Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Kjøperen var ikke informert om at eiendommen var flomutsatt

Etter å ha kjøpt en fritidseiendom, ble kjøperen gjort oppmerksom på av naboene via SMS at området var utsatt for alvorlige flommer hvert år. Det virket som denne informasjonen ikke var blitt delt av selgeren, da den heller ikke var nevnt i markedsføringsmaterialet. Kort tid etter overtakelsen inntraff det en flom som gjorde to tredjedeler av hyttetomten ubrukelig. Oppstillingsplassen, adkomstveien, plenen og anneksene ble hardt rammet. Flommen forårsaket store skader på både anneks og oppstillingsplass, og det ble umulig å bruke hytta i denne perioden.

Selger anså det ikke som nødvendig å informere om flom

Kjøperen kontaktet selger av eiendommen, samt eieren i forrige salgsledd, som kunne bekrefte at eiendommen var utsatt for flom. Selger anså ikke dette som nødvendig å informere om i salgsmaterialet, da de ikke anså dette som et problem.

Første eier kunne også informere at de tidligere hadde rodd sin robåt i hagen. Denne informasjonen ble det aldri ble opplyst om i salgsoppgaven, verken av megler, takstmann eller i selgers egenerklæringsskjema.

Saken ble dermed reklamert inn til selgers eierskifteforsikring, Protector Forsikring

Selskapet trenerte saken i over ett år, og det ble byttet saksbehandler tre ganger før selskapet valgte å sende egen sakkyndig på befaring. Etter trussel om søksmål fra advokat, ble saken endelig tatt på alvor og ny seriøs saksbehandler ble koblet på.

Kjøperen innhentet også egne sakkyndige for å vurdere eiendommens verdiforringelse, samt et utbedringsestimat for flomtiltak.

Manglende boligkjøperforsikring

Kjøperen, som ikke hadde boligkjøperforsikring, kontaktet vårt advokatkontor for råd og gjennomgang. Advokatfullmektig Martin Arntzen Olufsen tok på seg oppdraget, og selv uten boligkjøperforsikring, var det mulig å dekke store deler av advokatutgiftene gjennom innbo- eller husforsikringens rettshjelpdekning.

I det tilfellet klienten ikke har boligkjøperforsikring, vil det fremdeles være mulig å få dekket store deler av advokatutgiftene gjennom innbo- eller husforsikringens rettshjelpdekning.

Saken tok lang tid, og endte til slutt med at Protector tilbød kjøperen 650.000 kr for manglende informasjon

Etter en lengre periode med diskusjoner med Protector, ble det til slutt gitt et tilbud på kr. 500.000,-. Dette var vår advokatfullmektig ikke fornøyd med, da dette var langt fra denne kjøpers takstrapport. Selskapet kom etter hver med et tilbud på 650.000 kr som klienten deretter valgte å godta.

Hele saken tok ca. 15 måneder da klienten ikke hadde det travelt, og kostet bare ca. 24.000 kr som en følge av rettshjelpdekning.

Rettshjelpdekning

I det tilfelle det oppstår tvist, vil klienten ha rett på rettshjelpdekning fra sin innbo- eller husforsikring. Noe som innebærer at selskapet dekker 80% av advokatutgiftene, oppad begrenset til 100.000 kr, hvorav klienten selv må dekke resterende 20% + en egenandel.

Tilbakemelding fra klient:

«Advokat Martin Arntzen Olufsen har gitt oss gode råd og oppfølging i vår sak som gjaldt hyttekjøp hvor det viste seg at en stor del av eiendommen var utsatt for flom og derav ikke var verdt det vi hadde betalt. Vi hadde ikke boligkjøperforsikring, men selger hadde boligselgerforsikring og det ble vrient å kjempe mot et slikt selskap alene. Med god juridisk hjelp fra Martin og hans kolleger i firmaet oppnådde vi et akseptabelt tilbud om erstatning til slutt. Vi takker ham for hjelpa og ekspertisen.»

Trenger du hjelp til å vurdere din boligsak?

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.