Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken ble derfor sendt inn til tingretten for overprøving. Selgeren ble dømt til å betale saksomkostninger.

I november 2019 ble det avsagt dom i Bergen tingrett der advokat André Abelson bistod kjøper av en Audi A5 2009-modell med bensinmotor.

I salgsannonsen ble bilen beskrevet som meget pen og velholdt. Kjøpesummen var kr 180 000,-. I kjøpekontrakten var det opplyst at motoren på bilen hadde noe oljeforbruk. Det ble også tatt forbehold fra selger om at bilen ble solgt «som den er.»

Kort tid etter kjøpet merket kjøper at oljeforbruket på motoren var betydelig, og at det stadig måtte etterfylles olje. Etter undersøkelser på verksted ble det konstatert oljeforbruk ca. tre ganger høyere enn normalt. Det ville også koste et betydelig beløp å få feilen utbedret.

Kjøper mente at selger måtte ha vært klar over det høye oljeforbruket, og at opplysninger om dette var betydelig underkommunisert ved salget, noe selger var uenig i.

Kjøper kontaktet vårt firma for bistand. I Forliksrådet fikk kjøper tilkjent kr 30 000,- i prisavslag. Selger anket dommen inn for tingretten for overprøving. I tingretten forklarte begge parter seg om hva som hadde blitt sagt i forbindelse med kjøpet. Tingretten kom til at selger måtte ha vært kjent med det høye oljeforbruket, og at det var lite sannsynlig at kjøper ville ha kjøpt bilen dersom selger hadde gitt fullstendige opplysninger om dette. Bilen var da i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Selger ble derfor på ny dømt til å betale et prisavslag på kr 30 000,- til kjøper, samt dømt til å betale sakskostnader.

Dommen er et godt eksempel på at det er fullt mulig å nå frem med krav mot selger selv om det er tale om salg av en eldre bil, og det er tatt forbehold om at bilen «selges som den er.»

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med mangler ved kjøp av bil, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering av din sak.

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.