Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

Våren 2021 kjøpte familien en brukt Adria campingvogn med det mål å bruke den på sommerferie i Norge. Det gikk desverre ikke helt som planlagt. Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet. Ved bistand fra advokat Stine Nytrø, ble selger og kjøper til slutt enige om en tilbakekjøpsavtale.

Fukttest målte høye fuktverdier – selgeren avviste først reklamasjon

Før de dro på sommerferie tok familen en fukttest av vognen på et lokalt verksted. Der målte de høye fuktverdier og anslo utbedringskostnadene til ca. 80 % av kjøpesummen. Det ville derfor ikke lønne seg å reparere dette. Kjøperen sendte reklamasjon til selgeren og krevde heving, eventuelt at selgeren selv utbedret skaden. Dette gikk ikke selgeren med på.

Kjøper tok kontakt med advokat Stine Nytrø for videre bistand. Selger avviste på nytt reklamasjonen, men ønsket å undersøke vognen med egen sakkyndig. Både kjøper og selger engasjerte derfor en sakkyndig og innhentet to nye rapporter.

Partene ble enige om tilbakekjøp av campingvognen

Kjøper og selger ble deretter enige om et tilbakekjøp av vognen uten at det var nødvendig å ta saken gjennom en rettslig prosess. Familien fikk dermed levert tilbake campingvognen til selgeren, og fikk tilbakebetalt tilnærmet hele kjøpesummen. Tvisten ble løst og avsluttet etter et halvt år.

Kjøperen hadde forsikret vognen ved salget, og betalte derfor kun en egenandel og 20 % av advokatutgiftene. Forsikringsselskapet dekket også delvis utgiftene til sakkyndig. Du kan lese mer om rettshjelpsdekning her.

Hvem har rett på heving etter kjøp av campingvogn med feil?

For å ha rett på heving, må det bevises et vesentlig kontraktsbrudd. Du bør altså få en tredjeperson til å undersøke vognen for deg. Våre advokater har kontakt med aktuelle fagkyndige og kan bistå deg med å innhente nødvendig dokumentasjon.

Som selger kan du avskjære et hevingskrav ved å kreve å undersøke og utbedre varen. Dette gjelder bare dersom en slik reparasjon ikke pålegger seg som selger urimelige kostnader eller ulemper. Kjøper må i tillegg har gitt deg mulighet til å reparere feil og mangler innen rimelig tid.

Har du kjøpt campingvogn fra en privatperson og oppdaget fukt/råte som ikke er opplyst om? Da kan du ha et krav mot selgeren. Dersom du er usikker på om du har en sak, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Advokat Stine Nytrø har bred erfaring fra saker innen avtalerett, herunder reklamasjon på kjøp og salg mellom private og næringsdrivende,

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.