Søknad om voldsoffererstatning

Klient fikk innvilget voldsoffererstatning.

For å kunne ha krav på voldsoffererstatning må voldshandlingen være anmeldt til politiet. Imidlertid er det mange voldssaker som henlegges, ofte på bevisets stilling, og det vil derfor ikke bli en straffesak hvor erstatningskravet kan fremsettes. Da er det en søknad til Kontoret for Voldsoffererstatning som kan være aktuelt. I tilfeller hvor straffesaken er behandlet i retten, men erstatningskravet ikke blir tatt med, kan det også være aktuelt å sende søknad om voldsoffererstatning.

I noen tilfeller kan man også ha rett på erstatning for forhold flere år etter det har skjedd. Det avgjørende for når søknad må sendes inn, er om det straffbare forholdet er foreldet eller ikke. For straffbare forhold som er ansett som de mest alvorlige, gjelder det etter en lovendring vedtatt av Stortinget i 2014 ikke lenger noen foreldelsesfrist. Det vil si at alle forhold under den kategorien, som ikke var foreldet da lovendringen inntraff, ikke vil foreldes.

Advokat Therese Schøne bistod en klient med søknad om voldsoffererstatning. Saken gjaldt seksuelle overgrep som hadde skjedd for mange år siden. Forholdet var ikke foreldet. Klient fikk innvilget i overkant av kr 80.000 ,- i erstatning.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bistår i voldssaker og kan hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning. Du kan ha krav på fri rettshjelp, og vi kan i relevante tilfeller søke om å bli oppnevnt som bistandsadvokat.

Hvis du har vært utsatt for vold eller overgrep – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klienten hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient som ble skadet etter en bilulykke. Skadet etter påkjørsel Klient fikk ryggplager etter en bilulykke i 2015. Til tross for at

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen. Yrkessykdom Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for