Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

En arbeidstaker som hadde jobbet i en mellomstor bedrift i to år, tok kontakt med oss etter å ha mottatt innkalling til drøftelsesmøte. Begrunnelsen for en mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse. Advokat Elin Afnan bisto arbeidstakeren og deltok i drøftelsesmøtet. 

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene 

Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble arbeidstakeren tilbudt en sluttavtale som alternativ til oppsigelse. Arbeidstaker ble dermed sikret sluttvederlag og lønn etter opphørstidspunktet. Oppdraget ble avsluttet to uker etter at tvisten oppsto og arbeidsgiveren dekket i tillegg klientens utgifter til advokat. 

De fleste arbeidstvister løses raskt og effektivt 

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister. Vår erfaring er tvert imot at de fleste arbeidstvister kan løses raskt og effektivt i minnelighet. Ofte kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat i drøftelses- og forhandlingsmøter. Dette for å kvalitetssikre prosessen og ikke minst fremforhandle et godt resultat. Samtidig er det viktig å kartlegge hvilke rettigheter og plikter arbeidstakeren har tidlig i prosessen. 

Er du blitt innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her 

Opplever du diskriminering på arbeidsplassen?

Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen til å ta kontakt. 

Advokat Elin Afnan bistår i arbeidsrettslige tvister. Elin snakker flytende persisk, engelsk og norsk.

Send oss en melding om du vil ha en førstevurdering av saken din

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.