Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for kjøper, som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Vår klient fikk medhold i forliksrådet, men selger ville ikke godta avgjørelsen. Saken ble derfor sendt inn til tingretten for overprøving. Selger ble dømt til å betale saksomkostninger.

I november 2019 ble det avsagt dom i Bergen tingrett der advokat André Abelson bistod kjøper av en Audi A5 2009-modell med bensinmotor.

I salgsannonsen ble bilen beskrevet som meget pen og velholdt. Kjøpesummen var kr 180 000,-. I kjøpekontrakten var det opplyst at motoren på bilen hadde noe oljeforbruk. Det ble også tatt forbehold fra selger om at bilen ble solgt «som den er.»

Kort tid etter kjøpet merket kjøper at oljeforbruket på motoren var betydelig, og at det stadig måtte etterfylles olje. Etter undersøkelser på verksted ble det konstatert oljeforbruk ca. tre ganger høyere enn normalt. Det ville også koste et betydelig beløp å få feilen utbedret.

Kjøper mente at selger måtte ha vært klar over det høye oljeforbruket, og at opplysninger om dette var betydelig underkommunisert ved salget, noe selger var uenig i.

Kjøper kontaktet vårt firma for bistand. I Forliksrådet fikk kjøper tilkjent kr 30 000,- i prisavslag. Selger anket dommen inn for tingretten for overprøving. I tingretten forklarte begge parter seg om hva som hadde blitt sagt i forbindelse med kjøpet. Tingretten kom til at selger måtte ha vært kjent med det høye oljeforbruket, og at det var lite sannsynlig at kjøper ville ha kjøpt bilen dersom selger hadde gitt fullstendige opplysninger om dette. Bilen var da i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Selger ble derfor på ny dømt til å betale et prisavslag på kr 30 000,- til kjøper, samt dømt til å betale sakskostnader.

Dommen er et godt eksempel på at det er fullt mulig å nå frem med krav mot selger selv om det er tale om salg av en eldre bil, og det er tatt forbehold om at bilen «selges som den er.»

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med mangler ved kjøp av bil, ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak.

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hund – medhold i forliksrådet

Klient hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Båtkjøper trakk seg – fullt medhold

Vi opplever at mange angrer på kjøpet de har gjort. Dette gjelder både bilen, bobiler, båter og andre gjenstander. Årsaken til dette kan være mange

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og