Hevet boligkjøp – ny advokat sørget for at boligkjøperen fikk ytterligere halvannen million i erstatning

  1. Help Forsikring hevet boligkjøpet for de uheldige boligkjøperne 
  2. Ny advokat sørget for at boligkjøper fikk ytterligere kr 1.479.000 i erstatning
  3. Eiendomsmegleren ble dømt for brudd på god meglerskikk

Mangelfull informasjon fra megleren om flomsone

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av boligkjøperne som hadde hatt bistand fra Help Forsikring til å heve boligkjøpet. Advokat Austin så at boligkjøperne ikke hadde fått full erstatning for perioden boligen hadde økt i verdi etter prisstigningen i boligmarkedet. Han så også at det var mulig å fremme krav mot eiendomsmegleren som ikke hadde informert om at boligen lå i et flomområde.

Den nyinnkjøpte eneboligen var plassert i en flomsone

Det var påregnelig at kjelleren ble oversvømt ved høy vannstand. Til tross for innstallering av ny pumpe opplevde kjøperne likevel seks vanninntrenginger i både kjeller og bod allerede første året etter overtakelsen.

Først hevingsoppgjør ved hjelp av forsikringsselskapet

Kjøperne tok kontakt med Help Forsikring og innhentet en verdivurdering 11 måneder etter kjøpet, der det ble fastslått at opplysningen om at boligen ligger i et flomområde ville føre til en verdireduksjon på omtrent 4 millioner kroner, ove halve kjøpesummen. Kjøperne satt nå i en posisjon der de hadde solgt sin opprinnelige leilighet, samtidig som de ville få en utfordring med salg av ny bolig. De gikk derfor glipp av en betydelig verdistigning på eiendom.

Help Forsikring fremsatte på vegne av kjøperne hevingskrav mot selgerens boligselgerforsikring. Det ble laget en hevingsavtale, og kjøperne fikk hele kjøpesummen tilbake, delvis erstatning for tapt verdiøkning, samt erstatning for kostnader knyttet til flytting, påkostninger og omkostninger.

Erstatning for ytterligere prisutvikling på grunn av meglers uaktsomhet

Kjøperne inngikk som midlertidig løsning en avtale om leie av en bolig for tiden de skulle finne en ny bolig. Det viste seg å bli vanskelig å finne en erstatningsbolig, og først etter 8 måneder med leie av bolig fikk de overta en leilighet i samme område som de opprinnelig bodde i.

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av boligkjøperne, og etter konferering med ham, valgte de å gå til ny sak mot meglers ansvarsforsikringsselskap. Kravet var ytterligere erstatning for prisutviklingen deres opprinnelige leilighet hadde hatt om de ikke hadde solgt denne.  Om megler hadde opptrådt aktsomt og opplyst dem om flomproblematikken, hadde de hverken solgt egen leilighet eller kjøpt den aktuelle eneboligen.

Vant i Tingretten

Erstatningen for verdistigningen de fikk i hevingsoppgjøret dekket bare delvis verdistigningen. Til sammen hadde det gått to år og én måned fra salget av deres opprinnelige leilighet til kjøp av deres nye bolig. Advokat Austin sørget for at kjøperne vant frem med sitt erstatningskrav i tingretten. Retten fastslo at megler hadde forsømt sine plikter ved å ikke undersøke og informere kjøperne om flom-problemene, og erstatningssummen for den totale verdistigningen ble satt til 1,2 millioner kroner. Meglers ansvarsforsikringsselskap, Tryg Forsikring,  anket saken til lagmannsretten fordi de mente at vilkårene for meglerens erstatningsansvar ikke var oppfylt.

Vant i lagmannsretten

Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at megleren hadde handlet uaktsomt under utførelsen av sitt oppdrag ved å forsømme sin undersøkelses- og opplysningsplikt, samt plikten til god meglerskikk.
Dom i Lagmannsretten – LB-2022-91915 (lovdata.no)

Lagmannsretten, ansvaret for eiendomsmegler går lenger enn for selger

Selger er normalt ansvarlig for verdistigning fra boligen blir kjøpt til boligkjøpet er hevet. Lagmannsretten mente det var påregnelig at det kunne ta noe tid å komme inn på boligmarkedet igjen. Det tok 8 måneder å finne ny bolig, lagmannsretten mente at megler også var ansvarlig for verdistigning i denne perioden. Lagmannsretten tilkjente erstatning på kr 1.475.000 med tillegg av forsinkelsesrenter. Det ble også tilkjent saksomkostninger på kr 212.727.

Ansvaret for megler, Aktiv Eiendomsmegling

Advokat Austin sørget for at boligkjøperne først fikk full erstatning for verdistigningen fra kjøp av boligen til heving av boligkjøpet, den delen som Help Forsikring ikke hadde fått gjennomslag for. I tillegg sørget advokat Austin for ytterligere erstatning for verdistigningen frem til kjøperne var tilbake i boligmarkedet og hadde kjøpt ny bolig, åtte måneder ekstra.

Det sentrale i dommen – ansvaret for megler går lenger enn ansvaret for selger

Eiendomsmegleren ble holdt ansvarlig frem til kjøperne hadde kommet inn på boligmarkedet igjen og kjøpt ny bolig.

Tilbakemelding fra klient i saken:

«Austin støttet oss hele veien, og var en pådriver for å sikre at vi fikk med riktig dokumentasjon i rettssalen. Han var svært profesjonell og guidet oss godt gjennom rettsprosessen på en trygg og sikker måte.
Med Austin som advokat vant vi over meglers forsikringsselskap i tingretten. Saken ble anket videre til lagmannsretten. I begge instanser var Austin svært godt forberedt, hadde hentet fram relevante lignende saker og aktuelle lovparagrafer og underlag. Han var overbevisende i sine prosedyrer og framlegg. Med hans innsats vant vi også i lagmannsretten. Dommen mot megler var enstemmig og ble ikke anket videre.»


Advokat Thor Gunnar Austin forklarer saken i kortversjon:

Trenger du hjelp til å vurdere din boligsak?

Vi har god kompetanse innenfor alt av bolig, og en rekke advokater med lang erfaring. Vi vurderer alltid om du har en sak å gå videre med, gratis inntil 1 time. Ta kontakt på post@aladvokat.no eller austin@aladvokat.no

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Hevd på veirett, bruksrett til å bruke sti over tunet til en annen eiendom

Veirett sikret gjennom hevd. Adkomsten hadde vært i bruk i over 90 år med tilstrekkelig intensitet og varighet til å etablere hevd.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.