Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket. Subaru konkluderte med at bilen var trimmet og chiptunet. Det medførte at alle rettigheter overfor Subaru kunne vært tapt. Selger mente han hadde opplyst om trimmingen og avviste reklamasjonen fra vår klient. Ettersom det var advokat på begge sider og tvistesummen var over kr 125 000 kunne saken bringes direkte inn for tingretten. Advokat Kjetil Lyngmyr førte saken på vegne av saksøker.

Det er kjøpsloven som er den sentrale bakgrunnsett ved kjøp og salg mellom private. Bilen var solgt “som den er”. Det innebærer at kjøper i utgangspunktet må ta risikoen for skjulte feil og mangler. Avvik som er knyttet til opplysningssvikt eller feil opplysninger kan være en mangel i lovens forstand, jf. kjl. § 19. I tillegg vil selger kunne rammes av bestemmelsen bokstav c. Er bilen i “vesentlig dårligere stand”, er det å anse som en mangel i lovens forstand. I nærværende sak var særlig opplysningssvikten aktuell. Vår klient ville aldri kjøpt bilen dersom han hadde visst om chiptuningen. Retten fant grunnlag for å konkludere med at opplysningssvikten hadde virket inn på kjøpet. Selger var tydelig på at han hadde opplyst om trimmingen, men bevisene i saken var ikke tilstrekkelig til at han kunne få mehold på dette punkt. Retten mente således at bilen var mangelfull.

Heve bilkjøp – forelå det et vesentlig kontraktsbrudd?

For det tilfelle man kom frem til at et mangelfullt forhold forelå, var saksøkte av den oppfatning at mangelen kunne avhjelpes ved et prisavslag. Sakersøkersiden stod imot dette, og la ned påstand om heving. Retten konkluderte med at manglende opplysninger om chiptuning som et utgangspunkt er noe som må medføre grunnlag for heving av kjøpet. Deriblant la man vekt på de ulempene kjøper var påført, herunder i forhold til den usikkerhet slik trimming medfører for bilens stand. Saken ble anket til lagmannsretten, men partene ble senere enige om en løsning. Saken er således rettskraftig avgjort.

Kjøpt bil som er trimmet, eller opplevd avvik?

Mange tenker at heving av bilkjøp mellom private er umulig. Har man kjøpt en bil fra privatperson, “som den er”, må man ta det som kommer. Rent faktisk er imidlertid ikke rettstilstanden slik. Foreligger det mangler av mer inngripende karakter er det også en mulighet å heve bilkjøp etter kjøp hos privatperson. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering fra sak til sak. Ingen saker er like, og det som kan være hevingsgrunnlag i en sak er ikke nødvendigvis hevingsgrunnlag i en annen sak. Det er derfor viktig å gjøre en grundig vurdering.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og har betydelig erfaring og kompetanse med rettslig og utenretslig behandling av bilsaker. Trenger du advokat ved heving av bilkjøp eller lignende saker kan du gjerne ta kontakt med Lyngmyr direkte – lyngmyr@aladvokat.no. Vi er mye opptatt i møter og imøteser derfor helst en epost med en beskrivelse av din sak. Den første henvendelsen koster ikke noe.

Ønsker du lese flere innlegg om heving av bilkjø? Besøk våre hevingartikkel på reklamasjonogheving.no eller advokatveiledning.no

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Advokatfullmektig Thea Åhsbom Kristiansen hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet heving av bilkjøp. Klient fikk hevet kjøpet. Selger trakk seg fra

Heving av båtkjøp

Advokatfullmektig Thea Kristiansen bistod en klient i Rogaland som hadde kjøpt en eldre båt fra en privatperson. En stund etter kjøpet oppdaget kjøper omfattende skrogskader

Erstatning etter motorhavari på båt

Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på sin båt. Det var tale om en Uttern 52 2003 modell. Båten var solgt som den

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

Heving av kjøp av snøscooter

Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid

Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

Austin Lyngmyr ved Thea Kristiansen hjalp i denne saken en fortvilet kunde som selv hadde forsøkt å heve kjøpet. Etter bistand fra Kristiansen fikk klient

Heving av båtkjøp

Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

Oppgjør etter heving av bilkjøp

Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

Erstatning etter ulovlig felling av tre

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Kjøp hevet – ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

Heving grunnet uriktig kilometerstand

Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Austin Lyngmyr ble kontaktet av en uheldig båtkjøper som opplevde alvorlige problemer med båten etter kjøpet. Kjøpesummen var på kr 540 000 og båten var

Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventninger man bør kunne ha

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Fullt medhold i båtsak

Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er “velholdt”, “gjennomgått” og bruk av lignende fraser, har du grunn til å

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

Fullt medhold i FTU etter bistand fra bobiladvokat

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en uheldig bobilkunde som hadde problemer etter kjøpet. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Advokatfullmektig Andreas Ringstad hadde to saker som nylig ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og den andre

Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Austin Lyngmyr er et av få selskaper som har spesialisert seg på bilsaker. Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien