Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

På leting etter en ny bruktbil, kom bilkjøperen over en annonse på Finn.no. Kjøperen ringte den private bilselgeren og de ble enige om å inngå kjøpsavtale. Samme dag mottok kjøperen en melding fra selgeren om at bilen dessverre ble solgt til en annen. Det ble kostbart for bilselgeren. Ved bistand fra oss, ble de enige om et erstatningsbeløp.

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning

Kjøperen var fortvilet over å ha gått glipp av drømmebilen til en god pris. Den samme bilen ble i løpet av kort tid lagt ut for salg av en forhandler, nå med en prislapp som var omkring kr 100.000 høyere. Kjøper forsøkte forgjeves å komme til en løsning med selger, uten å lykkes.

Bilkjøperen kontaktet vårt advokatfirma, Austin Lyngmy & Co, og ble bistått i forhandlinger. I underkant av to uker senere ble partene enige om et forlik der bilselgeren betalte 50.000 kroner i erstatning til kjøperen.

Innboforsikring kan benyttes i biltvister

Når det kommer til bilsaker, er det gjerne bilforsikringen som kan dekke store deler av advokatbistand. Hva gjør du i det tilfellet hvor uenigheten oppstår før du har tegnet bilforsikring?

I denne saken fikk kjøperen dekket advokatutgifter gjennom innboforsikringen. Egenandelen ved bilforsikring og innboforsikring er vanligvis den samme. Videre dekker begge forsikringene inntil kr 100.000. Forsikringstakeren betaler en egenandel på kr 4.000 og 20 % av utgiftene som overgår egenandelen.

Mange kan kvie seg for å gå videre med en sak der et bilkjøp ikke ble noe av. Det trenger likevel ikke være kostbart å engasjere en advokat. Ulike forsikringer kan benyttes.

Dersom du har kommet opp i en liknende situasjon, er det særlig to forhold som er sentrale:

Er selger bundet av kun en telefonsamtale?

Det enkle svaret er at en bindende avtale er inngått når det foreligger tilbud og aksept. Det som derimot kan være mer utfordrende, er å bevise at tilbud og aksept faktisk forelå. Likevel er beviskravet ikke strengt. Det må være mer enn 50% sannsynlig at bindende avtale er inngått.

Relevant bevis vil være både det partene har sagt og gjort. Fremstår selger beklagende for at salget ikke ble noe av, kan det benyttes som bevis for at bindende avtale var inngått.

Reglene om erstatning for dekningskjøp

Dersom selger trekker seg fra avtalen, og det er sammenheng mellom avtalebruddet og tapet, kan kjøper kreve erstatning ved to tilfeller.

a) Kjøper kan foreta dekningskjøp, det vil si at vedkommende kjøper en annen bil og deretter krever prisforskjellen erstattet av selger. Vilkåret er at dekningskjøpet foretas på en forsvarlig måte og innen rimelig tid.

b) Situasjonen kan være den at det ikke finnes andre aktuelle biler på markedet, og kjøperen ikke har foretatt et dekningskjøp. Det kan fremdeles kreves erstatning fra selger. Forutsetningen er at det kan beregnes «gjengs pris» for bilen. I den omtalte saken ble prisen som forhandler hadde satt for bilen benyttet som «gjengs pris».

I begge tilfellene er det viktig å huske på at man har plikt til å begrense tapet. Man bør derfor blant annet ikke vente for lenge med å rette erstatningskrav mot selger.

Dersom du er usikker på om du har en sak, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Trenger du hjelp?

Har du en avtale om kjøp/salg, men motparten ikke bidrar til oppfyllelse? Ta kontakt, så hører du fra oss innen kort tid. Forsikringsselskapet vil dekke dine utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du betaler kun 20 % av advokatutgiftene + en egenandel. Dette sjekker vi for deg.

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.