Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

En privat selger hadde lagt ut en Tesla for salg og avtalt kjøpesum og tid for overlevering med kjøper. Kort tid før bilen skulle hentes, trakk kjøperen seg og ønsket ikke lenger å kjøpe bilen.

Selger tok kontakt med oss og fikk bistand fra advokat Stine Nytrø. Kjøper ble kontaktet og anbefalt å gjennomføre kjøpet som avtalt. Alternativt ble det foreslått at kjøper dekket selgerens økonomiske tap ved avtalebruddet.

Ca. én måned etter at selgeren kontaktet oss, var saken løst og oppdraget avsluttet

Bilen ble solgt til en tredjepart og den opprinnelige kjøperen godtok å dekke mellomlegget og andre utgifter til blant annet advokatbistand.

Vi får ofte spørsmål fra personer som har solgt eller kjøpt en vare
og deretter angrer seg

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale. Ved kjøp mellom forbruker og næringsdrivende finnes egne regler om blant annet avbestilling og angrerett. Disse reglene gjelder derimot ikke for kjøp og salg mellom private personer.

Dekningssalg etter kjøpsloven

Dersom du som kjøper trekker deg fra avtalen etter den er inngått, kan det koste deg dyrt. Hovedregelen er at avtaler skal holdes. I et kjøpsforhold innebærer dette at kjøper plikter å betale, mot at selger plikter å overlevere tingen. Dersom kjøper ikke betaler, kan selger kreve betaling eller heve kjøpet. I sistnevnte tilfelle står selger fritt til å selge varen videre, men det økonomiske tapet vedkommende påføres ved et videresalg, skal som hovedregel dekkes av den som brøt avtalen.

Et videresalg, eller dekningssalg, legger samtidig enkelte plikter på selger. Salget må foretas på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen.

Det økonomiske tapet som kan kreves, er blant annet mellomlegget mellom avtalt pris og prisen varen selges videre for, kostnader til markedsføring, omregistrering, oppbevaring, forsinkelsesrenter mv. Utgiftene bør dokumenteres med f.eks. faktura eller kvittering.

Trenger du hjelp?

Har du en avtale om kjøp/salg, men motparten ikke bidrar til oppfyllelse? Ta kontakt, så hører du fra oss innen kort tid. Har du bil- eller båtforsikring, vil forsikringsselskapet dekke dine utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du betaler kun 20 % av advokatutgiftene + en egenandel.

Advokat Stine Nytrø har bred erfaring fra saker innen avtalerett, herunder reklamasjon på kjøp og salg mellom private og næringsdrivende, samt håndverkertjenester og angrerett.

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.