Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

På leting etter en ny bruktbil, kom bilkjøperen over en annonse på Finn.no. Kjøperen ringte den private bilselgeren og de ble enige om å inngå kjøpsavtale. Samme dag mottok kjøperen en melding fra selgeren om at bilen dessverre ble solgt til en annen. Det ble kostbart for bilselgeren. Ved bistand fra advokatfullmektig Ieva Zagzeckaite, ble de enige om et erstatningsbeløp.

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning

Kjøperen var fortvilet over å ha gått glipp av drømmebilen til en god pris. Den samme bilen ble i løpet av kort tid lagt ut for salg av en forhandler, nå med en prislapp som var omkring kr 100.000 høyere. Kjøper forsøkte forgjeves å komme til en løsning med selger, uten å lykkes.

Bilkjøperen kontaktet vårt advokatfirma, Austin Lyngmy & Co, og ble bistått i forhandlinger. I underkant av to uker senere ble partene enige om et forlik der bilselgeren betalte 50.000 kroner i erstatning til kjøperen.

Innboforsikring kan benyttes i biltvister

Når det kommer til bilsaker, er det gjerne bilforsikringen som kan dekke store deler av advokatbistand. Hva gjør du i det tilfellet hvor uenigheten oppstår før du har tegnet bilforsikring?

I denne saken fikk kjøperen dekket advokatutgifter gjennom innboforsikringen. Egenandelen ved bilforsikring og innboforsikring er vanligvis den samme. Videre dekker begge forsikringene inntil kr 100.000. Forsikringstakeren betaler en egenandel på kr 4.000 og 20 % av utgiftene som overgår egenandelen.

Mange kan kvie seg for å gå videre med en sak der et bilkjøp ikke ble noe av. Det trenger likevel ikke være kostbart å engasjere en advokat. Ulike forsikringer kan benyttes.

Dersom du har kommet opp i en liknende situasjon, er det særlig to forhold som er sentrale:

Er selger bundet av kun en telefonsamtale?

Det enkle svaret er at en bindende avtale er inngått når det foreligger tilbud og aksept. Det som derimot kan være mer utfordrende, er å bevise at tilbud og aksept faktisk forelå. Likevel er beviskravet ikke strengt. Det må være mer enn 50% sannsynlig at bindende avtale er inngått.

Relevant bevis vil være både det partene har sagt og gjort. Fremstår selger beklagende for at salget ikke ble noe av, kan det benyttes som bevis for at bindende avtale var inngått.

Reglene om erstatning for dekningskjøp

Dersom selger trekker seg fra avtalen, og det er sammenheng mellom avtalebruddet og tapet, kan kjøper kreve erstatning ved to tilfeller.

a) Kjøper kan foreta dekningskjøp, det vil si at vedkommende kjøper en annen bil og deretter krever prisforskjellen erstattet av selger. Vilkåret er at dekningskjøpet foretas på en forsvarlig måte og innen rimelig tid.

b) Situasjonen kan være den at det ikke finnes andre aktuelle biler på markedet, og kjøperen ikke har foretatt et dekningskjøp. Det kan fremdeles kreves erstatning fra selger. Forutsetningen er at det kan beregnes «gjengs pris» for bilen. I den omtalte saken ble prisen som forhandler hadde satt for bilen benyttet som «gjengs pris».

I begge tilfellene er det viktig å huske på at man har plikt til å begrense tapet. Man bør derfor blant annet ikke vente for lenge med å rette erstatningskrav mot selger.

Dersom du er usikker på om du har en sak, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Trenger du hjelp?

Har du en avtale om kjøp/salg, men motparten ikke bidrar til oppfyllelse? Ta kontakt, så hører du fra oss innen kort tid. Forsikringsselskapet vil dekke dine utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du betaler kun 20 % av advokatutgiftene + en egenandel. Dette sjekker vi for deg.

 

Advokatfullmektig Ieva Zagzeckaite har flere års erfaring med saker innenfor kjøp – og kontraktsrett. Hun har tidligere arbeidet hos NAF advokat hvor hun opparbeidet solid kompetanse på saker innenfor kjøpsrett.

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

  Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

  Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

  Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

  Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

  Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

   Heving av bruktbilkjøp

  Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

  Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

  Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

  Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

  En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

  Audi Q7 med defekt dyse

  Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

  Fullt medhold i trebåtsak

  Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

  Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

  Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

  Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra vår advokat fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid nødvendig

  Mangler ved bruktbilkjøp

  Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

  Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

  Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

  Medhold i heving av bruktbilkjøp

  Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

  Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

  Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

  Heving av båtkjøp

  Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

  Erstatning etter motorhavari på båt

  Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

  Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

  Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

  Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

  Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

  Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

  Vår advokat bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til 349.000 kroner. Kort tid etter kjøpet oppdager bilkjøperen at

  Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

  Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

  Oppgjør etter heving av bilkjøp

  Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

  Medhold i Forbrukertvistutvalget

  Vår advokat hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og

  Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

  Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

  Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

  Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

  Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

  Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

  Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

  Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

  Fullt medhold i båtsak

  Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

  Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

  Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.