Nedenfor følger en oppstilling over våre timepriser. Vi sjekker alltid om klient kan falle inn under en ordning som gjør at advokatutgifter blir dekket, med fradrag for egenandel. De vanligste ordningene er rettshjelp over forsikringen eller fri rettshjelp. Salærets størrelse vil være avhengig av medgått tid, oppdragets art og kompleksitet. Timepris varierer fra offentlig sats på kr. 1140,- til  kr. 3200,- eks mva.

Vi følger advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Oppdrag etter medgått timepris varierer etter oppdrags art og har følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier (alle tall eks mva):

StillingTimepris
Partner2600 - 3200 kr
Advokat2400 - 2800 kr
Advokatfullmektig2300 - 2600 kr
Kontorpersonell1400 kr

Våre advokater

Møt vårt profesjonelle team.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/Managing Partner/Fagsjef fast eiendom- og boligrett

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner/Fagsjef kontrakt – og kjøpsrett

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Stian
S. Jensen

Advokat/Partner/Fagansvarlig kjøpsrett

Stian S. Jensen jobber mye med med flere problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig/ kjøretøy, nabokonflikter og generelt konflikter som kommer inn under forsikringsbransjens rettshjelpsdekning.

Marita
Moe

Senioradvokat- fagansvarlig arbeidsrett

Senioradvokat Marita Moe arbeider særlig med saker innenfor arbeidsrett og kontraktsrett, herunder kjøp – og pengekravsrett, boligsaker og familierett.

image description

13+ profesjonelle medarbeidere

image description

Folk stoler på oss

Vi lever for fornøyde klienter, og hvert år hjelper vi et stort antall forbrukere og bedrifter med et bredt spekter av ulike typer saker.

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende