Medhold i Forbrukertvistutvalget

Vår advokat hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og den andre var krav om prisavslag grunnet fuktskader på brukt bobil. I begge saker fikk klientene fullt medhold.

Vedtak i Forbrukertvistutvalget

Et vedtak i Forbrukertvistutvalget har tvangskraft om det ikke ankes videre, på lik linje med en dom i tingretten. Det vil si at man kan sende inn begjæring om utlegg til Namsmannen dersom tapende part ikke frivillig innfrir i henhold til vedtaket. Forbrukertvistutvalget er et spesialisert domstolslignende organ. Vårt firma har mange saker inne for Forbrukertvistutvalget, i all hovedsak kjøpsrettssaker og håndverkerssaker. Austin Lyngmyr hadde to saker hvor vedtak ble oversendt omtrent samtidig. Begge ga fullt medhold.

Heving av bilkjøp

Det første vedtaket knyttet seg til heving av bilkjøp. Saken gjaldt var en Mini Cooper S Cab 2007-modell. Den var kjøpt av klient for kr 140 000. Etter å ha kjørt bilen i ca. 3000 kilometer, opplevde bilkjøperen at den trakk dårlig og gikk i nødmodus. Bilen ble levert inn til sakkyndig verksted. Med bakgrunn i dette ble det innlevert krav om heving på vegne av klienten. Bilselgeren bestred ansvar og innhentet en egen sakkyndiguttalelse fra verksted. Saken gikk gjennom mekling i Forbrukerrådet uten at løsning ble oppnådd. Vedtaket i Forbrukertvistutvalget slo fast at bilkjøperen hadde grunn til å forvente en driftssikker bil i god stand. På tross av noen mangler i serviceheftet, ble ikke det ansett som avgjørende i henhold til hva bilkjøperen var berettiget til å forvente. Resultatet ble således heving. Bilkjøperen fikk tilkjent kjøpesummen og forsinkelsesrenter fra betalingstidspunktet i medhold av kjøpsloven § 65 andre ledd.

Prisavslag på bobil

Det andre vedtaket knyttet seg til prisavslag på brukt bobil grunnet fukt. Vår advokat bisto klient hele veien fra reklamasjonstidspunktet til vedtak i Forbrukertvistutvalget forelo. Det var her en rekke omstridte punkter i saken. Det sto blant annet i kjøpekontrakten at det var forevist en fukttest, men det var uenighet mellom partene om hvilken fukttest dette var da det viste seg å foreligge flere fra samme år. Risikoen for uklarhetene i faktum ble i stor grad veltet over på selger i Forbrukertvistutvalgets vurdering. Bobilkjøperen ble tilkjent kr 40 000 i prisavslag. Han ønsket ikke å heve kjøpet da han var fornøyd med bobilen utenom fuktproblematikken.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.