Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er «velholdt», «gjennomgått» og bruk av lignende fraser, har du grunn til å forvente noe mer enn vanlig. Fravær av «som den er» forbehold og garantilovnader kan også virke kjøpsmotiverende. Når man i realiteten står over for en bil som tidligere har vært kollisjonsskadet i større grad, og det foreligger manglende opplysninger om dette, vil det fort kunne foreligge en mangel. Som forbruker skal det være trygt å kjøpe bil fra forhandler. I en fersk avgjørelses fra Oslo tingrett fikk vår klient medhold i heving fordi selger ikke hadde opplyst om at bilen hadde vært kollisjonsskadet. Dette var en opplysning selger burde kjent til.

Manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en klient som hadde kjøpe en Volkswagen Touran fra forhandler. Bilen ble presentert i positive ordlag i annonsen og den ble solgt med garanti. Kort tid etter kjøpet var det flere feil med bilen, noe selger i hovedsak fikset. Den mest alvorlige mangelen ble imidlertid ikke fikset, og bilen ble kort tid etter illagt kjøreforbud av merkeversted. I tillegg viste det seg at bilen hadde vært utsatt for en større kollisjon. Manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade kan være en mangel, selv om selger ikke positivt var klar over forholdet. Det har en fornuftig side ved seg, fordi selger ofte vil kunne hevde at bilens historikk var ukjent. Det er nok som hovedregel ikke rimelig at risikoen og tapet skal gå utover forbrukeren.

Hvor går grensen for opplysningsplikt?

I denne saken hevdet selger at han ikke visste om tidligere skade. Ved å studere eierhistorikken ville han i dette konkret tilfellet enkelt skjønt at bilen tidligere hadde vært kondemnert. Bilen var bra rettet opp, men forbrukeren hadde likevel ikke fått de opplysningene han mente å ha krav på. Kjøper ville aldri kjøpt bilen dersom han var klar over historikken. Grensen for hvor opplysningsplikten går, bør nok ikke være så vanskelig å trekke tenker mange, men i praksis står selgersiden mot kjøpersiden og da må man ta stilling til hvor grensen skal gå konkret i hver sak. Det vil alltid være en konkret vurdering, og man kan derfor vanskelig oppstille en mal i slike sker. I den ene enden av skalaen har man tilfeller der en bil, som er noen år gammel, har vært utsatt for mindre riper og striper som er lakket over. Dette er påregnelig. I den andre enden av skalaen har en de tilfeller hvor bilen har vært totalvrak. Å holde tilbake en slik opplysning er ikke greit.  I rettspraksis ser man en tendens til at domstolen mener at selger må opplyse om det reelle skadeomfang, når skaden har vært av et visst omfang. Det mente også dommeren i nærværende sak. Årsaken er, blant annet, at markedet er skeptisk til å kjøpe en bil som har vært kollisjonsskadet. En slik bil er vanskeligere å selge og opplysningen har en prisdempende effekt. På den annen side er det ok å selge en slik bil så lenge klare og tydelige opplysninger om historikken er gitt i eksempelvis annonsen og/eller kontrakt. Foreligger det mistanke om opplysningssvikt vil bevistvilen etter rettspraksis gå utover selger.

Kondemnert bil – heving ble utfallet

I vår sak hadde bilen vært kondemnert. Forsikringsselskapet fant det ikke lønnsomt å bygge opp igjen bilen, og den ble solgt til et verksted som fikset den opp og solgte videre. Når disse opplysningene var fraværende mente tingretten at det måtte føre til heving av kjøpet.

Det er alltid en konkret vurdering fra sak til sak, hvor nyansene kan være små og grensedragningene mange. Har du kjøpt en kollisjonsskadet bil og ikke fått tilstrekkelig opplysninger om dette, kan det være en mangel selv om bilen er fint rettet opp igjen. Ønsker du advokatbistand i saken kan vi hjelpe deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialsiert kompetanse på bilsaker. Ta kontakt per epost: lyngmyr@aladvokat.no

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.