Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto en privatperson etter avtaletvist knyttet til salg av en Lamborghini Gallardo i Eidsivating Lagmannsrett i november 2016, etter at motpart anket dommen fra tingretten som ga vår klient fullt medhold. Dom er nå avsagt og vår klient fikk fullt medhold og tilkjent fulle saksomkostninger, herunder erstatning på kr 180 000, forsinkelsesrenter og saksomkostninger.

Avtaletvist

Saken dreide seg om en Lamborghini Gallardo som klient solgte for kr 1 030 000. Som en del av betalingen inngikk en innbyttebil til kr 350 000. I etterkant av at begge bilene var overtatt av de respektive parter og kontrakter signert, ble bilene tilbakelevert og omregistrert tilbake. Klient har opplyst at han ble kontaktet av motpart, som ga beskjed om at det hadde oppstått problemer med finansieringen. Motpart hevdet i etterkant at kontraktene var kansellert etter gjensidig avtale, blant annet som følge av avdekkede mangler. Klient påberopte seg kontraktsbrudd. Det ble foretatt et dekningssalg og prisdifferansen ble krevd erstattet av motpart.

Medhold i tingretten og lagmannsretten

Klient har vært bistått av advokat Andreas Ringstad helt siden reklamasjonstidspunktet. Saken har nå vært behandlet i to instanser, herunder tingretten og lagmannsretten. Klient fikk fullt medhold i begge instanser. Saken må karakteriseres som en såkalt “faktum-sak” og beror i stor grad på konkrete vurderinger. Det er imidlertid interessant å se hvordan lagmannsretten vurderer bevisene i saken. Saken viser hvor viktig det er for parter i en kjøpsrettslig dialog å få nedfelt korrespondanse skriftlig.

Dommen tilgjengelig på Lovdata

Dersom du ønsker å lese dommen, så er den gjort tilgjengelig på Lovdata. Alt du trenger å gjøre er bare å trykke på linken her

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Klient fikk medhold i entreprisesak

Vår klient bygget en bygning som skulle bli en privat skole. Byggherre fremmet en rekke krav. Det ble fremsatt både mangelskrav og påstand om forsinkelser.