Klient fikk medhold i barnefordeling sak


Vårt kontor ble kontaktet av en far som ønsket omsorg for sitt barn. Moren var ikke egnet til å ha barnet. Det ble i saken brukt mye arbeid for å unngå en rettslig prøving av saken. Dette med hensyn til barnets beste. Etter mange runder med forhandlinger fikk klient på plass en avtale der han fikk omsorg for barnet. Dette etter at partene ikke var blitt enige på familievernkontoret.

Barnefordeling – det beste for barnet

I saken ble det lagt stor vekt på menneskelig kunnskap, slik at man kunne få ønsket resultat uten rettslig prøving av saken. Det var viktig å få mor til å forstå hva som var det beste for barnet. Våre advokater som arbeider med barnevern kan mye om menneskelige relasjoner.

Viktige momenter i saker om barnefordeling

Det ble også fremlagt at barnet følte seg mest knyttet til far. Barnet fikk også beholde sitt miljø, med skole. Når barn blir eldre skal det også legges vekt på hva barnet selv ønsker. Etter barneloven skal barn fra 7 år få si sin mening. Det fremgår videre av barneloven at når barnet er 12 år skal det legges mye vekt på hva barnet ønsker. Det er også en viktig faktor hvor bra mor eller far er skikket for omsrogen for barnet.

Austin Lyngmyr & Co – spisskompetanse på barnefordeling

Saken viser at våre advokater vet hvordan slike saker bør legges opp. Vi vet hvor viktig barnet er og kan medvirke til å få en løsning til det beste for barnet.