Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel

Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på sin båt. Det var tale om en Uttern 52 2003 modell. Båten var solgt som den er, og hadde tross alt 13 sesonger bak seg. Mange tror da at det tilnærmet er umulig å komme noen vei i spørsmålet om reklamasjon og hevingskrav etter alvorlige feil. Slik er det ikke. 

Båten ble kjøpt for omlag kr 180 000. Cirka en måned etter kjøpet opplevde kjøper problemer med båten. Det viste seg ved nærmere undersøkelse at stempelet hadde sprukket. Dette medførte at det måtte settes inn “ny” (delvis ny) motor i båten.

Sentralt i en slik sak er å slå fast tidspunktet for mangelen

Det avgjørende da er hvor vidt spiren til det som senere viste seg å slå ut i en mangel var tilstede på kjøpstidspunktet. Dette faller tungt for mange, altså å oppfatte hva lovgiver her har ment. Mange tenker at det har solgt en gjenstand som fungerte fint, og da kan det ikke foreligge feil på kjøpstidspunktet. En slik generell oppfatning blir feil i unntaksvise tilfeller. Poenget er at en mangel kan ligge der, skjult og latent. En motor kan fungere tilfredsstillende på kjøpsdagen, selv om det ligger en feil og “ulmer” i det skjulte. Nettopp det var tilfellet i denne saken. Over tid hadde stemplet gradvis vært under uheldig press, hvilket medførte at det bristet etter vårt klient kjøpte båten. Utgangspunktet for mangelen var følgelig tilstede på kjøpstidspunktet slo Forbrukerklageutvalget fast. I denne vurderingen vektla man naturligvis vurderingen til de sakkyndige, samt tidsmomentet fra kjøpet til havariet skjedde.

Båten var i “vesentlig dårligere stand”

Utvalget kom videre frem til at det forelå en mangel etter kjl. § 19, bokstav c. FKU mente således at båten var i “vesentlig dårligere stand”. Denne bestemmelsen er kanskje det mest sentrale i saker mellom privatpersoner på kjøpsrettens område. Vurderingen er ofte konkret og med vanskelige grensedragninger. Viktigheten av å vite hvilke momenter som vektlegges er således av betydning.

Erstatning for utlegg og ny motor

I denne saken fikk vår klient tilkjent erstatning for utlegg i anledning saken, samt erstatning til “ny” motor. Klager måtte tåle et standhardhevingsfradrag, hvilket var korrekt fordi man satte inn nye komponenter som gav båten en viss heving av standard. Størrelsen på fradraget kan diskuteres. I dette tilfellet valgte partene å la spørsmålet ligge og godtok det fradrag som ble satt av FKU.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Han har prosedert en rekke saker innen kjøpsretten for domstolene. De fleste sakene løses imidlertid utenrettslig eller ved behandling av saken i Forbruklageutvalget eller forliksrådet.  Kontaktinfo advokat Kjetil Lyngmyr

Dekning av utgifter til advokat?

I overfor nevnte sak, og i alle andre saker hvor båten har vanlig båtforsikring, dekkes utgifter til advokat. Som regel er det en grunnegenandel på mellom kr 2000 – 4000. Av bistand utover denne summen dekkes 80% av utgiftene til advokat. Helt gratis er det ikke, men du får altså advokatbistand til nesten 80% redusert pris. Er det da vært å ta risken, og ikke minst bruke fritiden på å føre saken selv? Har du behov for advokat i båtsak, hører vi gjerne fra deg. Flere av våre advokater arbeider med båtsaker til daglig. Jevnlig behandling av kjøpsrettslige spørsmål bygger kompetanse og vi har således god kompetanse på båtsaker.

Føler du for å sette saken bort til en profesjonell aktør imøteser vi din beskrivelse av saken. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering for å se om du potensielt kan ha en sak å gå videre med, så velger du selv veien videre. Send oss gjerne en beskrivelse på kontaktskjemaet.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Mangler ved bruktbilkjøp

  Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

  Heving av bobilkjøp

  Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

  Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

  Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

  Medhold i heving av bruktbilkjøp

  Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som klient kjøpte av en privatperson for 70 000,-. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen. Selger tilbød seg heving av kjøpet og dette ble akseptert av kjøper. Kort tid etter trakk selger seg fra denne avtalen og ville ikke lenger heve kjøpet.

  Heving av båtkjøp

  Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

  Seiere i Forbrukerklageutvalget

  Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

  Audi Q7 med defekt dyse

  Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

  Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

  Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

  Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

  Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

  Heving av kjøp, snøscooter

  Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid

  Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

  Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra Advokatfullmektig Thea Kristiansen fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid

  Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

  Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

  Bobil tok inn vann – kjøperen fikk tilbake over en million

  Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventningene man har til en

  Medhold i Forbrukertvistutvalget

  Vår advokat Andreas Ringstad hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S

  Heving av båtkjøp

  Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

  Fullt medhold i båtsak

  Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

  Oppgjør etter heving av bilkjøp

  Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

  Erstatning etter ulovlig felling av tre

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

  Kjøp hevet – ny bil til god pris

  Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

  Motorhavari – klient ble frifunnet

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

  Seier i Hålogaland lagmannsrett

  Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

  Heving grunnet uriktig kilometerstand

  Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

  Medhold etter at Audi Q5 havarerte

  Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

  Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

  Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

  Fullt medhold i båtsak

  Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

  Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

  Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

  Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

  Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

  Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

  Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er “velholdt”, “gjennomgått” og bruk av lignende fraser, har du grunn til å

  Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

  Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

  Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

  Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

  Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

  Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket.