Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Bilkjøperen drøyde med finansieringen

Selgeren solgte sin BMW M4 for 830.000 kr. Kontrakten ble signert og det eneste som gjensto var overføring av kjøpesummen og overlevering av bilen. Dette drøyde ut i tid og bilkjøperen hadde en rekke ulike forklaringer. De fleste knyttet til finansieringen. Til slutt mistet selgeren tålmodigheten og hevet avtalen. Han tok deretter kontakt med vårt advokatfirma. Det ble sendt ut varsel til kjøperen om at bilen ville bli solgt til en annen kjøper og at et eventuelt økonomisk tap ville bli krevd erstattet.

Bilselgeren krevde erstatning for avviket mellom avtalt kjøpesum og den nye salgssummen

Etter en periode hvor bilen lå ute for salg, ble den til slutt solgt for 740.000 kr til en bilforhandler. I denne perioden hadde selgeren blant annet betalt for bedre synlighet på annonsen og fått hjelp av bilkyndige til å markedsføre bilen. Han mottok imidlertid ingen bud som var høyere enn 740.000 kr.

Kravet omfattet avviket mellom prisen som var avtalt mellom partene og oppnådd salgssum med tillegg av forsinkelsesrenter, samt kostnader til annonsering og sakskostnader i retten.

Bilselgeren fikk fullt medhold i kravet og kjøperen ble dømt til å dekke selgers økonomiske tap etter at han trakk seg fra bilkjøpet

Bilkjøperen påberopte ugyldighetsregler etter avtaleloven og påstå at han ikke hadde rettslig handleevne på kjøpstidspunktet grunnet psykisk sykdom.

Det ble også argumentert for at selgeren ikke hadde gjort nok for å oppnå en salgssum som lå nærmere summen avtalt mellom partene.

I retten kunne vår advokat blant annet henvise til en annen sak han tidligere har prosedert i både tingretten og lagmannsretten med fullt medhold i begge instanser – med et relativt likt saksforhold. Den gangen gjaldt det en Lamborghini Gallardo

Asker og Bærum tingrett ga selgeren medhold på alle punkter i juli 2020. De dømte kjøper til å betale vår klient 111.000 kr med tillegg av forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Dommen ble ikke anket og er derfor rettskraftig.

Har du en liknende sak?

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din sak.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.