Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel

Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på sin båt. Det var tale om en Uttern 52 2003 modell. Båten var solgt som den er, og hadde tross alt 13 sesonger bak seg. Mange tror da at det tilnærmet er umulig å komme noen vei i spørsmålet om reklamasjon og hevingskrav etter alvorlige feil. Slik er det ikke. 

Båten ble kjøpt for omlag kr 180 000. Cirka en måned etter kjøpet opplevde kjøper problemer med båten. Det viste seg ved nærmere undersøkelse at stempelet hadde sprukket. Dette medførte at det måtte settes inn «ny» (delvis ny) motor i båten.

Sentralt i en slik sak er å slå fast tidspunktet for mangelen

Det avgjørende da er hvor vidt spiren til det som senere viste seg å slå ut i en mangel var tilstede på kjøpstidspunktet. Dette faller tungt for mange, altså å oppfatte hva lovgiver her har ment. Mange tenker at det har solgt en gjenstand som fungerte fint, og da kan det ikke foreligge feil på kjøpstidspunktet. En slik generell oppfatning blir feil i unntaksvise tilfeller. Poenget er at en mangel kan ligge der, skjult og latent. En motor kan fungere tilfredsstillende på kjøpsdagen, selv om det ligger en feil og «ulmer» i det skjulte. Nettopp det var tilfellet i denne saken. Over tid hadde stemplet gradvis vært under uheldig press, hvilket medførte at det bristet etter vårt klient kjøpte båten. Utgangspunktet for mangelen var følgelig tilstede på kjøpstidspunktet slo Forbrukerklageutvalget fast. I denne vurderingen vektla man naturligvis vurderingen til de sakkyndige, samt tidsmomentet fra kjøpet til havariet skjedde.

Båten var i «vesentlig dårligere stand»

Utvalget kom videre frem til at det forelå en mangel etter kjl. § 19, bokstav c. FKU mente således at båten var i «vesentlig dårligere stand». Denne bestemmelsen er kanskje det mest sentrale i saker mellom privatpersoner på kjøpsrettens område. Vurderingen er ofte konkret og med vanskelige grensedragninger. Viktigheten av å vite hvilke momenter som vektlegges er således av betydning.

Erstatning for utlegg og ny motor

I denne saken fikk vår klient tilkjent erstatning for utlegg i anledning saken, samt erstatning til «ny» motor. Klager måtte tåle et standhardhevingsfradrag, hvilket var korrekt fordi man satte inn nye komponenter som gav båten en viss heving av standard. Størrelsen på fradraget kan diskuteres. I dette tilfellet valgte partene å la spørsmålet ligge og godtok det fradrag som ble satt av FKU.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Han har prosedert en rekke saker innen kjøpsretten for domstolene. De fleste sakene løses imidlertid utenrettslig eller ved behandling av saken i Forbruklageutvalget eller forliksrådet.  Kontaktinfo advokat Kjetil Lyngmyr

Dekning av utgifter til advokat?

I overfor nevnte sak, og i alle andre saker hvor båten har vanlig båtforsikring, dekkes utgifter til advokat. Som regel er det en grunnegenandel på mellom kr 2000 – 4000. Av bistand utover denne summen dekkes 80% av utgiftene til advokat. Helt gratis er det ikke, men du får altså advokatbistand til nesten 80% redusert pris. Er det da vært å ta risken, og ikke minst bruke fritiden på å føre saken selv? Har du behov for advokat i båtsak, hører vi gjerne fra deg. Flere av våre advokater arbeider med båtsaker til daglig. Jevnlig behandling av kjøpsrettslige spørsmål bygger kompetanse og vi har således god kompetanse på båtsaker.

Føler du for å sette saken bort til en profesjonell aktør imøteser vi din beskrivelse av saken. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering for å se om du potensielt kan ha en sak å gå videre med, så velger du selv veien videre. Send oss gjerne en beskrivelse på kontaktskjemaet.

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.