Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Kvinnen ble innkalt til drøftelsesmøte da hun kræsjet firmabilen uten gyldig førerkort. Arbeidsgiveren og politet trodde hun hadde vært beruset da dette skjedde. Etter drøftelsesmøtet og oppsigelsen fikk arbeidstakeren, ved hjelp av advokat Marita Moe, en sluttavtale med 6 måneders lønn uten arbeidsplikt.

Fikk oppsigelsen etter drøftelsesmøtet

Arbeidsgiveren mistenkte arbeidstakeren for å ha et alkoholproblem, og at hun var beruset og drakk på jobb. Etter at arbeidstakeren hadde kjørt og kræsjet med firmabilen uten gyldig førerkort, ble hun kalt inn til drøftelsesmøte. I drøftelsesmøtet ble kvinnen tilbudt en annen stilling uten leder- og personalansvar. Hun ble også tilbudt en AKAN-avtale som hun takket nei til fordi den var for inngripende. Dermed fikk kvinnen oppsigelse fra jobben der hun hadde vært i over 20 år. Advokat Moe bistod arbeidstakeren før møtet, men kun ved rådgivning på grunnlag av det nære forholdet hun hadde til sine kolleger, og for å holde konfliktnivået nede.

Ved hjelp av advokaten bestred arbeidstakeren oppsigelsen og grunnlaget for den

Dette var basert på at arbeidsgiveren ikke hadde bevis for hverken alkoholkonsum på jobb, beruselse på jobb eller at hun hadde kollidert firmabilen under beruselse.

Sluttavtale

Kvinnen ønsket ikke lenger å fortsette arbeidsforholdet da saken var svært ubehagelig og tilliten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver var borte. Ved hjelp av sin advokat forhandlet de seg frem til en god sluttavtale, der hun ble gitt tre måneders lønn uten arbeidsplikt. I tillegg fikk arbeidstaker summen av tre måneders lønn i kompensasjon. Arbeidsgiveren dekket arbeidstakerens advokatkostnader.

Advokat Marita Moe, er fagansvarlig arbeidsrett hos Austin Lyngmyr. Advokat Moe er opptatt av å løse tvister på best mulig måte for klienten, der klientens ønsker og interesser vektlegges.

Våre advokater jobber mye med arbeidsrett

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev. Ta kontakt med oss for hjelp i din sak.

Du kan lese mer om formkrav ved oppsigelse her –>

Innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her –>


Trenger du hjelp med en sak innen arbeidsrett? Innkalt til drøftelsesmøte? Send oss en beskrivelse av saken.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

  Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

  Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

  Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

  Formkrav ved oppsigelse og avskjed

  Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

  Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

  Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

  Erstatning til arbeidstaker

  Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

  Enighet etter arbeidstvist

  Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

  Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

  Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne