Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Bilkjøperen drøyde med finansieringen

Selgeren solgte sin BMW M4 for 830.000 kr. Kontrakten ble signert og det eneste som gjensto var overføring av kjøpesummen og overlevering av bilen. Dette drøyde ut i tid og bilkjøperen hadde en rekke ulike forklaringer. De fleste knyttet til finansieringen. Til slutt mistet selgeren tålmodigheten og hevet avtalen. Han tok deretter kontakt med vårt advokatfirma. Det ble sendt ut varsel til kjøperen om at bilen ville bli solgt til en annen kjøper og at et eventuelt økonomisk tap ville bli krevd erstattet.

Bilselgeren krevde erstatning for avviket mellom avtalt kjøpesum og den nye salgssummen

Etter en periode hvor bilen lå ute for salg, ble den til slutt solgt for 740.000 kr til en bilforhandler. I denne perioden hadde selgeren blant annet betalt for bedre synlighet på annonsen og fått hjelp av bilkyndige til å markedsføre bilen. Han mottok imidlertid ingen bud som var høyere enn 740.000 kr.

Kravet omfattet avviket mellom prisen som var avtalt mellom partene og oppnådd salgssum med tillegg av forsinkelsesrenter, samt kostnader til annonsering og sakskostnader i retten.

Bilselgeren fikk fullt medhold i kravet og kjøperen ble dømt til å dekke selgers økonomiske tap etter at han trakk seg fra bilkjøpet

Bilkjøperen påberopte ugyldighetsregler etter avtaleloven og påstå at han ikke hadde rettslig handleevne på kjøpstidspunktet grunnet psykisk sykdom.

Det ble også argumentert for at selgeren ikke hadde gjort nok for å oppnå en salgssum som lå nærmere summen avtalt mellom partene.

I retten kunne advokat Andreas Holmsen-Ringstad blant annet henvise til en annen sak han tidligere har prosedert i både tingretten og lagmannsretten med fullt medhold i begge instanser – med et relativt likt saksforhold. Den gangen gjaldt det en Lamborghini Gallardo

Asker og Bærum tingrett ga selgeren medhold på alle punkter i juli 2020. De dømte kjøper til å betale vår klient 111.000 kr med tillegg av forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Dommen ble ikke anket og er derfor rettskraftig.

Har du en liknende sak?

Advokat Andreas Holmsen-Ringstad har håndtert en rekke saker som knytter seg til kjøpere som trekker seg fra kjøp av bil, båt, campingvogn eller bobil. De fleste av sakene har løst seg uten at det har blitt nødvendig med rettslige skritt.

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din sak.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

  Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

  Mangler ved bruktbilkjøp

  Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

  Medhold i heving av bruktbilkjøp

  Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som klient kjøpte av en privatperson for 70 000,-. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen. Selger tilbød seg heving av kjøpet og dette ble akseptert av kjøper. Kort tid etter trakk selger seg fra denne avtalen og ville ikke lenger heve kjøpet.

  Heving av båtkjøp

  Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

  Erstatning etter motorhavari på båt

  Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

  Audi Q7 med defekt dyse

  Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

  Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

  Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

  Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

  Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

  Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

  Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra Advokatfullmektig Thea Kristiansen fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid

  Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

  Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

  Heving av båtkjøp

  Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

  Fullt medhold i båtsak

  Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

  Oppgjør etter heving av bilkjøp

  Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

  Kjøp hevet – ny bil til god pris

  Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

  Motorhavari – klient ble frifunnet

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

  Heving grunnet uriktig kilometerstand

  Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

  Medhold etter at Audi Q5 havarerte

  Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

  Fullt medhold i båtsak

  Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

  Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

  Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

  Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

  Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

  Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

  Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

  Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

  Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

  Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

  Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket.