Grunneier fikk over 85.000 i erstatning etter at naboen hugget trær uten tillatelse

Grunneieren opplevde at utbyggeren på nabotomta hadde tatt seg til rette og ryddet hagen hans for trær. Etter flere forhandlinger fikk han 85.000 kroner i oppreisningserstatning for trærne som var hugget, i tillegg til tujahekk plantet langs hele nabogrensen.

Utbyggeren hadde ikke markert tomtegrensen da trehugstfirmaet skulle rydde tomten

Naboen var på tidspunktet for trefellingen utbygger av naboeiendommen, og i forbindelse med bygging av bolig ble det felt til sammen 12 trær på vår klient, grunneierens eiendom. Trærne ble felt av et trehugstfirma som var engasjert av utbygger for å rydde opp på eiendommen som skulle bygges ut. Tomtens grense mot naboeiendommene var imidlertid ikke markert av utbygger, og derfor hugget det engasjerte firmaet ned mange trær også i vår klients hage. Klienten hadde ikke blitt spurt eller gitt sin godkjennelse til fellingen av trær på forhånd. Det kom derfor som en stor overraskelse på ham at hagen hans var blitt ryddet for trær.

Hagen hadde mange ulike trær og et rikt dyre- og fugleliv

Fellingen og antall trær som ble hugget påvirket derfor eiendommen og dens mulighet for bruk og skjerming i betydelig grad. Den skadelidende grunneieren kontaktet vårt firma, Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS for bistand, og vi satte ham i kontakt med sakkyndig på trær, arborist. Den sakkyndige arboristen påtok seg oppdraget og utarbeidet rapport med en faglig vurdering av hvor mange trær som var blitt felt, hvilke treslag som var hugget og hvor gamle trærne var. I tillegg estimerte den sakkyndige verdien av trærne som var felt basert på hva det ville koste å gjenopprette skadene.

Denne rapporten dannet grunnlaget for vår rettslige vurdering av saken og størrelsen på erstatningen klient kunne kreve, og var videre grunnlag for de krav som ble fremmet og utgangspunkt for forliksforhandlinger med motparten.

Siden naboen ikke hadde fått grunneiernes samtykke til å hugge trærne, ble de erstatningsansvarlig overfor eieren av trærne på grunn av skaden som var voldt. Erstatningsansvaret gjelder i henhold til rettspraksis rimelige og nødvendige kostnader til gjenopprettelse. Altså skal den som har felt trærne betale rimelige og nødvendige utgifter som grunneier kan få for å bringe området tilbake til det det var før treet eller trærne ble felt. Dette vil typisk være en pengeutbetaling som i sum svarer til planting og oppfølging av trær av noe størrelse, men det kan også være forpliktelser som skadevolder påtar seg til å plante hekk, busker og eller trær.

85.000 kroner i erstatning for trærne som var hugget

Etter en tids forhandlinger i saken ble det inngått forlik mellom klient og tidligere nabo der klient fikk 85.000 kroner i oppreisningserstatning for trærne som var hugget, i tillegg fikk han tujahekk plantet langs hele nabogrensen, besørget og bekostet av tidligere nabo.

Husk å innhente skriftlig samtykke om du avtaler felling av trær på annen grunneiers tomt

Denne saken illustrerer godt hvilket erstatningsansvar som kan pådras ved urettmessig hugst av trær på nabo eller andres eiendom dersom den som eier eiendommen ikke har gitt sin godkjennelse til felling av trær på forhånd. Ved tvist om samtykke er gitt eller ikke, så har den som har felt trærne bevisbyrden for å bevise at den som eier eiendommen trærne står på har gitt sitt samtykke. Det kan ofte være vanskelig å bevise innholdet i muntlige avtaler, vi anbefaler derfor alltid at slike samtykker innhentes skriftlig.

Advokat Marita Moe har bred erfaring fra saker omhandlende trær, både hva gjelder tvist etter felling av trær, ønske om hugging av et tre og forsvar mot krav om felling av trær. Kontakt henne gjerne for en innledende samtale om saken deres, hun vurderer kostnadsfritt om dere har en sak eller ikke. Dersom dere har en sak, så kan deres innboforsikring ofte dekke 80 % av kostnadene til juridisk bistand i saken, begrenset oppad til 100.000 kroner. Egenandel på 4.000 kroner kommer i tillegg. Dette sikrer at størstedelen av kostnadene til juridisk bistand i slike saker dekkes, slik at flere har mulighet til å forfølge sine rettmessige krav og verne om sin eiendom og sine interesser.

Advokat Marita Moe arbeider særlig med saker innenfor eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett, herunder kjøp – og pengekravsrett.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Hevd på veirett, bruksrett til å bruke sti over tunet til en annen eiendom

Veirett sikret gjennom hevd. Adkomsten hadde vært i bruk i over 90 år med tilstrekkelig intensitet og varighet til å etablere hevd.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.