Erstatning etter motorhavari på båt

Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på sin båt. Det var tale om en Uttern 52 2003 modell. Båten var solgt som den er, og hadde tross alt 13 sesonger bak seg. Mange tror da at det tilnærmet er umulig å komme noen vei i spørsmålet om reklamasjon og hevingskrav etter alvorlige feil. Slik er det ikke. Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Han har prosedert en rekke saker innen kjøpsretten for domstolene. De fleste sakene løses imidlertid utenrettslig eller ved behandling av saken i Forbruklageutvalget eller forliksrådet.  Kontaktinfo advokat Kjetil Lyngmyr

Båten ble kjøpt for omlag kr 180 000. Cirka en måned etter kjøpet opplevde kjøper problemer med båten. Det viste seg ved nærmere undersøkelse at stempelet hadde sprukket. Dette medførte at det måtte settes inn “ny”(delvis ny) motor i båten.

Sentralt i en slik sak er å slå fast tidspunktet for mangelen. Det avgjørende da er hvor vidt spiren til det som senere viste seg å slå ut i en mangel var tilstede på kjøpstidspunktet. Dette faller tungt for mange, altså å oppfatte hva lovgiver her har ment. Mange tenker at det har solgt en gjenstand som fungerte fint, og da kan det ikke foreligge feil på kjøpstidspunktet. En slik generell oppfatning blir feil i unntaksvise tilfeller. Poenget er at en mangel kan ligge der, skjult og latent. En motor kan fungere tilfredsstillende på kjøpsdagen, selv om det ligger en feil og “ulmer” i det skjulte. Nettopp det var tilfellet i denne saken. Over tid hadde stemplet gradvis vært under uheldig press, hvilket medførte at det bristet etter vårt klient kjøpte båten. Utgangspunktet for mangelen var følgelig tilstede på kjøpstidspunktet slo Forbrukerklageutvalget fast. I denne vurderingen vektla man naturligvis vurderingen til de sakkyndige, samt tidsmomentet fra kjøpet til havariet skjedde.

Utvalget kom videre frem til at det forelå en mangel etter kjl. § 19, bokstav c. FKU mente således at båten var i “vesentlig dårligere stand”. Denne bestemmelsen er kanskje det mest sentrale i saker mellom privatpersoner på kjøpsrettens område. Vurderingen er ofte konkret og med vanskelige grensedragninger. Viktigheten av å vite hvilke momenter som vektlegges er således av betydning.

I denne saken fikk vår klient tilkjent erstatning for utlegg i anledning saken, samt erstatning til “ny” motor. Klager måtte tåle et standhardhevingsfradrag, hvilket var korrekt fordi man satte inn nye komponenter som gav båten en viss heving av standard. Størrelsen på fradraget kan diskuteres. I dette tilfellet valgte partene å la spørsmålet ligge og godtok det fradrag som ble satt av FKU.

Dekning av utgifter til advokat?

I overfor nevnte sak, og i alle andre saker hvor båten har vanlig båtforsikring, dekkes utgifter til advokat. Som regel er det en grunnegenandel på mellom kr 2000 – 4000. Av bistand utover denne summen dekkes 80% av utgiftene til advokat. Helt gratis er det ikke, men du får altså advokatbistand til nesten 80% redusert pris. Er det da vært å ta risken, og ikke minst bruke fritiden på å føre saken selv? Har du behov for advokat i båtsak, hører vi gjerne fra deg. Flere av våre advokater arbeider med båtsaker til daglig. Jevnlig behandling av kjøpsrettslige spørsmål bygger kompetanse og vi har således god kompetanse på båtsaker.

Føler du for å sette saken bort til en profesjonell aktør imøteser vi din beskrivelse av saken. Vi tilbyr en gratis førstevurdering for å se om du potensielt kan ha en sak å gå videre med, så velger du selv veien videre. Send oss gjerne en beskrivelse på post@aladvokat.no eller ring oss på tlf 24 02 20 20. Du kan også benytte kontaktskjemaet på vår nettside.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Advokatfullmektig Thea Åhsbom Kristiansen hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet heving av bilkjøp. Klient fikk hevet kjøpet. Selger trakk seg fra

Heving av båtkjøp

Advokatfullmektig Thea Kristiansen bistod en klient i Rogaland som hadde kjøpt en eldre båt fra en privatperson. En stund etter kjøpet oppdaget kjøper omfattende skrogskader

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

Heving av kjøp av snøscooter

Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid

Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

Austin Lyngmyr ved Thea Kristiansen hjalp i denne saken en fortvilet kunde som selv hadde forsøkt å heve kjøpet. Etter bistand fra Kristiansen fikk klient

Heving av båtkjøp

Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

Oppgjør etter heving av bilkjøp

Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

Erstatning etter ulovlig felling av tre

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Kjøp hevet – ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

Heving grunnet uriktig kilometerstand

Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Austin Lyngmyr ble kontaktet av en uheldig båtkjøper som opplevde alvorlige problemer med båten etter kjøpet. Kjøpesummen var på kr 540 000 og båten var

Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventninger man bør kunne ha

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Fullt medhold i båtsak

Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er “velholdt”, “gjennomgått” og bruk av lignende fraser, har du grunn til å

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

Fullt medhold i FTU etter bistand fra bobiladvokat

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en uheldig bobilkunde som hadde problemer etter kjøpet. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket.

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Advokatfullmektig Andreas Ringstad hadde to saker som nylig ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og den andre

Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Austin Lyngmyr er et av få selskaper som har spesialisert seg på bilsaker. Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien