Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Et ektepar i Vestfold solgte en Mercedes Benz C-klasse for 300.000 til et profesjonelt bilfirma. Firmaet videresolgte bilen, og gikk deretter konkurs. Dermed fikk ikke ekteparet oppgjøret for bilen.

Det ble fremmet erstatningskrav mot daglig leder/styreleder i firmaet

Ekteparet sto igjen uten bil og oppgjøret for bilen. Siden bilfirmaet var konkurs, fikk ikke ekteparet penger av selskapet. Paret tok da kontakt med oss. Det ble fremmet et erstatningskrav på over 300.000 kr, mot tidligere daglig leder/styreleder i bilfirmaet.

Ekteparet vant i Forliksrådet, men motparten tok det videre til tingretten. En rettslig prosess var ikke til å unngå.

Tidligere daglig leder/styreleder i bilfirmaet ble dømt til å betale kjøpesummen for bilen til ekteparet, samt lånekostnader

Etter advokatenes prosedyrer trakk tingretten seg tilbake for å avsi dom. I dommen fikk ekteparet fullt medhold, da tingretten kom til at motpart var erstatningsansvarlig etter aksjeloven § 17-1 (lovdata.no):

§ 17-1.Erstatningsansvar

(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

Tidligere daglig leder/styreleder ble dømt til å betale kjøpesummen for bilen til ekteparet, samt lånekostnader. I tillegg måtte motparten betale forsinkelsesrenter og dekke ekteparets saksomkostninger.

Austin Lyngmyr arbeider for å fremme privatpersoners rettigheter. Vi er glade for at ekteparet vant frem med sin sak. Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering om du trenger hjelp til en sak.

Ta kontakt med oss for uforpliktende vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Seiere i Forbrukerklageutvalget

  Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

  Audi Q7 med defekt dyse

  Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

  Fullt medhold i trebåtsak

  Båtkjøperen fikk et prisavslag og erstatning på 330.000 kroner + saksomkostninger.

  Motorhavari – bilselgeren ble frifunnet

  Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til 175.000 kron

  Erstatningsansvar i aksjeselskaper

  Austin Lyngmyr fikk nylig medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

  Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

  Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

  Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

  Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

  Kjøper trakk seg – båtselgeren fikk 100.000 i erstatning

  Båten måtte selges på nytt etter at båtkjøperen trakk seg

  Prisavslag i skjeggkre-sak

  I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

  Erstatning etter usaklig avskjed

  Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

  Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

  De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

  Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

  Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

  Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

  Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det