Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

Vår advokat bistod en arbeidstaker som ble gitt oppsigelse i prøvetiden

Arbeidstakeren tok kontakt med oss da han fikk oppsigelsen. Arbeidsgiveren besvarte ikke henvendelsene fra Advokaten og søksmål ble derfor nødvendig. Saken ble behandlet i en tingrett på vestlandet. Før avsluttende innlegg fra advokatene, kom man i mål med en minnelig løsning i forliksforhandlinger. Dette var en løsning og erstatningssum arbeidstakeren var godt fornøyd med. Han kunne legge saken bak seg og fokusere på å finne seg ny jobb.

Oppsigelse i prøvetid

Erstatning etter urettmessig oppsigelse i prøvetiden kan tilkjennes i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-12 (arbeidstilsynet.no). Aktuelle erstatningsposter er økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Sistnevnte er erstatning for ikke-økonomisk tap. Det har blant annet skattemessige konsekvenser hvilken erstatningspost et beløp knytter seg til.

Arbeidsgiver må følge de samme saksbehandlingsreglene selv om oppsigelsen gis i prøvetiden

Arbeidstaker har et stillingsvern også i prøvetiden og en oppsigelse kan likefullt kjennes ugyldig og gi rett på erstatning. Reglene om oppsigelse i prøvetiden følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 (arbeidstilsynet.no). Oppsigelsen må da være begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.

Arbeidsmiljøloven § 15-6. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid
(1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Juridisk bistand for arbeidstakere

Våre advokater jobber med arbeidsrett og på arbeidstakersiden. Et flertall av saker løses i forhandlinger, selv om det i noen saker, som denne, blir nødvendig å ta saken inn til retten. Vår advokat innga stevning på vegne av arbeidstakeren.

Ta kontakt for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.