Advokatbistand ved personskade

Har du blitt påført personskade er det viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har i forbindelse med et personskadeoppgjør. Den kanskje viktigste rettigheten du har er at du kan kreve at skadevolder dekker dine utgifter til advokat.

Rett til advokatbistand gjelder i forbindelse med erstatning ved trafikkulykke, yrkesskade, voldsoffererstatning og pasientskade når ansvaret er klarlagt.

En personskadeadvokat besitter særskilt kompetanse om personskadeerstatning og sørger for at du får en korrekt og rettferdig erstatning. Ta gjerne kontakt med en personskadeadvokat hos oss og få en gratis samtale eller førstevurdering av saken.

Personskadeadvokat – advokatbistand ved personskade, nødvendig?

En personskadeadvokat er en advokat som er spesialist på personskadeoppgjør. Erstatningsoppgjør ved personskade kan være vanskelig å håndtere. For det første må det vurderes om skadevolder er ansvarlig, nemlig om det foreligger et ansvarsgrunnlag. Dernest må årsakssammenheng mellom skaden og skadevolders handling vurderes. Endelig må erstatningen beregnes korrekt. En personskadeadvokat vil kunne bistå skadelidte i et hvert trinn i erstatningsoppgjøret.

I tillegg er motparten ofte enten staten eller et forsikringsselskap. Dette er ressurssterke parter som ofte er representert med advokat eller juridiske saksbehandlere. Styrkeforskjellen er stor og med advokat på din side står du sterkere i erstatningsoppgjøret og forhandlingene.

Hvem skal dekke mine utgifter i forbindelse med advokatbistand ved personskade?

Dette er ofte den største hindringen for skadelidte til å ta kontakt med en personskadeadvokat. Vær klar over at du som skadelidte ofte har rett til advokatbistand ved personskade. Grunnen til dette er at utgifter til advokatbistand regnes som en del av erstatnignen under utgiftsposten merutgifter. I den alminnelige erstatningsretten følger dette av skadeerstatningsloven § 3-1. Din rett til advokatbistand ved personskade følger således av lovverket.

Dette innebærer med andre ord at forsikringsselskapet eller staten som hovedregel må dekke dine utgifter til advokat. De betaler altså advokatregningen. Det er imidlertid noen forskjeller avhengig av hvilke saksområde man er på.

Rettshjelpsdekning gjennom diverse forsikringsordninger

Noen ganger har du krav på rettshjelpsdekning gjennom diverse forsikringsordninger. Vilkåret for bruke rettshjelpsdekningen er at det foreligger en tvist. En tvist foreligger når motparten har bestridt et krav helt eller delvis. Dersom du blir påført personskade ved trafikkulykke har du for eksempel rettshjelpsdekning gjennom bilens ansvarsforsikring. Ved pasientskade har du rett til rettshjelpdekning under innboforsikringen dersom du har fått avslag fra pasientskadenemnda.

Rettshjelpsdekningen dekker 80 % av dine advokatkostnader og utgifter til sakkyndig. Du må imidlertid betale en egenandel på kr. 4000 eller 3000 + 20 % av honoraret.

Kontakt oss for advokatbistand ved personskade

Er du i tvil om du får dekket dine utgifter til advokatbistand ved personskade? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og førstevurdering av saken.

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen personskade eller yrkesskade.

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen. Yrkessykdom Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om personskade eller yrkesskade.

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

image description

88+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende
NB! I en periode fremover tilbyr vi kun videomøter, av hensyn til smittevern under koronapandemien.