Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin Lyngmyr er et av få selskaper som har spesialisert seg på bilsaker.

Selgeren holdt tilbake opplysningen om at bilen tidligere hadde vært kondemnert

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient etter kjøp av en Volvo C30. Klienten trodde hun hadde kjøpt en mangelfri bil, noe som viste seg å ikke stemme. Etter en tid oppdaget hun at bilen hadde vært kondemnert. Vedkommende hun kjøpte bilen av hadde igjen kjøpt bilen hos merkeforhandler. Merkeforhandler opplyste tidligere eier om at bilen hadde vært kondemnert, men den skulle være fint rettet opp hos Volvo – verkstedet. Dette viste seg langt på vei å stemme. Vedkommende som solgte bilen til vår klient opplyste imidlertid kun delvis om de skader som tidligere hadde vært ved bilen. Dette var ikke klient fornøyd med. Hun hadde kjøpt en bil hvor det var holdt tilbake opplysninger. Dette var for henne vesentlig. Dersom en bil har hatt omfattende skader vil det ha en prisdempende effekt. Det knytter seg videre usikkerhet til standen på en bil som har vært skadet, både i form av rustproblemer, dårlige tilpasning og så videre.

Forliksrådet valgte å overse selgers opplysningsplikt om vesentlige forhold ved bilen

Advokat Lyngmyr tok ut forliksklage. I forliksrådet tapte vår klient. Forliksrådet mente kliente burde ha sjekket bilen nøyere enn det hun gjorde før kjøpet. Forliksrådet så ut til å overse selgers opplysningsplikt om vesentlige forhold ved bilen. Forliksrådet gjorde etter vår mening en grov feilvurdering, og saken ble brakt videre inn til tingretten ved stevning.

Bilkjøper fikk fullt medhold i Fredrikstad tingrett

I Fredrikstad tingrett fikk klient fullt medhold og vant saken fullt ut med saksomkostninger og renter av kjøpesummen. Saken ble varslet anket til lagmannsretten, noe som forøvrig aldri ble realiteten. Tingretten var klar på at manglende opplysninger om tidligere kondemnasjon, og det å holde tilbake opplysninger om tidliger skadeomfang, var å anse som et vesentlig kontraktsbrudd. Heving av kjøpet ble følgelig utfallet, noe vårt klient var svært tilfreds med.

Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert?

Fikk du aldri opplysninger om dette? Da bør du vurdere å engasjere en advokat. Austin Lyngmyr advokatfima har kompetansen som skal til i disse sakene. Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering hvis bilen har vært kollisjonsskadet og det ikke er formidlet opplysninger om dette til deg som bilkjøper.

I denne type saker betaler forsikringen dine utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel, men også denne vil kunne bli dekket i tilsvarende saker som overfor nevne. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering av din sak.

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.