Urettmessig avskjed, fikk seier i lagmannsretten

I en dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk arbeidstakeren fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot arbeidsgiveren sin. Arbeidstakeren fikk bistand av vår advokat helt fra hendelsen oppsto på arbeidsplassen og frem til dommen i lagmannsretten. Arbeidsgiveren ble bistått av Kvale Advokatfirma.

Erstatning som følge av urettmessig avskjed

Saken gjaldt arbeidstakers krav om erstatning i arbeidsforhold hvor det sentrale spørsmålet var om arbeidstaker hadde sagt opp arbeidsforholdet selv eller om han var urettmessig avskjediget.

Arbeidstakeren tok kontakt med vårt advokatkontor kun dager etter at hendelsen fant sted, og ble bistått av vår advokat hele veien. Arbeidstaker fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten. Dommen i Agder lagmannsrett inneholder flere interessante drøftelser av beviskrav og prinsipper for erstatningsutmåling

Som tingretten kom lagmannsretten til at arbeidstakers adferd ikke med rimelighet kunne forstås som egenoppsigelse. Arbeidstaker ble tilkjent 250.000 kr i erstatning for fremtidig inntekstap og  40.000 kr i oppreisning, i tillegg til saksomkostninger for både lagmannsretten og tingretten.

Publisert på lovdata

Dommen er publisert på lovdata og kan leses her i sin helhet om ønskelig: PDF av dommen

Uforpliktende førstevurdering av din sak

Vårt firma satser på arbeidsrett og vil tilbyr alltid uforpliktende førstevurdering i disse sakene. Ta gjerne kontakt.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

  Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

  Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

  Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

  Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

  Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

  Formkrav ved oppsigelse og avskjed

  Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

  Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

  Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

  Erstatning til arbeidstaker

  Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

  Enighet etter arbeidstvist

  Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

  Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

  Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne