Styreleder måtte selv betale etter at firmaet gikk konkurs

Medhold i sak som gjaldt personlig styreansvar for tidligere daglig leder i et bilfirma.

Et ektepar i Vestfold solgte en Mercedes Benz C-klasse for 300.000 til et profesjonelt bilfirma. Firmaet videresolgte bilen, og gikk deretter konkurs. Dermed fikk ikke ekteparet oppgjøret for bilen.

Det ble fremmet erstatningskrav mot daglig leder/styreleder i firmaet

Ekteparet sto igjen uten bil og oppgjøret for bilen. Siden bilfirmaet var konkurs, fikk ikke ekteparet penger av selskapet. Paret tok da kontakt med oss. Det ble fremmet et erstatningskrav på over 300.000 kr, mot tidligere daglig leder/styreleder i bilfirmaet.

Ekteparet vant i Forliksrådet, men motparten tok det videre til tingretten. En rettslig prosess var ikke til å unngå.

Tidligere daglig leder/styreleder i bilfirmaet ble dømt til å betale kjøpesummen for bilen til ekteparet, samt lånekostnader

Etter advokatenes prosedyrer trakk tingretten seg tilbake for å avsi dom. I dommen fikk ekteparet fullt medhold, da tingretten kom til at motpart var erstatningsansvarlig etter aksjeloven § 17-1 (lovdata.no):

§ 17-1.Erstatningsansvar

(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

Tidligere daglig leder/styreleder ble dømt til å betale kjøpesummen for bilen til ekteparet, samt lånekostnader. I tillegg måtte motparten betale forsinkelsesrenter og dekke ekteparets saksomkostninger.

Austin Lyngmyr arbeider for å fremme privatpersoners rettigheter. Vi er glade for at ekteparet vant frem med sin sak. Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering om du trenger hjelp til en sak.

Ta kontakt med oss for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring