Om Austin Lyngmyr & Co advokatfirma

– Vi bistår privatpersoner og bedrifter på landsbasis

Austin Lyngmyr tilbyr bistand på landsbasis, og vi har etablert oss som et av landets ledende firma i saker for privatpersoner. Til enhver tid behandler vi omlag 1000 saker. Vi dekker de fleste forbrukerrelaterte fagfelt, altså sakstyper som angår privatpersoner i dagliglivet.

Vi er AAA – ratet og således et solid selskap godt etablert i markedet. Hos oss vil du få trygg og god bistand. Vi sjekker alltid, og søker alltid, å få dekket mest mulig av dine utgifter gjennom eksisterende rettshjelpsordninger. Dette sikrer at dine utgifter til advokat blir lavest mulig.

Vårt hovedkontor er i Oslo, men i vår tid er det enkelt å hjelpe mennesker over hele landet. Vi behandler således saker fra alle landets fylker og kommuner. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende saksvurdering.

Vår visjon – våre spesialfelt

Vi har utvalgte fagfelt der vi tilstreber å være blant de beste. Vårt firma skal yte god service og være dyktige på god kommunikasjon. Vi er lyttende og opptatt av å bygge gode relasjoner til våre klienter. Hos oss skal det være uformelt og hyggelig å være klient. Vi har jevnlig etterutdanning for våre medarbeidere, slik at vi altid er oppdadert på våre spesialfelt. Vi skal alltid være ett trygt valg både for næringslivs- og private klienter. Vi har taushetsplikt.

Austin Lyngmyr er ett av få firmaer som satser på reklamasjons- og kjøpsrett. Vi har som mål å være blant de beste på våre spesialfelt. Vårt firma har også spesialkompetanse på arbeidsrett, fast eiendom, familierett, personskade, forsikrings- og erstatningsrett, og kontraktsrett. Våre ansatte holder også kurs på sine fagfelt.