Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er “velholdt”, “gjennomgått” og bruk av lignende fraser, har du grunn til å forvente noe mer enn vanlig. Fravær av “som den er” forbehold og garantilovnader kan også virke kjøpsmotiverende. Når man i realiteten står over for en bil som tidligere har vært kollisjonsskadet i større grad, og det foreligger manglende opplysninger om dette, vil det fort kunne foreligge en mangel. Som forbruker skal det være trygt å kjøpe bil fra forhandler. I en fersk avgjørelses fra Oslo tingrett fikk vår klient medhold i heving fordi selger ikke hadde opplyst om at bilen hadde vært kollisjonsskadet. Dette var en opplysning selger burde kjent til.

Manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en klient som hadde kjøpe en Volkswagen Touran fra forhandler. Bilen ble presentert i positive ordlag i annonsen og den ble solgt med garanti. Kort tid etter kjøpet var det flere feil med bilen, noe selger i hovedsak fikset. Den mest alvorlige mangelen ble imidlertid ikke fikset, og bilen ble kort tid etter illagt kjøreforbud av merkeversted. I tillegg viste det seg at bilen hadde vært utsatt for en større kollisjon. Manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade kan være en mangel, selv om selger ikke positivt var klar over forholdet. Det har en fornuftig side ved seg, fordi selger ofte vil kunne hevde at bilens historikk var ukjent. Det er nok som hovedregel ikke rimelig at risikoen og tapet skal gå utover forbrukeren.

Hvor går grensen for opplysningsplikt?

I denne saken hevdet selger at han ikke visste om tidligere skade. Ved å studere eierhistorikken ville han i dette konkret tilfellet enkelt skjønt at bilen tidligere hadde vært kondemnert. Bilen var bra rettet opp, men forbrukeren hadde likevel ikke fått de opplysningene han mente å ha krav på. Kjøper ville aldri kjøpt bilen dersom han var klar over historikken. Grensen for hvor opplysningsplikten går, bør nok ikke være så vanskelig å trekke tenker mange, men i praksis står selgersiden mot kjøpersiden og da må man ta stilling til hvor grensen skal gå konkret i hver sak. Det vil alltid være en konkret vurdering, og man kan derfor vanskelig oppstille en mal i slike sker. I den ene enden av skalaen har man tilfeller der en bil, som er noen år gammel, har vært utsatt for mindre riper og striper som er lakket over. Dette er påregnelig. I den andre enden av skalaen har en de tilfeller hvor bilen har vært totalvrak. Å holde tilbake en slik opplysning er ikke greit.  I rettspraksis ser man en tendens til at domstolen mener at selger må opplyse om det reelle skadeomfang, når skaden har vært av et visst omfang. Det mente også dommeren i nærværende sak. Årsaken er, blant annet, at markedet er skeptisk til å kjøpe en bil som har vært kollisjonsskadet. En slik bil er vanskeligere å selge og opplysningen har en prisdempende effekt. På den annen side er det ok å selge en slik bil så lenge klare og tydelige opplysninger om historikken er gitt i eksempelvis annonsen og/eller kontrakt. Foreligger det mistanke om opplysningssvikt vil bevistvilen etter rettspraksis gå utover selger.

Kondemnert bil – heving ble utfallet

I vår sak hadde bilen vært kondemnert. Forsikringsselskapet fant det ikke lønnsomt å bygge opp igjen bilen, og den ble solgt til et verksted som fikset den opp og solgte videre. Når disse opplysningene var fraværende mente tingretten at det måtte føre til heving av kjøpet.

Det er alltid en konkret vurdering fra sak til sak, hvor nyansene kan være små og grensedragningene mange. Har du kjøpt en kollisjonsskadet bil og ikke fått tilstrekkelig opplysninger om dette, kan det være en mangel selv om bilen er fint rettet opp igjen. Ønsker du advokatbistand i saken kan vi hjelpe deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialsiert kompetanse på bilsaker. Ta kontakt per epost: lyngmyr@aladvokat.no

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som klient kjøpte av en privatperson for 70 000,-. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen. Selger tilbød seg heving av kjøpet og dette ble akseptert av kjøper. Kort tid etter trakk selger seg fra denne avtalen og ville ikke lenger heve kjøpet.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

Heving av kjøp, snøscooter

Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid

Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra Advokatfullmektig Thea Kristiansen fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid

Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

Bobil tok inn vann – kjøperen fikk tilbake over en million

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventningene man har til en

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Vår advokat Andreas Ringstad hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S

Heving av båtkjøp

Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid

Oppgjør etter heving av bilkjøp

Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

Erstatning etter ulovlig felling av tre

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Kjøp hevet – ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient. Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

Heving grunnet uriktig kilometerstand

Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Fullt medhold i båtsak

Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var

Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket.