Klient fikk medhold i entreprisesak

Vår klient bygget en bygning som skulle bli en privat skole. Byggherre fremmet en rekke krav. Det ble fremsatt både mangelskrav og påstand om forsinkelser. Byggherre tilbakeholdt en betydelig del av kontraktssummen. Vårt kontor ble kontaktet av entreprenøren. Entreprisekontrakten ble gjennomgått av advokat Thor Gunnar Austin. Videre ble de fremsatte krav gjennomgått.

Entrepriserett – mangelskrav

Byggherre hevdet at det forelå mangler. Når kravene ble sammenholdt med entreprisekontrakten fremgikk det at utførelse var i samsvar med avtalen. Dette ble også underbygget av sakkyndige. Byggherre ble så varslet om at tilbakeholdelsen av betalingen ikke var rettmessig. Ved gjennomgang av entreprisekontrakten ble ansvarsforholdene kartlagt nøye. Det fremgikk så at forsinkelsen var forårsaket av forhold som byggherre var ansvarlig for. Det var dermed ikke grunnlag for å fremme noe krav på bakgrunn av forsinkelse.

Entreprenør fikk oppgjør i entreprisesak

Det var svært viktig for entreprenøren å få sitt oppgjør. Utestående større oppgjør kan være svært vanskelig for mange bedrifter. Vår bistand var med på å berge bedriften da oppgjøret kom på plass.

Austin Lyngmyr & Co – spisskompetanse i entrepriserett

Vi har advokater med spesialfag i bygg- og entrepriserett som har årelang erfaring. Vi bistår både entreprenører og byggherrer.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg