Mangler ved bruktbilkjøp

Bilkjøperen kjøpte en 12 år gammel Mercedes-Benz. Kort tid etter kjøpet oppdaget han vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Mercedesen ble «solgt som den er”

Bilen, en 2005-modell Mercedes-Benz SLK ble i 2017 kjøpt av en privatperson. Mercedesen ble «solgt som den er» og ble både prøvekjørt og besiktiget. Kort tid etter kjøpet oppdaget bilkjøperen flere feil som det ikke var informert om.

Bilkjøperen reklamerte per brev og krevde først prisavslag/erstatning, men etter at selgeren ikke svarte på dette, krevde han heving av kjøpet. Selgeren avviste feilene. Da fremskaffet vår klient en skaderapport, og videresendte denne til selger, med et fastholdt krav om heving.

Utbedring av manglene ville komme på 47 000 kr

Bilkjøperen tok kontakt med oss, og vi krevde på vegne av vår klient, prinsipielt heving av kjøpet på bakgrunn av de overnevnte manglene, jf. kjøpsloven § 19.

Skaderapporten konkluderte med at manglene som følge av fukt mest sannsynlig var der på kjøpstidspunktet, og utbedring av dette ville komme på 47 000 kr. Subsidiært krevde vi prisavslag, og atter subsidiært erstatning for utbedring av feilene på 47 000 kr. For alle tilfellene krevde vi erstatning for utgift til skaderapportene.

Bilselgeren hevdet at han ikke var kjent med feilene som klienten vår oppdaget etter kjøpet. Han mente videre at bilen var besiktiget før kjøpet, og at kjøper ikke hadde oppdaget noen mangler da. Manglene måtte derfor ha dukket opp etter overtakelsen.

Selgeren tilbød seg å utbedre feilene beskrevet i skaderapporten.

Forbrukerklageutvalget fattet vedtak om prisavslag på bakgrunn av kjøpsloven §38.

Utvalget la i denne saken vekt på de konkrete holdepunktene til hva årsaken til de ulike manglene var, om skaden forelå på kjøpstidspunktet og om det fantes tilstrekkelig dokumentasjon på om det faktisk forelå en skade. Skaderapporten som bilselgeren innhentet ble derfor relevant.

Av denne rapporten fremgikk det tydelig nok at fukten som forårsaket råttent interiør måtte ha foreligget på kjøpstidspunktet, og at dette således utgjorde en mangel etter kjøpsloven § 19. bokstav c. Vedrørende de andre skadene fant ikke utvalget at det forelå tilstrekkelig bevis på at disse var til stede på kjøpstidspunktet, og de kunne følgelig ikke gi grunnlag for prisavslag.

Vi fikk derfor medhold i deler av kravet på prisavslag som følge av fukt- og råteskadene, samt for erstatning på om lag halve utgiften til skaderapporten, da kun ett av de omtalte forholdene utgjorde en mangel.

Eksperter på biljuss

Har du en lignende sak? Kontakt oss for bistand.

Austin Lyngmyr har dyktige advokater med god erfaring på dette området. Første henvendelse er alltid uforpliktende.

Advokathjelp trenger ikke være dyrt. Utgifter blir dekket med 80 % over bilens forsikring, etter egenandel på kr 3 000–4 000.

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand

Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til uforpliktende førstevurdering.

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler?*
Prisen på det du solgte var*

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om*

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra*
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt?*
Hva er feil?*
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger*

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Medhold i heving av bruktbilkjøp

  Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som klient kjøpte av en privatperson for 70 000,-. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen. Selger tilbød seg heving av kjøpet og dette ble akseptert av kjøper. Kort tid etter trakk selger seg fra denne avtalen og ville ikke lenger heve kjøpet.

  Heving av båtkjøp

  Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

  Erstatning etter motorhavari på båt

  Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

  Audi Q7 med defekt dyse

  Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

  Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

  Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

  Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

  Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

  Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

  Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra Advokatfullmektig Thea Kristiansen fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid

  Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

  Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

  Heving av båtkjøp

  Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

  Fullt medhold i båtsak

  Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

  Oppgjør etter heving av bilkjøp

  Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

  Kjøp hevet – ny bil til god pris

  Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

  Motorhavari – klient ble frifunnet

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

  Heving grunnet uriktig kilometerstand

  Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

  Medhold etter at Audi Q5 havarerte

  Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

  Fullt medhold i båtsak

  Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

  Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

  Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

  Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

  Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

  Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

  Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

  Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

  Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

  Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

  Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket.