Nedenfor følger en oppstilling over våre timepriser. Vi sjekker alltid om klient kan falle inn under en ordning som gjør at advokatutgifter blir dekket, med fradrag for egenandel. De vanligste ordningene er rettshjelp over forsikringen eller fri rettshjelp. Salærets størrelse vil være avhengig av medgått tid, oppdragets art og kompleksitet. Timepris varierer fra offentlig sats på kr 1040 til kr 2500 eks mva.

Vi følger advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Oppdrag etter medgått timepris varierer etter oppdrags art og har følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier (alle tall eks mva):

 StillingTimepris 
Partner1800 - 2500 kr
Advokat1800 - 2300 kr
Advokatfullmektig1700 - 1900 kr
Kontorpersonell1100 kr

Våre advokater

Møt vårt profesjonelle team.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/managing partner

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Andreas
Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas er assosiert partner i Austin Lyngmyr, med spisskompetanse i arbeidsrett og kontraktsrett, herunder bil og eiendom.

Marita
Moe

Advokat

Advokat Marita Moe arbeider særlig med saker innenfor arbeidsrett og kontraktsrett, herunder kjøp – og pengekravsrett, boligsaker og familierett.

image description

18+ profesjonelle medarbeidere

image description

Folk stoler på oss

Vi lever for fornøyde klienter, og hvert år hjelper vi et stort antall forbrukere og bedrifter med et bredt spekter av ulike typer saker.

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende