Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en nylig dom av Asker og Bærum tingrett fikk en av våre klienter medhold i reklamasjonskravet sitt, til tross for at hun hadde betalt kontant og ikke fått kvittering.

Unngå svart arbeid

Svart arbeid må selvsagt unngås i den grad det er mulig. Mange er nok ikke klar over at de kan bli ansvarlig for medvirkning dersom de kjøper tjenester og betaler kr 10 000 eller mer kontant. I henhold til skattebetalingsloven § 16-50 kan man i slike tilfeller bli ansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt.

Dokumentasjon – klage på svart arbeid

Selv om en forbruker har betalt kontant for et oppdrag så gjelder håndverkertjenesteloven. Ved mangelfullt utført oppdrag må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen.

Det er imidlertid forbrukeren som må dokumentere at han/hun har et krav mot tjenesteyteren. Det kan være vanskelig dersom man har inngått en muntlig avtale om oppdraget, det er betalt kontant og ikke mottatt kvittering for beløpet.

Et råd i denne anledning er å reklamere per e-post og i samme e-post vise til hvilket arbeid som er avtalt utført, hvilken pris og hvor mye som er betalt kontant. Dersom tjenesteyteren svarer på selve reklamasjonen uten å reagere på de andre opplysningene, har du langt på vei dokumentert dette.

I tillegg må du ta vare på eventuelle e-poster, sms’er og annen korrespondanse som kan kaste lys over saken, dette kan legges frem i retten. Dersom andre personer har observert noe av relevans for saken, kan de kalles inn som vitne. På denne måten kan du få muligjort en klage på svart arbeid.

Anmeldelse

Har man betalt kontant risikerer man som nevnt å måtte betale for unndratt skatt og avgifter. I noen tilfeller kan man også idømmes straff for slik medvirkning. En dommer vil imidlertid ikke anmelde et forhold selv om det fremgår av saken at det er benyttet svart arbeid. Det er ikke dommeren sin jobb å anmelde straffbare forhold, dommeren skal bare dømme i de sakene som blir bragt inn for retten. Er en sak etter håndverkertjenesteloven bragt inn for retten, kan dommeren ikke ilegge straff for svart arbeid i denne saken. Mange håndverker tenker at man ikke kan klage på svart arbeid, og en del forbrukere lar nok også være i frykt for hva dommeren vil tenke.

Rettshjelpforsikring ved klage på svart arbeid

Dersom du har innboforsikring vil du normalt få dekket utgifter til advokat, med unntak av en egenandel. Kontakt oss om du har en sak, benytt gjerne kontaktskjemaet under. Vi kan bistå deg i sak om klage ved svart arbeid.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.