Enighet etter arbeidstvist

Advokat Therese Schøne bisto en arbeidstaker som ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt.

Partene var uenige i om det handlet om et midlertidig arbeidsforhold eller ikke. Arbeidsgiver mente stillingen utløp automatisk, da arbeidstaker opprinnelig ble ansatt med lønnstilskudd fra NAV. Arbeidstaker mente hun flere ganger hadde blitt lovet å kunne fortsette i stillingen, i tillegg til at det ikke fulgte av kontrakten at stillingen utløp samtidig som lønnstilskuddet fra NAV.

Det ble på vegne av vår klient sendt stevning til Heggen og Frøland tingrett. Det ble gjennomført rettsmekling, og partene kom til enighet om at arbeidstaker mottok erstatning/lønn i oppsigelsestiden.

Flere av våre ansatte jobber mye med arbeidsrett og på arbeidstakersiden. Et klart flertall av sakene løses i forhandlinger. I de fleste av disse sakene blir det løsning i en tidlig fase, selv om det i noen saker blir nødvendig å ta saken inn til retten. Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen ved å klikke inn på kontakt oss nederst på siden.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning til arbeidstaker

Sak om erstatning til arbeidstaker Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen. Yrkessykdom Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke

Seier i lagmannsretten

I en nylig dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk klient hos Austin Lyngmyr & Co fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne