Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto en uheldig bobilkunde som hadde problemer etter kjøpet. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade. Selger mente de hadde avhjelpsretten i behold, men dette kunne de ikke bevise. Vår klient mente slik avhjelp aldri var gitt tilbud om på en tilstrekkelig måte. Forbrukerklageutvalget (FTU) var enig i dette.

Bobiladvokater med erfaring

En bobil er en kostbar investering, og det kan være betydelige utgifter til rep når noe går galt. I denne saken hadde klienten et ønske om at saken ble behandlet riktig fra tidligst mulig tidspunkt slik at hans rettigheter kunne ivaretas. Kjøpslovgivningen er ikke så oversiktlig som man skulle tro og det er mange vanskeligere grensedragninger. Hva menes for eksempel med «uten opphold», «innen rimelig tid», eller hva er å anse som en «uvesentlig mangel»? Som man skjønner er det rom for tvil og tolkning. Når så mye penger står på spill valgte kjøper i denne saken og la seg bistå av en bobiladvokat. Det viste seg å være en god investering.

Heving av bobilkjøp – kumulasjon av mangler

Flere mangler kan «legges sammen» i hevingsvurderingen. De sentrale manglene i denne saken var manglende gulvvarme, bobilen tok inn vann og den hadde tidligere vært utbedret for en kollisjonsskade. Alle disse avvikene og manglene var utsalgsgivende i hevingsvurderingen. Forbrukertvistutvalget konkluderte med at det forelå hevingsgrunnlag. Til tross for at også den profesjonelle selgeren var representert av egen bobiladvokat valgte de å la saken ligge. Den ble således ikke tatt inn til tingretten etter nederlaget i FTU. En fornøyd bobilkunde fikk tilbake kjøpesummen med tillegg av renter, samt andre erstatningsposter.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber mye med saker på bobil

Vi har flere «bobiladvokater» hos oss. Austin Lyngmyr er således et solid alternativ når det kommer til heving av bobilkjøp og andre mangelssaker på bobil og andre gjenstander forøvrig. Vi tar gjerne imot din henvendelse hvis du har en sak som er problematisk.

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.