Mangler ved bruktbilkjøp

Bilkjøperen kjøpte en 12 år gammel Mercedes-Benz. Kort tid etter kjøpet oppdaget han vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Mercedesen ble «solgt som den er»

Bilen, en 2005-modell Mercedes-Benz SLK ble i 2017 kjøpt av en privatperson. Mercedesen ble «solgt som den er» og ble både prøvekjørt og besiktiget. Kort tid etter kjøpet oppdaget bilkjøperen flere feil som det ikke var informert om.

Bilkjøperen reklamerte per brev og krevde først prisavslag/erstatning, men etter at selgeren ikke svarte på dette, krevde han heving av kjøpet. Selgeren avviste feilene. Da fremskaffet vår klient en skaderapport, og videresendte denne til selger, med et fastholdt krav om heving.

Utbedring av manglene ville komme på 47 000 kr

Bilkjøperen tok kontakt med oss, og vi krevde på vegne av vår klient, prinsipielt heving av kjøpet på bakgrunn av de overnevnte manglene, jf. kjøpsloven § 19.

Skaderapporten konkluderte med at manglene som følge av fukt mest sannsynlig var der på kjøpstidspunktet, og utbedring av dette ville komme på 47 000 kr. Subsidiært krevde vi prisavslag, og atter subsidiært erstatning for utbedring av feilene på 47 000 kr. For alle tilfellene krevde vi erstatning for utgift til skaderapportene.

Bilselgeren hevdet at han ikke var kjent med feilene som klienten vår oppdaget etter kjøpet. Han mente videre at bilen var besiktiget før kjøpet, og at kjøper ikke hadde oppdaget noen mangler da. Manglene måtte derfor ha dukket opp etter overtakelsen.

Selgeren tilbød seg å utbedre feilene beskrevet i skaderapporten.

Forbrukerklageutvalget fattet vedtak om prisavslag på bakgrunn av kjøpsloven §38.

Utvalget la i denne saken vekt på de konkrete holdepunktene til hva årsaken til de ulike manglene var, om skaden forelå på kjøpstidspunktet og om det fantes tilstrekkelig dokumentasjon på om det faktisk forelå en skade. Skaderapporten som bilselgeren innhentet ble derfor relevant.

Av denne rapporten fremgikk det tydelig nok at fukten som forårsaket råttent interiør måtte ha foreligget på kjøpstidspunktet, og at dette således utgjorde en mangel etter kjøpsloven § 19. bokstav c. Vedrørende de andre skadene fant ikke utvalget at det forelå tilstrekkelig bevis på at disse var til stede på kjøpstidspunktet, og de kunne følgelig ikke gi grunnlag for prisavslag.

Vi fikk derfor medhold i deler av kravet på prisavslag som følge av fukt- og råteskadene, samt for erstatning på om lag halve utgiften til skaderapporten, da kun ett av de omtalte forholdene utgjorde en mangel.

Eksperter på biljuss

Har du en lignende sak? Kontakt oss for bistand.

Austin Lyngmyr har dyktige advokater med god erfaring på dette området. Første henvendelse er alltid uforpliktende.

Advokathjelp trenger ikke være dyrt. Utgifter blir dekket med 80 % over bilens forsikring, etter egenandel på kr 3 000–4 000.

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand

Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til uforpliktende førstevurdering.

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler?*
Prisen på det du solgte var*

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om*

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra*
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt?*
Hva er feil?*
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger*

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.