Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Et ungt par kjøpte en bolig fra 1954 på Lillehammer.  Det ble i forbindelse med salget opplyst om at den utvendige kledningen var ny i 2013, og megler bekreftet overfor kjøper før salget at boligen også var etterisolert i 2013. Etter overtakelsen oppdaget paret at huset ikke var etterisolert. Det ble således fremsatt et krav om prisavslag overfor selger og selgers eierskifteforsikring.

Kjøperne fikk tilbud om 34 000 kr for etterisolering

Selgers eierskifteforsikring erkjente at det forelå en rettslig mangel på boligen, men anførte at dette kunne utbedres ved sprøyteisolering til i underkant av kr 34 000. Deres fagkyndige mente dette var både forsvarlig og korrekt utbedringsalternativ.

Fullgod etterisolering ville koste nesten 400 000 kr

Advokat Fredrik Aasen innhentet i samråd med kjøper to rapporter som tilsa at etterisolering ikke kunne utbedres fullgodt ved sprøyteisolering, fordi veggene blant annet måtte lektes ut for å etablere lufting. Dette ville koste kr 386 344. Formålet med flere fagkyndige vurderinger, var å overbevise nemnda om at selgersidens forslag til utbedringsmetode ikke var fullgod.

Paret fikk medhold i Finansklagenemda

Nemnda kom enstemmig, etter en konkret vurdering, til at selgers eierforsikrings takst ikke kunne legges til grunn. De ga kjøper medhold i prisavslag tilsvarende 390 000 kr  inkl. forsinkelsesrenter (ref: 2018-646).

Ved uenighet mellom fagkyndige, anbefales det som hovedregel å bringe saken inn for domstolene hvor det er vitneførsel gjennom muntlig bevisføring. Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling, hvor deres praksis normalt er å vektlegge den takstrapport med det laveste kostnadsestimat.

Det er likevel mulig å få nemnda til å legge vekt på de mer omfattende og kostbare utbedringsalternativene, så lenge disse har støtte i flere fagkyndige rapporter.

Ønsker du en vurdering av din sak, eller har du kanskje allerede hatt besøk av eierskifteselskapenes faste takstmenn? Ta kontakt for en gratis innledende vurdering av din sak.

(Foto er kun et illustrasjonsbilde)

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

  Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

  Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

  Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

  Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

  Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

  Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

  Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

  Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

  Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

  Medhold i eierskiftesak

  Klient fikk i Oslo Tingrett medhold i sak mot Protector Forsikring. Krav under eierskifteforsikring Klient hadde kjøp en bolig fra 1970-tallet. I egenerklæringen var det

  Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

  Da vår klient kom tilbake fra ferie, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det

  Husleietvist ang depositum

  Fikk advokathjelp for å kreve depositumet utbetalt etter flytting Vår klient ville ha depositumet utbetalt etter flytting fra leiligheten hun leide. Utleieren unnlot i lang

  Prisavslag i skjeggkre-sak

  I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

  Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

  De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

  Vant boligsak i retten

  Klient kontaktet vårt kontor etter at vedkommende hadde kjøpt bolig og oppdaget mangler ved baderommet. Det var ikke tegnet boligkjøperforsikring, og selger hadde ikke tegnet

  Ulovlig felling av trær – erstatning

  Naboen hadde felt to trær på eiendommen til vår klient. Ulovlig felling av trær – erstatning Klient hadde to trær som var 27 år og

  DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

  DNB Eiendom AS solgte en bolig på Tåsen i Oslo. Boligen ble bygd i 1979 og det var opplyst at tomten var på 885 m2.

  Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

  Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot

  Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

  Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man

  Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

  Advokat Austin bistod klient i Sandefjord som hadde fått kuttet toppen av to furutrær. Ulovlig felling av trær – erstatning Naboen til klient hadde kuttet

  Vant frem for klient i grensetvist

  For mange år tilbake var målemetoder ikke så nøyaktige som i dag. Det er begrenset hvor mange holdepunkter man har for å fastsette grenser riktig.

  Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

  Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

  Prisavslag etter kjøp av bolig

  Eierskifteselskapet mente det ikke forelå noen mangel ved boligen, til tross for at opplysninger i salgsdokumentasjonen ikke stemte. Advokat Kjetil Lyngmyr tok saken inn for

  Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

  Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert