Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet som skulle rehabiliteres var ikke fagmessig godt, og heller ikke i tråd med offentligrettslige krav.

Klient fikk hevet avtalen, ble fritatt fra betalingsplikten, fikk tilkjent erstatning og dekket saksomkostninger. Tilsammen ble dette over 430.000 kroner.

Sakens bakgrunn

Familien skulle pusse opp badet sitt, og inngikk avtale med håndverker for deler av rehabiliteringen, med unntak av rør og el-arbeider. Kort tid etter at håndverkerens arbeid var ferdigstilt, oppdaget de flere mangler på badet. Familien holdt derfor tilbake deler av oppgjøret, og partene forsøkte å finne en løsning.

Takstmann ble kontaktet for befaring av det renoverte badet

Partene forsøkte i flere runder å avklare forholdene det ble reklamert på, og så på muligheter for et eventuelt rettingstilbud, men ble ikke enige.Familien kontaktet deretter takstmann for en sakkyndig vurdering. Etter flere befaringer konkluderte takstmannen med at hele badet sannsynligvis måtte bygges opp på nytt.

Arbeidet var ikke fagmessig utført og ivaretok ikke vår klients interesser

Familen tok kontakt med vårt advokatkontor. Vår advokat anførte at det forelå en mangel ettersom håndverkeren og hans medhjelpers tjeneste ikke førte til det avtalte resultatet (håndverkertjenesteloven § 17, jf. § 5, lovdata.no). Videre ble det anført at håndverkeren ikke hadde overholdt frarådingsplikten etter håndverkertjenesteloven § 7, (lovdata.no).

Advokaten anførte også at håndverkers rett til å utbedre mangelen var bortfalt, ettersom motparten viste liten vilje til å foreta full utbedring, samt at vår klient hadde særlig grunn til å motsette seg rettingstilbudet. Heving av avtalen var det eneste reelle alternativet. Det var behov for ny totalrenovering av badet, med større utbedringer enn FØR håndverkerens arbeid. Videre manglet det dokumentasjon på arbeidene som var gjennomført av håndverkeren og hans medhjelpere.

Krav på erstatning

Håndverkeren var enig i at deler av arbeidet var mangelfullt, men var likevel ikke enig i erstatningskravet. Motpart anførte blant annet at det ikke kunne medregnes utgifter til elektriker og rørlegger i erstatningsbeløpet, all den tid det var eksterne firmaer som hadde gjennomført arbeidet. Advokat Cowan opprettholdt at det var grunnlag for heving av avtalen og erstatning for prisforskjellen mellom det opprinnelige beløpet håndverkeren skulle ha betalt i henhold til avtalen, og prisen for gjenoppbygging av badet, inkludert kostnader til elektriker og rørlegger.

Tingrettens avgjørelse

Retten fant at det forelå flere mangler ved håndverkerens arbeid som ikke var fagmessig godt og heller ikke i tråd med offentligrettslige krav. Klienten kunne nekte motparten retting ettersom forholdet mellom partene hadde skåret seg og var preget av mangel på tillit.

Vår klient fikk fullt medhold i saken. Klienten fikk hevet avtalen og ble fritatt fra betalingsplikt til håndverkeren. I tillegg fikk de erstatning for prisdifferansen mellom opprinnelig beløp håndverkeren skulle ha betalt for oppdraget og pristilbudet for nytt bad, med tillegg av forsinkelsesrenter. Erstatning for utgifter til elektriker og rørlegger i erstatningsbeløpet måtte også dekkes av motparten, all den tid det falt innenfor hans kontrollansvar. Håndverkeren ble dømt til å betale over 430.000 kroner inkludert saksomkostninger.

Vil du også ha advokathjelp?

Har du en liknende sak? Kontakt oss for bistand. Austin Lyngmyr har dyktige advokater med god erfaring på dette området. Første henvendelse er alltid uforpliktende.

Utgifter til advokat trenger ikke vært dyrt. Ofte dekkes en vesentlig del av utgiftene av forsikringen din.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.