Boligkjøperen fikk først avslag fra både selgers forsikringsselskap og egen boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen HELP Forsikring avviste saken, Claims Link avslo kravet – Ny advokat sørget for medhold i Finansklagenemnda (FinKn) hvor HELP Forsikring måtte betale samtlige saksomkostninger.

Avslag fra boligkjøperforsikringen HELP Forsikring

Klienten tok kontakt med advokatfirma Austin Lyngmyr for råd og bistand. Advokatfullmektig Martin Arntzen Olufsen tok på seg oppdraget, og opprettet kontakt med boligselgerforsikringen på vegne av klient, hvor boligkjøperforsikringen HELP Forsikring tidligere hadde nektet å bistå.

Rett til fritt advokatvalg

HELP Forsikring anførte at saken ikke lot seg føre videre, da de mente at salgsmaterialet inneholdt risikoopplysninger som gjorde at kjøper ikke hadde krav på et prisavslag/erstatning. Heldigvis har enhver rett til fritt advokatvalg, slik at en sak likevel kan føres videre hvis boligkjøperforsikringen ikke anser det som hensiktsmessig. Dette er så klart på klientens regning og risiko.

Kjøper får advokatkostnader dekt, og 100 000,- utbetalt

Klient kjøpte en horisontaldelt tomannsbolig, hvor det viste seg at taket hadde en skjult vannlekkasje. Denne kom ikke frem i salgsoppgaven, og det kunne heller ikke forventes at det skulle dryppe vann gjennom taket bare tre dager etter overtakelse. Dryppingen viste seg å være en gjentagende mangel, og det ble reklamert til selgers eierskifteforsikring med det samme.

HELP Forsikring ble også kontaktet, men viste til informasjon i salgsoppgaven, hvor de mente at dette var en påregnelig følge ut fra hva de kunne lese av salgsmaterialet.

I salgsoppgavens tilstandsrapport kom det frem at takkonstruksjonen var gitt TG2, og at det var registrert symptomer på fuktskader, noe som kunne utbedres for under kr. 10.000, -. Videre anføres det i rapporten at taktekkingen også var gitt TG2, og at denne kun var besiktiget fra bakkenivå og innvendig. Det anføres videre at halvparten av levetiden var oppbrukt på undertak og yttertak. En utbedring som anslås til å ligge på ca. 50-100.000, -.

Austin Lyngmyr mente at det var gitt uriktig tilstandsgrad, og at det ikke kunne forventes at det drypper vann gjennom taket hver gang det regner ute. Her har takstmannen gjort en dårlig jobb, noe som selger må svare for. Videre må det regnes som tilbakeholdt informasjon, da selger umulig ikke kunne vært kjent med forholdene etter å ha bodd der i over 1 år.

Klienten innhentet tilbud fra andre sakkyndige, som kom frem til at det ville koste ca. 350.000, – å utbedre taket, noe selgers eierskifteforsikring ikke ønsket å høre på. Selskapet ble dermed innklaget til Finansklagenemnda (FinKn), hvor klienten ente opp med å få delvis medhold.

I og med at klienten kun er ansvarlig for halve taket, fikk klienten medhold i at selskapet måtte dekke halvparten av taket, med fratrekk for standardheving/aldersfradrag. Klienten ente opp med å få tilkjent kr. 100.000, -. Finansklagenemnda la vekt på at det var gitt en uriktig tilstandsgrad, og at takstmannen burde gjort en bedre jobb, samt at det ikke kunne forventes at det drypper vann gjennom taket.

HELP Forsikring ble deretter tilkjent å betale for samtlige utgifter som klienten var påført av ekstern advokat, som en følge av en feilvurdering av saken.

Sluttresultatet ble at saken ikke kostet klienten noe, og han fikk kr. 100.000, – fra selgers eierskifteforsikring.

Rettshjelpdekning

I det tilfelle det oppstår tvist, vil klienten ha rett på rettshjelpdekning fra sin innbo- eller husforsikring. Noe som innebærer at selskapet dekker 80% av advokatutgiftene, oppad begrenset til 100.000, -, hvorav klienten selv må dekke resterende 20% + en egenandel.

Tilbakemelding fra klient:

«Jeg kjøpte ny bolig i 2022 og oppdaget aktiv vannlekkasje bare 3 dager etter overtagelse. Jeg fikk ikke hjelp noe sted så jeg søkte litt på nettet og fant Austin Lyngmyr & Co advokatfirma, der tok advokat Martin Arntzen Olufsen kontakt med meg og ifra det øyeblikket begynte ting å se lyst ut.

Endelig var det et menneske som gikk paragrafer i sømmene i stedet for å blankt avvise meg. Kommunikasjonen foregikk over telefon og epost med gode forklaringer som var forståelige. Veldig lett å kommunisere med!

Rett og slett gøy å snakke med! Jeg senket skuldrene og følte meg utrolig godt ivaretatt. Martin snudde en håpløs situasjon til en seier mot forsikringen som ikke betraktet en aktiv vannlekkasje som en vesentlig mangel.

Seieren tok litt over 1 år, men som allerede nevnt, etter Martin tok over så kunne jeg tenke på andre ting enn kampen for rettferdighet. Alltid behjelpelig, alltid tilgjengelig! Anbefales!»


Vil du lese flere av våre referansesaker på bolig?

Trenger du hjelp til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Boligtvist

Finner du feil eller mangler er viktig å reklamere skriftlig til boligselgerens forsikringsselskap så fort du kan. Selv om du ikke har funnet grunnen til feilen. I reklamasjonen opplyser du om hva det reklameres over. Deretter vil eierskifteselskapet be om sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Eierskifteselskapene bruker ofte egne takstmenn, og her kan du oppleve at de underdriver omfanget av manglene og behovet for utbedring.

Kjøpsforsikring?

Det er fritt valg av advokat selv om du har kjøpsforsikring. Boligadvokatene hos oss bistår gjerne i disse sakene. Om du ikke har kjøpsforsikring, vil ordinær boligforsikring dekke mye av advokatkostnadene. Ta kontakt, så sjekker vi det for deg.

Trenger du hjelp til å vurdere din boligsak?

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.