Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken – familien kunne gått glipp av 750.000kr

Austin Lyngmyr bistod nylig en familie i Halden som hadde boligkjøperforsikring. Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et prisavslag på kr 750 000. Har man boligkjøperforsikring bør man skaffe ekstern advokat – dette har man nemlig krav på.

Boligkjøperforsikring er en «advokatforsikring»

Boligkjøperforsikring er, som navnet tilsier, en forsikring kjøper kan tegne ved kjøp av bolig. Dersom man skulle oppdage feil eller mangler i nykjøpt bolig, vil forsikringen dekke juridisk hjelp og eventuelle saksomkostninger. Forsikringen gjelder i inntil 5 år etter overtakelse – dette er knyttet til reklamasjonsreglene i avhendingslova. Forsikringen gir ingen garanti for at man når frem med kravet sitt, og dekker ikke skadeutgifter.

Fritt advokatvalg

Boligkjøperforsikringen skal altså gi kjøper bistand ved mangler, gjennom å dekke kostnader til advokat. Selskapene som tilbyr boligkjøperforsikring har gjerne egne advokater som de ønsker at du benytter deg av. Men som vår sak gir et eksempel på, vil ikke dette alltid lønne seg. Ofte avslutter selskapet saker som burde vært ført videre. For å unngå å tape et rettmessig krav, er det nyttig å vite at det er fritt advokatvalg i Norge. Dette betyr at du har full rett til å benytte deg av en uavhengig, ekstern advokat.

Hva dekker boligkjøperforsikringen om man benytter seg av ekstern advokat?

Boligkjøperforsikringen dekker offentlig sats, differansen mellom timepris og offentlig sats, og ordinær rettshjelp, minus ordinær egenandel.

Forsikringen dekker beløpet enten du vinner eller taper saken.

Har du boligkjøperforsikring og trenger advokat?

Du kan fritt velge den advokaten du ønsker, og vi bistår deg gjerne. Er du misfornøyd med oppfølging fra forsikringsselskapet? Da kan du få en gratis og uforpliktende førstevurdering av oss.

Vi kan tilby hjelp fra en av våre dyktige advokater og advokatfullmektiger, spesialisert på bolig. De finner ut av om du har en god sak, og sammen finner dere ut om advokaten skal representere deg videre. Det er trygt, smart og enkelt å kontakte oss.

Ønsker du en vurdering ang din sak? Send oss en melding:

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

  Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

  Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

  Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

  Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

  Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

  Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

  Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

  Medhold i eierskiftesak

  Klient fikk i Oslo Tingrett medhold i sak mot Protector Forsikring. Krav under eierskifteforsikring Klient hadde kjøp en bolig fra 1970-tallet. I egenerklæringen var det

  Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

  Da vår klient kom tilbake fra ferie, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det

  Husleietvist ang depositum

  Fikk advokathjelp for å kreve depositumet utbetalt etter flytting Vår klient ville ha depositumet utbetalt etter flytting fra leiligheten hun leide. Utleieren unnlot i lang

  Prisavslag i skjeggkre-sak

  I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

  Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

  De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

  Vant boligsak i retten

  Klient kontaktet vårt kontor etter at vedkommende hadde kjøpt bolig og oppdaget mangler ved baderommet. Det var ikke tegnet boligkjøperforsikring, og selger hadde ikke tegnet

  Ulovlig felling av trær – erstatning

  Naboen hadde felt to trær på eiendommen til vår klient. Ulovlig felling av trær – erstatning Klient hadde to trær som var 27 år og

  DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

  DNB Eiendom AS solgte en bolig på Tåsen i Oslo. Boligen ble bygd i 1979 og det var opplyst at tomten var på 885 m2.

  Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

  Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot

  Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

  Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man

  Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

  Advokat Austin bistod klient i Sandefjord som hadde fått kuttet toppen av to furutrær. Ulovlig felling av trær – erstatning Naboen til klient hadde kuttet

  Vant frem for klient i grensetvist

  For mange år tilbake var målemetoder ikke så nøyaktige som i dag. Det er begrenset hvor mange holdepunkter man har for å fastsette grenser riktig.

  Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

  Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

  Prisavslag etter kjøp av bolig

  Eierskifteselskapet mente det ikke forelå noen mangel ved boligen, til tross for at opplysninger i salgsdokumentasjonen ikke stemte. Advokat Kjetil Lyngmyr tok saken inn for

  Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

  Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert