Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil

Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen var allerede forsøkt utbedret tre ganger av forhandler uten at dette hadde avhjulpet mangelen. Bilkjøperen hadde forgjeves forsøkt å heve kjøpet ovenfor forhandler og ble blant annet fortalt at han var for lett på gassen. Forhandler mente at han burde kjøre fortere (øke motorens turtall), slik at vibrasjonene gav seg. Klient tok da kontakt med Austin Lyngmyrs advokatfirma for bistand.

Advokat Stian Jensen skrev så et prosessvarsel til forhandler med krav om heving av kjøpet. Dette ble begrunnet i at vibrasjonen utgjorde en ikke uvesentlig mangel og at avhjelpsretten til forhandler var brukt opp da de allerede hadde forsøkt å utbedre mangelen tre ganger. Jensen viste også til tidligere rettspraksis som omhandlet nettopp vibrasjoner i bil.

I korrespondansen fremkom ytterlige informasjon hvor selger nå mente vibrasjonene var en produktegenskap ved bilen. Jensen brukte forhandlers egen argumentasjon og snudde den til fordel for klient. Det ble anført at en forhandler av det aktuelle merket uansett har en plikt til å opplyse forbrukeren om den såkalte produktegenskapen. Med dette hadde saken fått to rettslige grunnlag for heving av kjøpet.

Etter noe korrespondanse aksepterte selger å betale tilbake full pris for den nå 1,5 år gamle bilen. Det ble i tillegg forhandlet frem en løsning hvor klient fikk kjøpe en ny og større bil til redusert pris.

Saken er et godt eksempel på at ikke alle tvister trenger å ende opp i rettsapparatet

I dette tilfellet hadde klient forgjeves forsøkt å nå gjennom til forhandler i flere måneder. Etter at advokat Jensen ble kontaktet var saken løst på 4 uker.

Har du problemer etter kjøp og salg av bil, båt eller bobil kan vi hjelpe deg

Austin Lyngmyr er et av landets fremste advokatfirma på bil- og båtjuss, og har opparbeidet tung kompetanse gjennom mange år med et brennende engasjement og behandling av bil- og båtsaker.

  • Er det feil eller mangler på kjøretøyet som kan tilsi betydelig prisavslag og/eller erstatning?
  • Har du en hevings-reklamasjonssak?
  • Har du vært uheldig og solgt en båt eller bil med feil?

Eksempler på skjulte feil og mangler det reklameres for er:

Bil og bobil

  • Defekt elektronikk
  • Defekt klimaanlegg
  • Vibrasjoner i hjul
  • Feil på dyse
  • Feil på kjedestrammer
  • Høyt oljeforbruk
  • Feil ved luftfjæring
  • Manglende opplysninger om kollisjonsskader
  • Motorhavari
  • Uriktig kilometerstand
  • Manglende eller uriktige opplysninger om skadehistorikk
  • Feil  på motor
  • Girkasse
  • Feil knyttet til totalvekt
  • Vannlekkasje
  • Fukt- og råteskader
  • Trimmet motor eller chiptunet

Campingvogn

  • Fukt, sopp og råte
  • Lekkasje
  • Kollisjonsskader

Båt

  • Skrogskade
  • Lekkasje
  • Motorhavari
  • Problemer med drev

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig

Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Noen saker må likevel løses ved hjelp av rettssystemet. Bevisregler og jussen er komplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området. Vårt mål er å løse saken raskest mulig, og naturligvis i tråd med klientens ønsker og behov.

Hvem dekker utgiftene til advokat?

I bil- eller båtforsikringen din, har du rettshjelpsdekning.  Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat over forsikringen.

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand

Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til gratis førstevurdering.

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler?*
Prisen på det du solgte var*

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om*

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra*
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt?*
Hva er feil?*
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger*

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

    Relaterte artikler

    Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

    Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

    Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

    Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

    Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

    Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

    Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

    Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

    Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

    Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

    Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

     Heving av bruktbilkjøp

    Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

    Seiere i Forbrukerklageutvalget

    Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

    Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

    Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

    Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

    En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

    Audi Q7 med defekt dyse

    Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

    Fullt medhold i trebåtsak

    Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

    Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

    Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

    Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

    Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra vår advokat fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid nødvendig

    Mangler ved bruktbilkjøp

    Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

    Heving av bobilkjøp

    Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

    Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

    Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

    Medhold i heving av bruktbilkjøp

    Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

    Heving av båtkjøp

    Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

    Erstatning etter motorhavari på båt

    Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

    Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

    Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

    Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

    Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

    Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

    Vår advokat bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til 349.000 kroner. Kort tid etter kjøpet oppdager bilkjøperen at

    Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

    Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

    Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

    Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

    Oppgjør etter heving av bilkjøp

    Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

    Medhold i Forbrukertvistutvalget

    Vår advokat hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og

    Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

    Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

    Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

    Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

    Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

    Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

    Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

    Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

    Bobil tok inn vann – kjøperen fikk tilbake over en million

    Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventningene man har til en

    Fullt medhold i båtsak

    Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

    Seier i Hålogaland lagmannsrett

    Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

    Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

    Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

    Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

    Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er «velholdt», «gjennomgått» og bruk av lignende fraser, har du grunn til å

    Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

    Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.