Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet. Høye bjørketrær skygget for kveldssolen. Dette medførte et krav fra kjøperne om et prisavslag på 500.000, men de endte opp med å betale selgers saksomkostninger. Saken var gjennom både tingretten og lagmannsretten.

Vår advokat kommenterer dommen slik:

– Det som gjorde denne saken spesiell, var at det var kjøper som var den sterke part i kontraktsforholdet. De hadde tegnet en boligkjøperforsikring, som gjorde at de var dekket for egne og eventuelt idømte sakskostnader. Vi hadde med andre ord å gjøre med en motpart som var uten prosessrisiko, og med midler til å kjøre saken fullt ut gjennom domstolene uten å måtte tenke økonomi.

Rekkehuset på Ris i Oslo ble solgt for 10,7 millioner

Før kontrakten ble signert og kjøperne overtok rekkehuset, ga de beskjed til selger om at solforholdene ikke var som forventet. Ved overtakelse av leiligheten holdt kjøperne tilbake 500.000 kroner på bakgrunn av en verdivurdering de hadde innhentet.

Selger svarte: «selger bestrider at det foreligger en rettslig mangel, eller at dette utløser noen form for rett på heving/prisavslag/erstatning. Selger forbeholder seg retten til å fremsette et krav om erstatningsrenter og erstatning for annet tap som følge av ethvert urettmessig tilbakehold.»

Etterhvert tok kjøperne ut stevning for Oslo tingrett med krav om prisavslag og erstatning som følge av den påståtte mangelen. Her fikk de ikke gjennomslag, og de ble dømt til å betale selgers saksomkostninger. Kjøperne godtok ikke dette, og anket videre til lagmannsretten.

Lagmannsretten kom frem til samme konklusjon som tingretten

I salgsoppgaven sto det at leiligheten inneholdt «en solrik takterrasse med ettermiddags- og kveldssol», likevel mente både tingretten og lagmannsretten at boligkjøperne kunne se de store bjørketrærne som skygget for solen, og at de burde vite at solen går ned i nordvest om sommeren i Oslo-området.

«…ordet «kveldssol» i salgsprospektet må tolkes med et visst slingringsmonn» sto det i dommen fra lagmannsretten.

Og videre:

«Det avgjørende for retten har vært at det ikke er full skygge på eiendommen fra kl. 17.30 og 18.30 og at det ikke har blitt ført bevis for at det er gitt opplysninger som ga kjøperne berettigede forventninger om at det skulle være full sol på eiendommen frem til solen gikk ned. Det vises til bildebevis som er fremlagt for retten hvor det tydelig kommer frem at det står en rekke store bjørketrær under 50 meter nordvest for eiendommen, mellom eiendommen og Riis skole. Selv om kjøperne ikke var kjent i området legger retten til grunn at det er allmenn tilgjengelig kunnskap at solen går ned i nordvest på sommeren i Oslo-området. Retten legger også til grunn at det var synlig hvilken himmelretning trærne sto i og at det ikke er nødvendig med en sol-app for å undersøke dette. Et vanlig kart viser himmelretningene. Ut fra bevisførselen mener retten derfor at kjøperne må ha forstått at eiendommen ikke kunne ha full sol de siste timene på ettermiddagen.»

– Lagmannsretten finner at tingretten korrekt har lagt til grunn at det ikke er gitt uriktige opplysninger om solforholdene på eiendommen som kan gi grunnlag for mangelsansvar etter avhendingsloven § 3-8 (lovdata.no). Tingretten har ikke lagt til grunn en for høy terskel for sin vurdering, og det er videre ikke i anken fremlagt bevis eller fremholdt argumenter som kan tilsi et annet resultat enn det tingretten kom til, heter det i dommen.

Hele artikkelen, skrevet av Thor Arne Brun, kan leses på estatenyheter.no

Krevde en halv million for manglende sol - fikk 300.000 i sakskostnader i stedet

Saken ble også omtalt på Rett24.no

Har du behov for advokatbistand? Kontakt oss med en beskrivelse av saken din.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

  Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

  Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

  I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

  Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

  Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

  Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

  Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

  Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

  Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

  Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

  Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

  Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

  Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

  Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

  Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

  Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

  Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

  Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

  Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

  Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

  Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

  Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

  Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

  Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

  En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

  Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

  Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

  Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

  Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

  Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

  Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

  Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

  «stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

  Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

  En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

  Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

  Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

  Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

  Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

  To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

  I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

  Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

  Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

  Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

  Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

  Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

  Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

  Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

  Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

  Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

  Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

  Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

  Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

  Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

  Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.

  Medhold i eierskiftesak

  Klient fikk i Oslo Tingrett medhold i sak mot Protector Forsikring. Krav under eierskifteforsikring Klient hadde kjøp en bolig fra 1970-tallet. I egenerklæringen var det

  Husleietvist ang depositum

  Fikk advokathjelp for å kreve depositumet utbetalt etter flytting Vår klient ville ha depositumet utbetalt etter flytting fra leiligheten hun leide. Utleieren unnlot i lang

  Prisavslag i skjeggkre-sak

  I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

  Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

  De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

  Ulovlig felling av trær – erstatning

  Naboen hadde felt to trær på eiendommen til vår klient. Ulovlig felling av trær – erstatning Klient hadde to trær som var 27 år og

  DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

  DNB Eiendom AS solgte en bolig på Tåsen i Oslo. Boligen ble bygd i 1979 og det var opplyst at tomten var på 885 m2.

  Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

  Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man

  Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

  Advokat Austin bistod klient i Sandefjord som hadde fått kuttet toppen av to furutrær. Ulovlig felling av trær – erstatning Naboen til klient hadde kuttet

  Vant frem for klient i grensetvist

  For mange år tilbake var målemetoder ikke så nøyaktige som i dag. Det er begrenset hvor mange holdepunkter man har for å fastsette grenser riktig.

  Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

  Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

  Prisavslag etter kjøp av bolig

  Eierskifteselskapet mente det ikke forelå noen mangel ved boligen, til tross for at opplysninger i salgsdokumentasjonen ikke stemte. Advokat Kjetil Lyngmyr tok saken inn for

  Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

  Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert