Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt da først og fremst hva som var årsaken til havariet og hvilken part som var å anse som ansvarlig.

Årsak til havariet

Klient kontaktet Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma høsten 2015 etter at han hadde fått avvist sin reklamasjon hos verkstedet etter at det hadde oppstått totalhavari på bilens motor. Noen måneder tidligere var bilen inne til reparasjon på motor hos verkstedet. Reklamasjon ble avvist da det ble hevdet at årsaken til havariet skyldtes forhold på forbrukerens side. Advokat Andreas Ringstad etablerte oppdrag med klient og har bistått siden.

Langvarig tvist

Saken ble først brakt inn til Forbrukerrådet, som konkluderte med at verkstedet var ansvarlig og at klient hadde krav på å få hevet tjenesten og tilbakeført kostnadene knyttet til motorreparasjonen. Verkstedet aksepterte ikke dette og saken havnet da i Trondenes tingrett i Harstad. Klient ble gitt fullt medhold. Verkstedet anket imidlertid saken til lagmannsretten. Følgelig ble dette en langvarig tvist for klient, og bilen ble stående uten å bli reparert. Verkstedet brukte betydelige ressurser på saken i lagmannsretten og førte en rekke sakkyndige vitner slik at saken måtte gå over to fulle dager.

Seier i lagmannsretten

I Hålogaland lagmannsrett fikk klient på nytt fullt medhold. Verkstedet måtte følgelig betale Glenn Johansen totalt over kr 500 000, som følge av lagmannsrettens beslutning. Sommeren 2017 fikk klient endelig pengene overført. For klient fikk saken da endelig en avslutning slik at bilen kunne repareres og på ny komme på veien. Les gjerne lagmannsrettens begrunnelse her:

Dom_lagmannsretten

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.