vil likevel kunne ha en mangel dersom den er solgt med feil opplysninger, eller opplysninger av sentral betydning er tilbakeholdt. Forusetningen er at dette må ha virket inn på kjøpet. Ville man ha kjøpt bilen dersom du hadde fått opplysningen? Den mest aktuellt mangelen er i de tilfeller bilen, solgt som den er, viser seg å være:

«i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummen størrelse og forholdene ellers», kjøpsloven § 19, bokstav c (lovdata.no).

Det skal ikke så stor fantastien til å skjønne at denne bestemmelsen byr på vanskelige grensedragninger. Hva er vesentlig dårligere stand? Hva hadde man grunn til å regne med? Hvordan var kjøpesummen sett opp imot tilsvarende biler? I hver enkelt sak må det gjøres en konkret vurdering for å avgjøre om man er innenfor eller utenfor et tilfelle av mangel i lovens forstand. Det er en samlet vurdering som må gjøres, men bilens alder, kilometerstand, servicehistorikk og opplysninger før kjøpet er momenter som ofte vil spille inn i mangelsvurderingen.

Hva gjør du når feil og mangler oppdages

Ved bilkjøp fra privatperson er det kjøpslovens reklamasjonsbestemmelser som anvendes. Har man mistanke om bilen er mangelfull er det viktig å reklamere så snart som mulig. Selger får da en mulighet til å avgjøre hvordan han skal innrette seg i fortsettelsen. Dersom det er aktuelt å heve kjøpet må krav om heving fremmes i tidlig fase, ellers risikerer man må miste denne muligheten. Vi anbefaler å bruke skriftlig reklamasjon for senere å kunne dokumentere at du har reklamert og at reklamsjonen kom frem. Reklamerer du for sent mister du muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

Hva skal du kreve?

Selgeren har som regel en rett til å utbedre. Ved bilkjøp privat opplever vi at dette er vanskelig for mange. Retting er ofte mer aktuelt når bilen er kjøpt hos forhandler. Forhandlere har gjerne bedre tilgang på gunstige priser eller i stand til å fikse feilene på eget verksted. Dersom selger avviser reklamasjonen, og ikke vil rette, er prisavslag, erstatning og/eller heving av bilkjøpet mest aktuelt. Dersom mangelen kan avhjelpes ved prisavslag ser man gjerne en klar tendens til at muligheten for å heve er vanskeligere. Heving av bilkjøp innebærer at kontraktsbruddet må være å anse som vesentlig. Heving er således ikke et mangelskrav som er egnet for å løse ethvert mangelsspørsmål.

Vil du ha hjelp etter bilkjøp privat?

Noen velger å bruke advokat fra dag 1, andre skal gjøre alt selv. Dette er naturligvis valgfritt. Vi opplever å bli kontaktet av uheldige bilkjøpere som har forsøkt selv, men som ikke når frem. Da kan det ofte være gunstig å sette en advokat med skreddersydd kompetanse på saken. Dessverre er det noen som ødelegger sin egen sak, og da er det ikke noe vi får gjort. Er saken avgjort, og fristen for å anke er utløpt, er løpet kjørt. Skriver du til vedkommende selger at feilen er veldig irriterende, men ikke påvirket din beslutning om å kjøpe, kan det bety at mangelen ikke har innvirket på kjøpet. Da er det heller ingen mangel. Andre skjønner ikke bevisreglene og noen skjønner ikke reklamasjonsreglene. Ved mindre feil og mangler vil det ofte ikke være lønnsomt å bruke advokat.

Dersom det gjelder heving av bilkjøp og bilen kostet mer enn kr 50.000, bør du vurdere advokat. Det samme gjelder dersom det er feil og mangler for mer enn kr 50.000.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Rettshjelpsdekning er i bilforsikringen din, også for deg som har solgt bil, hvis bilen var forsikret på tidspunktet for salget. Vi sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Tvist foreligger når et krav er fremsatt, kravet er bestridt av motpart og dette kan redegjøres for eller helst dokumenteres skriftlig. Du må betale en egenandel på ca. 4000 kroner, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene.

Forsikringen din dekker inntil den økonomiske interessen i saken, maks kr 100.000.

Har du ingen penger å bruke på advokat må du vurdere andre løsninger. Det er ikke mulig å få helt gratis advokat, men den vanlige bilforsikringen sikrer deg altså en meget gunstig ordning ved å ta hovedtyngden av utgiften til advokat.

Finn ut om du kan heve bilkjøpet – uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en biladvokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger.

Er du på utkikk etter en advokat med solid kompetanse på bilsaker kan du derfor gjerne ta kontakt med oss for bistand i din sak. Vi bistår på alle trinn av saken, og bistår også i ankesaker. Ta kontakt for nærmere etablering av oppdrag. Kostnader påløper ikke før det er enighet om etablering av oppdrag.

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat.

Om du har problemer med heving av bilkjøp, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering av saken din:

 • Du har reklamert til selger, og selger har avvist kravet ditt
 • Bilen kostet mer enn 50.000 kr
 • og/eller utbedring av feil koster mer enn 50.000 kr

Du betaler egenandelen til forsikringsselskapet på 4000 kr.
Forsikringsselskapet dekker 80% av advokatutgifter opptil 100.000 kr

  Våre advokater

  Møt våre spesialister innen heving og reklamasjon.

  Kjetil
  Lyngmyr

  Advokat/Partner

  Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

  Stian
  S. Jensen

  Advokat/Partner

  Stian S. Jensen jobber mye med med flere problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig/ kjøretøy, nabokonflikter og generelt konflikter som kommer inn under forsikringsbransjens rettshjelpsdekning.

  image description

  12+ profesjonelle medarbeidere

  Relaterte saker

  Les om saker vi har hjulpet våre klienter med heving og reklamasjon på bil.

  Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

  Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

  Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

  Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

  Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

  Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

  image description

  Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

  image description

  Vi brenner for fornøyde kunder

  image description
  Vi behandlet915 saker i 2019
  image description
  Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
  Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
  Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
  Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
  Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
  Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
  Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
  Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

  Relaterte artikler

  På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om reklamasjon og heving av bilkjøp.

  Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

  Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

  Reklamasjon etter kjøp av bil

  Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

  Har du solgt båt med feil og mangler?

  Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

  image description

  104+ Artikler

  Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
  Spør advokaten
  Gratis og uforpliktende
  Kontaktskjema nede
  Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring