Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet. Høye bjørketrær skygget for kveldssolen. Dette medførte et krav fra kjøperne om et prisavslag på 500.000, men de endte opp med å betale selgers saksomkostninger. Saken var gjennom både tingretten og lagmannsretten.

Vår advokat kommenterer dommen slik:

– Det som gjorde denne saken spesiell, var at det var kjøper som var den sterke part i kontraktsforholdet. De hadde tegnet en boligkjøperforsikring, som gjorde at de var dekket for egne og eventuelt idømte sakskostnader. Vi hadde med andre ord å gjøre med en motpart som var uten prosessrisiko, og med midler til å kjøre saken fullt ut gjennom domstolene uten å måtte tenke økonomi.

Rekkehuset på Ris i Oslo ble solgt for 10,7 millioner

Før kontrakten ble signert og kjøperne overtok rekkehuset, ga de beskjed til selger om at solforholdene ikke var som forventet. Ved overtakelse av leiligheten holdt kjøperne tilbake 500.000 kroner på bakgrunn av en verdivurdering de hadde innhentet.

Selger svarte: «selger bestrider at det foreligger en rettslig mangel, eller at dette utløser noen form for rett på heving/prisavslag/erstatning. Selger forbeholder seg retten til å fremsette et krav om erstatningsrenter og erstatning for annet tap som følge av ethvert urettmessig tilbakehold.»

Etterhvert tok kjøperne ut stevning for Oslo tingrett med krav om prisavslag og erstatning som følge av den påståtte mangelen. Her fikk de ikke gjennomslag, og de ble dømt til å betale selgers saksomkostninger. Kjøperne godtok ikke dette, og anket videre til lagmannsretten.

Lagmannsretten kom frem til samme konklusjon som tingretten

I salgsoppgaven sto det at leiligheten inneholdt «en solrik takterrasse med ettermiddags- og kveldssol», likevel mente både tingretten og lagmannsretten at boligkjøperne kunne se de store bjørketrærne som skygget for solen, og at de burde vite at solen går ned i nordvest om sommeren i Oslo-området.

«…ordet «kveldssol» i salgsprospektet må tolkes med et visst slingringsmonn» sto det i dommen fra lagmannsretten.

Og videre:

«Det avgjørende for retten har vært at det ikke er full skygge på eiendommen fra kl. 17.30 og 18.30 og at det ikke har blitt ført bevis for at det er gitt opplysninger som ga kjøperne berettigede forventninger om at det skulle være full sol på eiendommen frem til solen gikk ned. Det vises til bildebevis som er fremlagt for retten hvor det tydelig kommer frem at det står en rekke store bjørketrær under 50 meter nordvest for eiendommen, mellom eiendommen og Riis skole. Selv om kjøperne ikke var kjent i området legger retten til grunn at det er allmenn tilgjengelig kunnskap at solen går ned i nordvest på sommeren i Oslo-området. Retten legger også til grunn at det var synlig hvilken himmelretning trærne sto i og at det ikke er nødvendig med en sol-app for å undersøke dette. Et vanlig kart viser himmelretningene. Ut fra bevisførselen mener retten derfor at kjøperne må ha forstått at eiendommen ikke kunne ha full sol de siste timene på ettermiddagen.»

– Lagmannsretten finner at tingretten korrekt har lagt til grunn at det ikke er gitt uriktige opplysninger om solforholdene på eiendommen som kan gi grunnlag for mangelsansvar etter avhendingsloven § 3-8 (lovdata.no). Tingretten har ikke lagt til grunn en for høy terskel for sin vurdering, og det er videre ikke i anken fremlagt bevis eller fremholdt argumenter som kan tilsi et annet resultat enn det tingretten kom til, heter det i dommen.

Hele artikkelen, skrevet av Thor Arne Brun, kan leses på estatenyheter.no

Krevde en halv million for manglende sol - fikk 300.000 i sakskostnader i stedet

Saken ble også omtalt på Rett24.no

Har du behov for advokatbistand? Kontakt oss med en beskrivelse av saken din.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Hevd på veirett, bruksrett til å bruke sti over tunet til en annen eiendom

Veirett sikret gjennom hevd. Adkomsten hadde vært i bruk i over 90 år med tilstrekkelig intensitet og varighet til å etablere hevd.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.