Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene hvor han på vegne av klient fikk medhold i utvalget.

Behandling av saken i Forbrukerklageutvalget

I Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget er det i utgangspunktet lagt opp til at man skal føre saken selv. Det kan man også i tingretten, men der er det langt mer vanlig at privatpersoner lar seg bistå av advokat. Mange saker er jevne og det kan således ha noe for seg å benytte advokatbistand uansett instans. En advokat med ekspertise kan bidra til at man vinner saken.

Mange er dessverre ikke klar over at forsikringen på bil, båt, bobil og innbo dekker utgifter til advokat. Denne dekningen gjør det mulig, og relativt rimelig, å benytte advokat også i saker der tvistesummen ikke er så høy.

Ettersom det påløper egenandel på kr 4000, pluss 20% av øvrige utgifter vil det imidlertid ikke lønne seg å bruke advokat i saker hvor kravet er under kr 20 000 – 30 000.

Seiere i Forbrukerklageutvalget med bistand fra advokat Kjetil Lyngmyr

Her følger et utvalg av saker hvor advokat Kjetil Lyngmyr har hjulpet klient til seier i FKU:

Medhold i sak om heving av campingvognkjøp

Vognen viste seg etter kjøp å ha store fuktskader. Klient tok kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr og fikk medhold i heving etter behandling i utvalget.

Klient fikk tilkjent erstatning til ny motor

Bilen brukte etter kjøpet for mye olje. Motoren måtte byttes ut. Vi fikk medhold i spørsmålet om erstatning.

Medhold i heving etter alvorlig motorfeil

Klient kjøpte bil av forhandler. Den hadde feil med motor og forhandler klarte ikke å fikse bilen i samsvar med Forbrukerkjøpsloven. Klient fikk heve kjøpet.

Seier for selger i bilsak

Advokat Lyngmyr bistår både kjøpere og selgere etter bilkjøp. I dette tilfellet var Lyngmyr hyret inn for å bistå selger. Kjøper krevde heving, men fikk ikke utvalgets medhold i sitt krav. Utvalget gav etter vår oppfatning uttrykk for en viss tvil, men valgte å falle ned på medhold for advokat Lyngmyrs klient.

Bilkjøper fikk medhold i heving

Banken ble dømt til å betale tilbake lånet etter finansavtaleloven. Bilens motor havarerte og bilen kunne ikke brukes. Advokat Lyngmyr rådet klient til å heve kjøpet og kjørte en sak på dette. Det ble gikk medhold i utvalget.

Seier på vegne av bobilkjøper

Klient opplevde at selger ikke var i stand til å fikse bremene på bobilen. Den var riktignok gammel, men utvalget kom frem til at kjøper etter en konkret vurdering hadde rett på heving. Advokat Lyngmyr bisto kjøper.

Elbilsak – kjøper fikk medhold i heving

Austin Lyngmyr er fast advokatforbindelse for Elbilforeningens medlemmer. I dette tilfellet bisto advokat Kjetil Lyngmyr og vant saken i utvalget på vegne av kjøper.

Medhold i heving etter kjøp av Toyota Avensis

Kort tid etter kjøpet oppsto det store problemer med bilen. Denne kunne ikke kjøres og hadde stort behov for omfattende rep. Klient ønsket å heve kjøpet og kontaktet advokat Kjetil Lyngmyr. Gjennom sak i FKU fikk klient hevet kjøpet med Lyngmyrs hjelp.

Heving av kjøp etter gjentatte vannlekkasjer

Klient forsøkte forgjeves å få selger til å utbedre mangel ved bilen. Den tok inn vann fra forskjellige steder. Advokat Lyngmyr bisto klient i utvalget og fikk hevet kjøpet.

Alle vedtak fra Forbrukerklageutvalget er offentlige. De kan leses på forbrukerklageutvalget.no.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Bilselgeren fikk medhold i Forbrukerklagevalget

Bilselgeren hadde solgt en BMW 2009 modell til 95.000

Kjøpere av bobil fikk 2,3 millioner etter rettsak

Bobilen ble kjøpt for 1 470 000 kr i 2016, og paret hadde trøbbel med girkassen på bobilen siden da.. Den fungerte ikke tilfredsstillende og utgjorde et stort problem for bruken av bobilen. Selger klarte ikke å fikse girkassen.

Hevet kjøp av Nissan 2011-modell

Klienten fikk medhold i heving av bruktbilkjøp og delvis dekning av saksomkostninger

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Fullt medhold i trebåtsak

Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

Kunden var fortvilet, og hadde selv hadde forsøkt å heve bilkjøpet. Etter bistand fra vår advokat fikk kjøperen fullt oppgjør. Det er ikke alltid nødvendig

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

Heving av bobilkjøp

Bobilen ble kjøpt for 420 000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant han fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie.

Heving av bilkjøp grunnet uriktig kilometerstand

Det ble oppdaget et avvik på 19.000 km etter en gjennomgang av bilens historikk.

Medhold i heving av bruktbilkjøp

Saken omhandlet en 2000-modell Toyota Hilux som ble kjøpt av en privatperson for 70 000 kr. En tid etter kjøpet oppdaget kjøper flere feil ved bilen.

Kjøp hevet – fikk ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil.

Heving av båtkjøp

Oppdager du mangler ved båten etter kjøp, må dette dokumenteres av spesialister.

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet. Feil på kjedestrammer Kjedestrammer er en komponent som er ment

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Vår advokat bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til 349.000 kroner. Kort tid etter kjøpet oppdager bilkjøperen at

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Bilkjøper fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter.

Fullt medhold i Forbrukertvistutvalget etter bistand fra bobiladvokat

Bobilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade.

Oppgjør etter heving av bilkjøp

Klient fikk bistand i forbindelse med oppgjør etter heving av bil Klient hadde kjøpt en Audi 2009-modell fra forhandler. Bilen hadde vesentlige mangler, og det

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Vår advokat hadde for en tid tilbake to saker som ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og

Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Austin

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.

Klient fikk tilbake kr 125.000 etter båtkjøp

Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet.

Bobil tok inn vann – kjøperen fikk tilbake over en million

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventningene man har til en

Fullt medhold i båtsak

Båtkjøperen fikk i retten tilkjent 52.000 kroner og saksomkostninger. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter.

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Oslo tingrett gav medhold i heving etter manglende opplysninger om kollisjonsskade

Dersom du kjøper bil fra en forhandler, hvor det fremgår at bilen er «velholdt», «gjennomgått» og bruk av lignende fraser, har du grunn til å

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Kort tid etter bilkjøpet hadde vår klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt.