Om Austin Lyngmyr & Co advokatfirma

– Vi bistår privatpersoner og bedrifter på landsbasis

Austin Lyngmyr tilbyr bistand på landsbasis, og vi har etablert oss som et av landets ledende firma i saker for privatpersoner. Til enhver tid behandler vi omlag 1000 saker. Vi dekker de fleste forbrukerrelaterte fagfelt, altså sakstyper som angår privatpersoner i dagliglivet.

Vi er AAA – ratet og således et solid selskap godt etablert i markedet. Hos oss vil du få trygg og god bistand. Vi sjekker alltid, og søker alltid, å få dekket mest mulig av dine utgifter gjennom eksisterende rettshjelpsordninger. Dette sikrer at dine utgifter til advokat blir lavest mulig.

Vårt hovedkontor er i Oslo, men i vår tid er det enkelt å hjelpe mennesker over hele landet. Vi behandler således saker fra alle landets fylker og kommuner. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende saksvurdering.

Vår visjon – våre spesialfelt

Vi har utvalgte fagfelt der vi tilstreber å være blant de beste. Vårt firma skal yte god service og være dyktige på god kommunikasjon. Vi er lyttende og opptatt av å bygge gode relasjoner til våre klienter. Hos oss skal det være uformelt og hyggelig å være klient. Vi har jevnlig etterutdanning for våre medarbeidere, slik at vi altid er oppdadert på våre spesialfelt. Vi skal alltid være ett trygt valg både for næringslivs- og private klienter. Vi har taushetsplikt.

Austin Lyngmyr er ett av få firmaer som satser på reklamasjons- og kjøpsrett. Vi har som mål å være blant de beste på våre spesialfelt. Vårt firma har også spesialkompetanse på arbeidsrett, fast eiendom,  forsikrings- og erstatningsrett, og kontraktsrett. Våre ansatte holder også kurs på sine fagfelt.


Samfunnsansvar

FNs bærekraftmål

Ansatte hos Austin Lyngmyr er opptatt av bærekraft og at vi sammen jobber mot et større mål.
FNs medlemsland ble høsten 2015 enige om 17 felles mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Austin Lyngmyr & Co har prioritert følgende mål:

4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

5. Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Les mer om FNs bærekraftmål:

regjeringen.no

norad.no


advokatveiledning.no er våre nettsider for deg som trenger veiledning innen ulike rettsområder.