Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient som ble skadet etter en bilulykke.

Skadet etter påkjørsel

Klient fikk ryggplager etter en bilulykke i 2015. Til tross for at klient ble alvorlig skadet klarte hun likevel å opprettholde inntektsgrunnlaget. Selskapet stilte spørsmål ved om det var årsakssammenheng mellom ulykken og plagene klient ga uttrykk for. Det ble innhentet en sakkyndigerklæring som konkluderte med at plagene delvis kunne henføres til ulykken. Selv om klient ikke hadde lidt et faktisk økonomisk tap utbetalte selskapet en erstatning på nesten kr 900.000,- i tillegg til advokatutgifter. Denne saken er et godt eksempel på de alminnelige erstatningsrettslige prinsippene ikke gjelder fullt ut i personskadesaker.

Yrkesskade – dekning av advokat

I bilansvarssaker dekkes i mange tilfeller utgifter til advokat av forsikringsselskapet. Har du en sak kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering. Ring oss på 24 02 20 20 eller send en henvendelse til post@aladvokat.no

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Søknad om voldsoffererstatning

Klient fikk innvilget voldsoffererstatning. For å kunne ha krav på voldsoffererstatning må voldshandlingen være anmeldt til politiet. Imidlertid er det mange voldssaker som henlegges, ofte

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klienten hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen. Yrkessykdom Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for