Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hunden – medhold i forliksrådet

Hunden ble bitt og skadet av nabohund, eieren ville ikke bidra til veterinærutgiftene

Klienten vår hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en lengre periode for infeksjoner i flere av bittsårene. Videre hadde verken den skadevoldende hundeeiers forsikringsselskap eller Finansklagenemnda etterkommet kravet om dekning av veterinærutgiftene. Vår klient tok da kontakt med Austin Lyngmyr Advokatfirma for bistand.

Advokat Elin Afnan skrev så en prosesskrift til forliksrådet med krav om dekning av veterinærutgifter for behandling av bittsår med etterfølgende infeksjon. Det ble blant annet vist til hundeeieres ansvar etter hundeloven § 3 og 4 for å skaffe seg tilstrekkelige kunnskaper om sin hunds reaksjonsmønstre både i dagligdagse og ekstraordinære situasjoner, hvor det er hundeeiers plikt å ha kontroll over hunden ved risikosituasjoner slik at skader og ulemper unngås.

Etter at saken ble behandlet i forliksrådet fikk klient medhold i kravet om fordeling av veterinærutgiftene.

Dokumenter skadeomfanget

I saker om erstatning etter skade voldt av en hund på en annen hund, er det svært viktig å kunne kartlegge hendelsesforløpet, dokumentere skadeomfanget og fremlegge grundig oversikt over påløpte utgifter. Den skadelidte må videre være oppmerksom på tapsbegrensningsplikten, hvor det er rimelige og nødvendige utgifter som erstattes.

Dersom hundeeieren ikke vil etterkomme ditt krav om erstatning for skader deres hund har påført din hund, dekker den ordinære innboforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i slike erstatningssaker.

(bildet av hunden er kun et illustrasjonsfoto) 

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg