Seier i Eidsivating lagmannsrett – krav om erstatning etter dekningssalg

Bilselgeren fikk fullt medhold i retten og ble tilkjent saksomkostninger + erstatning på 180.000 kr

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som ble solgt for 1.030.000 kroner

Som en del av betalingen inngikk en innbyttebil, Mercedes-Benz til 350.000 kr. Salgsmelding på begge biler ble registrert, og det ble gjennomført gjensidig overtakelse av bilene. På tidspunktet for overtagelsen hadde ikke bilkjøperen betalt for Lamborghinien ut over det delbeløpet innbyttebilen representerte. Kort tid etter overtakelsen ønsket kjøperen å kansellere avtalen fordi det var problemer med finansieringen. Bilene ble derfor tilbakelevert og omregistrert tilbake.

Avtaletvist

I etterkant av dette salget og tilbakeleveringen av bilene var det uenigheter mellom selger og kjøper om hvorfor avtalen ble kansellert.

Selger mente det var finansieringsvansker på kjøpers side som medførte at han krevde Lamborghinien tilbakelevert. Kjøperen mente derimot at de ble enige om å kansellere kontrakten på grunn av mangler ved bilen, og at han derfor ikke hadde videre forpliktelser etter avtalen.

Selgeren påberopte seg kontraktsbrudd. Det ble foretatt et dekningssalg og prisdifferansen ble krevd erstattet av motpart. Bilen ble solgt for 850.000 kr, og kravet som ble fremsatt var en erstatning på 180.000 kroner.

Medhold i tingretten og lagmannsretten

Selgeren ble bistått av vår advokat fra reklamasjonstidspunktet. Saken ble behandlet i to instanser, herunder tingretten og lagmannsretten. Selger fikk fullt medhold i begge instanser. Saken må karakteriseres som en såkalt «faktum-sak» og beror i stor grad på konkrete vurderinger. Det er imidlertid interessant å se hvordan lagmannsretten vurderer bevisene i saken. Saken viser hvor viktig det er for parter i en kjøpsrettslig dialog å få nedfelt korrespondanse skriftlig.

Dommen er tilgjengelig på Lovdata

Les hele dommen på lovdata.no 

Send oss en melding om du har en sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselger trakk seg fra avtalen – måtte betale erstatning

Bilkjøperen fikk 50.000 kroner i erstatning da selgeren trakk seg fra avtalen.

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

 Heving av bruktbilkjøp

Tre måneder etter kjøpet begynte bilen å gå i nødmodus

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Mangler ved bruktbilkjøp

Kort tid etter bilkjøpet oppdaget kjøperen vannlekkasje i bagasjerommet, delvis råttent interiør, defekt parkeringsassistent og aircondition samt dårlig batteri, SRS-lampe og vibrasjoner i venstre forhjul.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.